Over de Grens
   

Actueel

Over de Grens | 17 januari 2020 | nummer 01

 

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht - De staatssecretaris spreekt: The End of the Affair?
Mr. Frank Mélotte, verbonden aan LIMES international tax + expat BV, Valkenburg (ZH). Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.
Bekijk artikel

Spaanse voetbalmakelaar - een nagekomen 'cadeautje'
Mr. Anja van Velzen, Belastingadviseur bij All About Tax in Den Haag
Bekijk artikel

Europese Commissie verzoekt Nederland om wijziging van de belastingregels met betrekking tot pensioenen in grensoverschrijdend verband
Mr. Saskia Hemmes-van der Kruk, Global Mobility specialist bij HBK belastingadviseurs, accountants & expat consultants te Leiderdorp
Bastiaan van Pinxteren, Assistent belastingadviseur bij HBK belastingadviseurs, accountants & expat consultants te Leiderdorp
Bekijk artikel

Het werkgeversbegrip in WAV
Mr. Harry van Drongelen, (emer.) Universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sanne Verstappe, volgt aan de Universiteit van Tilburg de master rechtsgeleerdheid; haar afstudeerscriptie bevat een onderzoek naar het werkgeversbegrip in de Wav
Mr. Andre van Rijs, Docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Materieel of formeel werkgeverschap?
Mr. Kim Erens, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services, kantoor Eindhoven
Bekijk artikel

Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring (WMZ)
Mr. Anja van Velzen, Belastingadviseur bij All About Tax in Den Haag
Bekijk artikel

Over de Grens Select
Besluit over non-discriminatiebepalingen geactualiseerd
Bekijk artikel

Besluit hybride entiteiten onder verdrag VS per 2020 ingetrokken
Bekijk artikel

Luxemburgse premies Rijnvarenden verhinderde Nederlandse premies niet
Bekijk artikel

Overdracht buitenlandse pensioenaanspraken aan Nederlandse uitvoerder
Bekijk artikel

KBB'er kon niet meer dan 50% van Belgische woning aftrekken
Bekijk artikel

Door aandeelhouder in Zwitserland aan BV schuldig gebleven rente onbelast
Bekijk artikel

Overzicht van belastingverdragen per 1 januari 2020
Bekijk artikel

Diplomaat die adreswijziging te laat doorgaf, niet geëxcuseerd
Bekijk artikel

Bezittingen Curaçaos doelvermogen door toerekeningsstop niet hier belast
Bekijk artikel

Barbados en Turkmenistan toegevoegd aan lijst laagbelastende landen
Bekijk artikel