Juridisch up to Date
   

Actueel

Juridisch up to Date | 29 mei 2020 | nummer 05

Overheid en onderneming
Subsidiebeëindiging en nadeelcompensatie
Mr. J.H.W. (Jaap) Koster, advocaat bij Clifford Chance LLP te Amsterdam
Bekijk artikel

EU, mededinging en marktordening
Mededingingsrechtelijke maatregelen en toezicht tijdens "uitzonderlijke" tijden
Mr. J.I. (Janneke) Kohlen, Bird & Bird (Netherlands) LLP
Mr. M. (Manuela) Cox, Bird & Bird (Netherlands) LLP
Bekijk artikel

Arbeidsrecht
De praktijk: het uitzendbeding en wat er mis gaat
Mr. dr. J. van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bekijk artikel

Handelscontracten, transport en logistiek
Corona (COVID-19) en de (on)mogelijkheid tot nakoming van contractuele verplichtingen
Mr. F.D. (Ferah) Taptik, juridisch medewerker bij Ploum, Rotterdam in het team Customs, Trade and Logistics
Mr. M.H. (Mirjam) Louws, advocaat bij Ploum, Rotterdam in het team Customs, Trade and Logistics
Bekijk artikel

Insolventie, herstructurering en zekerheden
Curator moet werkzaamheden staken als 100% uitkering mogelijk is
Mr. F.F.A. (Frank) Smetsers, Van Iersel Luchtman Advocaten, Breda
Bekijk artikel

Omgevingsrecht
Markermeerdijken: MER-plicht projectplannen en relativiteitsbeginsel bij PAS-beroepsgronden
Mr. J.W.A. (Jaap) Lameijer, advocaat bij DLA Piper Nederland N.V.
Bekijk artikel

Arbeidsrecht
De Arbeidstijdenrichtlijn en het werknemersbegrip
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr. D.J.J. (Dick) Korver, senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
Bekijk artikel

Het toepassingsbereik van de Arbeidstijdenrichtlijn en het belang van de Kaderrichtlijn arbeidsomstandigheden
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr. D.J.J. (Dick) Korver, senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
Bekijk artikel

Onderneming en bedrijf
Handelen van een curator: toezicht uitsluitend door de rechter-commissaris of mogelijk (ook) onderwerp van een onderzoek in enquĂȘte?
Mr. J. (Juliette) Wareman, Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat te Utrecht
Mr. S.J.A. (Sjoerd) van Gils, Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat te Utrecht
Bekijk artikel

Verbintenis en procedure
De EU Betekeningsverordening aangepast
Mr. J.F.M. (Marc) Heuvelmans, BG.legal, Tilburg.
Bekijk artikel

Technology en privacy
Zijn 'gratis' diensten in het veranderende consumentenrecht wel echt gratis?
Mr. H. (Hidde) Kleijn, Kennedy van der Laan, Amsterdam
Mr. L.E.J.W. (Lisa) Lander, Kennedy van der Laan, Amsterdam
Bekijk artikel

Juridisch Select
ACM mocht NUON maximumtarieven opleggen
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel

Juridisch select
Boete tewerkstelling op cruiseschip in strijd met lex-certa-beginsel
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel

Digitaal procederen bij belastingkamer Hoge Raad
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel

Gaswinning bij Eesveen kan doorgaan
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel

Geen overtreding Arbeidsomstandighedenbesluit bij ongeval circusopleiding
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel

Groen licht voor overnachtingshaven bij Lobith
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel

Heroverweging herstelsanctie moet voldoende effectief zijn
Mr. A.W.M. Bijloos, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bekijk artikel