Juridisch up to Date
   

Uitgelicht

Overgang algemeenheid van goederen bij onroerende zaken
Juridisch up to Date

Inleiding

In dit artikel zullen twee recente uitspraken, inzake de overgang van een algemeenheid van goederen bij onroerende zaken, worden besproken. De Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hebben zich, elk voor zich, dit jaar uitgesproken over twee geschillen, waarbij centraal stond of er sprake was van een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 bij de overdracht van onroerende zaken (Rechtbank Den Haag, 5 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8124 en Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3015).

Wet op de omzetbelasting 1968

Een korte schets van de relevante wetgeving…

Valkuilen bij het inzetten van Social Media bij consumentenreclame
Juridisch up to Date

Inleiding

Social media heeft inmiddels een vaste en belangrijke plaats ingenomen in het leven van veel consumenten. Ondanks berichten over datalekken door bijvoorbeeld Facebook, blijven veel consumenten gebruik maken van social media. En dus is het niet vreemd dat bedrijven kijken of zij social media kunnen inzetten binnen hun online marketingstrategie. Inmiddels is ook wel gebleken dat social media kanalen en / of influencers (vloggers / bloggers) het gedrag en de keuzes van (potentiële) klanten behoorlijk beïnvloeden.

Maar aan welke regels moet je je dan houden? Zijn er überhaupt regels? Hoever reikt aansprakelijkheid voor wat vloggers / influencers over jouw product…

‘Download-boetes’ – nu ook in Nederland?
Juridisch up to Date

Filmdistributeur Dutch FilmWorks kreeg op 5 december 2017 van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens groen licht voor haar plan om IP-adressen te verzamelen in peer-to-peer-netwerken om zo inbreukmakers aan te spreken. Dutch Filmworks heeft veel gewilde bioscoopfilms als Soof 2, Mannenharten en The Wolf of Wall Street in beheer. Dreigen nu, zoals in Duitsland al de praktijk, daadwerkelijk download-boetes in Nederland? Voor wie, en wat dan te doen?

Downloaden is wel inbreuk

Het zij hier voor de zekerheid herhaald: het is niet toegestaan om ongeautoriseerde kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken – zoals films – uit te wisselen via peer-to-peer netwerken. Jarenlang heeft…

Hoe zit het ook alweer: de loondoorbetalingverplichting tijdens het derde ziektejaar?
Juridisch up to Date

Inleiding

Er is een vaste lijn in de rechtspraak zichtbaar dat na een loonsanctie door het UWV artikel 7:629 BW de basis vormt voor wat betreft de duur als de omvang van de loondoorbetaling-verplichting in het derde ziektejaar. Het Hof ‘s Hertogenbosch behandelde deze zomer op-nieuw de vraag hoe hoog de loondoorbetalingverplichting voor een werkgever is tijdens het derde ziektejaar.1 In dit artikel wordt het arrest van het Hof besproken.

Feiten

Werknemer is sinds 1 juli 2012 in dienst van een electrotechnisch installatiebedrijf. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Metaal en Techniek van toepassing (hierna: CAO). Sinds 5 mei 2014 is werknemer volledig…

Facebook krijgt boete van 110 miljoen euro voor misleiding Europese Commissie bij overname WhatsApp
Juridisch up to Date

De Europese Commissie heeft op 18 mei 2017 op grond van de EU-concentratieverordening1 een boete aan Facebook opgelegd voor het verstrekken van misleidende informatie bij de melding van de overname van WhatsApp in 2014.2

WhatsApp voerde namelijk een aanpassing door in haar privacybeleid in augustus 2016, waaruit bleek dat gebruikersdata van WhatsApp profielen werden gelinkt aan data van Facebook profielen. Dit was aanleiding voor de Commissie om een onderzoek te starten. Hoe leidde dit vraagstuk dat – op het eerste gezicht – relevant is voor toezichthouders op het gebied van privacy en dataprotectie, tot een mededingingsrechtelijke miljoenenboete?

Fusiebesluit Facebook-WhatsApp

De aangemelde concentratie van…

Wet flexibel werken: oude wijn in nieuwe zakken?
Juridisch up to Date

Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken in werking getreden. Deze wet heeft de Wet aanpassing arbeidsduur vervangen. Op het eerste oog leek het om een aanzienlijke aanpassing van de wet te gaan omdat de nieuwe wet het voor de werknemer mogelijk zou maken om de werkgever te vragen om de arbeidsplaats aan te passen (lees: thuiswerk mogelijk te maken). In de wet is dit wel teruggekomen, maar teruggebracht tot een verplichting van de werkgever om overleg te plegen met de werknemer alvorens het verzoek af te wijzen. Het gaat dus niet om een recht…

Aan de slag met de ‘privacyverordening’: de Functionaris Gegevensverwerking/Data Protection Officer
Juridisch up to Date

Veel bedrijfsjuristen zijn bezig hun organisaties voor te bereiden op de komst van de privacyverordening of formeel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Onder de noemer ‘Aan de slag met de AVG’ verschijnt tot mei 2018 de komende periode een reeks artikelen in Juridisch Up to Date die u kunnen helpen in kaart te brengen welke AVG-verplichtingen op uw organisatie van toepassing zijn en hoe uw organisatie het beste daaraan uitvoering kan geven. Tevens sluit waar mogelijk elk artikel af met een aantal to do’s waarmee u uw AVG-actieplan kunt aanvullen.

De…