Juridisch up to Date
   

Actueel

Juridisch up to Date | 24 december 2021 | nummer 12

Arbeidsrecht
De Arbeidstijdenrichtlijn en de afwijkingsmogelijkheid voor leidinggevenden
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr. D.J.J. (Dick) Korver, senior juridisch adviseur afdeling Handhaving Inspectie SZW (met ingang van 1 januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie)
Bekijk artikel

Arbeidstijdenrichtlijn: verplichte beroepsopleiding arbeidstijd of niet?
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr. D.J.J. (Dick) Korver, senior juridisch adviseur afdeling Handhaving Inspectie SZW (met ingang van 1 januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie)
S. (Steven) IJsveld, juridisch medewerker Afdeling handhaving Inspectie SZW (met ingang van 1 januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie)
Bekijk artikel

Onderneming en bedrijf
Bankrekening wordt gebruikt door een derde: wanneer is de betaling onverschuldigd?
Mr. T. (Thom) Broer, Van Iersel Luchtman Advocaten te Breda
Bekijk artikel

Abstracte schadeberekening bij zaakschade: hoe zat het ook alweer?
Mr. L. (Laura) Kirch, team Customs, Trade and Logistics, Ploum te Rotterdam
Bekijk artikel

Over je positie heen regeren
Mr. J. (Juliette) Wareman, Van Benthem en Keulen advocaten en notariaat te Utrecht
Bekijk artikel

Samenleving
Nieuwe regelgeving omtrent 'van/voor' aanbiedingen
Mr. L. (Lisa) van Vliet, Kennedy Van der Laan, Amsterdam
Mr. L.E.J.W. (Lisa) Lander, Kennedy Van der Laan, Amsterdam
Bekijk artikel

Juridisch Select
Thuiswerken en de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Geen of onvoldoende zorg door bedrijfsarts, berisping
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Piraterij en de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Ontslag of ziekmelding?
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Verkeerde rechtspersoon in rechte betrokken na overgang van onderneming
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Het heimelijk opnemen van een functioneringsgesprek
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Afleverbewijs voldoende voor recht op betaling?
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Bank moet financiële dienstverlening voortzetten
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Verdwenen pakketten leiden ontslag van de chauffeur in
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Een succesvolle wraking
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Advocatenkantoor gedwongen tot instemming met schuldregeling
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Zorgplicht geschonden
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Consument is wanbetaler
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Een kansloze verzetdagvaarding
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Kinderopvangfactuur, gedeelde smart is halve smart
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Het niet tijdig overleggen van een VOG-verklaring
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Matiging van de hoogte van de boete bij ontbinding koopovereenkomst
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Een niet-ondertekend processtuk
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Fietsenstallinghouder is aansprakelijk
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Twee rechters (te) goed bekend met advocaten: verschoningsverzoeken gegrond
Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Bank moet bankrekening herstellen, niet het faciliteren van geldstorting
Juridisch up to Date
Bekijk artikel