Over de Grens
   

Actueel

Over de Grens | 02 september 2022 | nummer 07

 

Problemen voor sporters en artiesten met buitenlandse inkomsten
Dick Molenaar, All Arts Belastingadviseurs en onderzoeker bij het departement Fiscaal Recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Bekijk artikel

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, een introductie
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofdocent Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg, (gepens.) senior wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
André van Rijs, docent vakgroep Private, Business and Labour Law van de Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

WagwEU – aanvullende beschouwingen LB/IB/Sociale zekerheid
Kevin Gielissen, specialist loonheffingen bij Mazars
Bekijk artikel

De debt-equity bias reduction allowance: het voorstel van de Europese Commissie
Tim Visser, belastingadviseur bij Baker Tilly (Netherlands) N.V. en redactielid van Over de Grens
Bekijk artikel

Diplomatieke vrijstellingen: van fabeltje naar (fiscale) feiten
Anja van Velzen, 'All About Tax'
Bekijk artikel

OdG Select
MLI en Nederlandse belastingverdragen per 1 juli 2022
Bekijk artikel

Vrijstellingsmethode directeuren- en commissarissenbeloningen ingetrokken
Bekijk artikel

Werknemer van Europees Octrooibureau niet vrijgesteld van box 3-heffing
Bekijk artikel

Werknemers op pijplegschepen van Zwitserse werkgever geen aftrek elders belast
Bekijk artikel

Aftrek elders belast internationaal spelende cellist bleef beperkt tot € 90
Bekijk artikel

Pensionada over de grens met Nederlands pensioen geen heffingskortingen
Bekijk artikel

Litouwer bewees dienstverband op internationaal geëxploiteerd schip niet
Bekijk artikel

Door Indiase studente vóór verhuizing naar Nederland betaalde studiekosten niet aftrekbaar
Bekijk artikel

Wereldarbeidsinkomen niet basis van premiedeel arbeidskorting bij immigratie
Bekijk artikel

Italiaanse banksaldi nieuw feit voor navordering, maar geen enkel bewijs voor gerechtigdheid tot tegoed in 2008
Bekijk artikel