Over de Grens
   

Actueel

Over de Grens | 19 februari 2021 | nummer 02

 

Verleden, heden, toekomst (deel 2): heden en toekomst
Anja van Velzen, All About Tax
Bekijk artikel

Conserverende aanslagen: een overzicht (deel 1, conserverende aanslagen bij pensioen)
Anja van Velzen, All About Tax
Bekijk artikel

Brexit: tewerkstelling van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk als vreemdelingen
Wytske Wijnnobel, LIMES international. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.
Frank Mélotte, LIMES international. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.
Bekijk artikel

De ET-regeling, een ongelijk speelveld?
Armand Lahaije, senior adviseur Internationaal/fiscaal bij Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
Bekijk artikel

Prejudiciële vragen over toepassing van de detacheringsbepaling in Verordening 883/2004 voor uitzendbedrijven
Heidi Bröker, specialist sociale verzekeringen bij Deloitte Belastingadviseurs, Global Employer Services
Bekijk artikel

De inschrijvingsverplichting bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
André van Rijs, docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Giftenaftrek in internationaal verband
Marijke Vervoort RB, werkzaam bij Team Vervoort te Haarlem
Bekijk artikel

Over de Grens Select
GmbH geen materiële werkgever: geen aftrek elders belast
Bekijk artikel

Uitbreiding steun- en herstelpakket voor eerste helft 2021
Bekijk artikel

Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic
Bekijk artikel

Overzicht fiscale kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen bijgewerkt
Bekijk artikel

Artiesten en beroepssporters niet meer alleen belast in woonland
Bekijk artikel

A-G Wattel: van BV geheven bronbelasting verrekenbaar bij DJ in privé?
Bekijk artikel

Uruguayaanse bronbelasting niet verrekenbaar
Bekijk artikel

Spiegel op schip bewees Antwerpse thuishaven: geen aftrek elders belast
Bekijk artikel