Juridisch up to Date
   

Actueel

Juridisch up to Date | 23 september 2022 | nummer 09

Arbeid
Jobcarving een must?
Mr. M.J. (Margot) van Herwerden, Houthoff, Amsterdam
Bekijk artikel

De fictie van arbeidstijd: over artikel 5:2 Arbeidstijdenwet
Mr. D. (Dick) Korver, (gepens.) senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving van Arbeidsinspectie
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bekijk artikel

De Non-Seafarers Work Clause revisited
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mr. A. (André) van Rijs, docent vakgroep Private, Business and Labour Law Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Onderneming en bedrijf
Microsoft moet curatoren Amsterdam Trade Bank toegang geven tot cloudomgeving
Mr. F.F.A. (Frank) Smetsers, Van Iersel Luchtman advocaten, Breda
Bekijk artikel

De herziene "Blauwe Gids 2022": een verkenning
Mr. F.D. (Ferah) Taptik Salman, Ploum, Rotterdam, team Customs, Trade and Logistics
Bekijk artikel

Internationaal
Over artikel 51 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en 'het recht van de Unie ten uitvoer brengen'
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr. D. (Dick) Korver, (gepens.) senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving van Arbeidsinspectie
Bekijk artikel

Procedurele aspecten en rechtshandhaving
Hate crimes: naar een wettelijke strafverzwaringsgrond?
Mr. S. (Sam) van den Akker, Baumgardt Strafcassatie Advocatuur te Rotterdam
Bekijk artikel

Juridisch Select
Bestuurder die niet deelneemt aan een vergadering is toch aansprakelijk
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Loonvorderingen en de klachtplicht
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Niet-ontvankelijk wegens hoger beroep tegen verstekvonnis
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

De term 'inzage' in artikel 843a lid 1 Rv
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Over een voorwaardelijk wrakingsverzoek
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Verschoningsverzoek toegestaan
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Mag de omvang van processtukken worden gemaximeerd?
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Het recht op privacy tegenover het recht op bescherming eigendommen
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Verzoek om meervoudige behandeling is geen grond voor verschoning
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Uitleg bonusregeling contra proferentem
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Concurrentiebeding en verwijtbare werkloosheid
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Verblijf buiten Nederland anders dan voor vakantie
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Einde van de arbeidsovereenkomst: geen loon wegens rechtsverwerking
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Het UWV publiceert nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Studenten mogen niet worden uitgesloten van energietoeslag
Juridisch up to Date
Bekijk artikel