Juridisch up to Date
   

Actueel

Juridisch up to Date | 26 februari 2021 | nummer 02

Arbeidsrecht
De praktijk: de cumulatiegrond
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (em.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg, (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lid van de hoofdredactie van Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Onderneming en bedrijf
Geen geitenpaadjes ter ontsnapping aan het Xafax-arrest
Mr. J.H.W. (Jaap) Koster, advocaat bij Clifford Chance LLP te Amsterdam
Bekijk artikel

Het attachment point bij layering
Mr. L. (Laura) Kirch, juridisch medewerker, team Customs, Trade and Logistics, Ploum te Rotterdam
Bekijk artikel

Verkoop van in beslag genomen aandelen
Mr. dr. S. (Sergei) Parijs, advocaat bij Drijber en Partners, Velp (Gld.)
Bekijk artikel

Arbeid door vreemdelingen: over Aziatische koks
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (em.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg, (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lid van de hoofdredactie van Juridisch up to Date
Mr. A. (André) van Rijs is docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en lid van de hoofdredactie van Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Samenleving
Tax Action Plan - de beoogde wijzigingen op het gebied van indirecte belastingen nader beschouwd
Mr. R.P. (Roeland) Nguyen, Loyens & Loeff NV, Amsterdam
Bekijk artikel

Internationaal
CAO: melden of niet, that's the question
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen is (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lid van de hoofdredactie van Juridisch up to Date
Mevr. mr. A. (Amber) van Drongelen is advocaat arbeidsrecht bij DAS
Bekijk artikel

Juridisch Select
Gemeente aansprakelijk voor onjuiste bepaling in bestemmingsplan
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Gemeente moet schade vergoeden na uitzonderlijk langlopende rechtszaak
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Intrekking Nederlanderschap wegens ernstig vermoeden betrokkenheid bij Rwandese genocide
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Nieuwe griffierechten met ingang van 1 januari 2021
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Openbaarmaking locatiegegevens PAS-meldingen
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Overlevering aan Polen en het recht op een eerlijk proces
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Overzichtsuitspraak voorwaarden voor intrekking natuurvergunning
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Staatssteun en klimaatvoorwaarden
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vernietigd wegens PAS
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Tracébesluit ViA15 en stikstofuitstoot
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Verplichte PCR-test voor reizigers buitenland blijft in stand
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag
Bekijk artikel