Juridisch up to Date
   

Actueel

Juridisch up to Date | 25 juni 2021 | nummer 06

Arbeid
Het ontwerp-SER-advies over 'arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen' is voor de eigen bühne en stelt daarmee teleur
Ronald Beltzer, counsel bij Maes Law
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en adviseur bij Maes Law
Mr. A.D.M. (André) van Rijs, docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Over de relatie tussen de cao en het instemmingsrecht van de ondernemingsraad
Mr. dr J. (Harry) van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr. E.C.M. (Liesbeth) Dekkers, jurist arbeidszaken, themaspecialist arbeidsgezondheid en sociale zekerheid bij de Politie Nederland
Bekijk artikel

Onderneming en bedrijf
De goedkeuringsbevoegdheid van de aandeelhouders voor bestuursbesluiten bij een BV
Mr. A.H.B (Aaron) Bouman, advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten te 's-Hertogenbosch
Bekijk artikel

Geen sprake van het fiduciaverbod en geen wetenschap van benadeling bij faillissementspauliana
Mr. T. (Thom) Broer, Professional Support Lawyer bij Van Iersel Luchtman Advocaten te Breda
Bekijk artikel

Internationaal
De nieuwe Wet franchise heeft een IPR probleem
Mr. E. (Edgar) Hennis, Edgar Hennis advocaten, Haarlem
Bekijk artikel

Procedurele aspecten
Contra Ppoferentem; over de uitleg van contractsbepalingen
Mr. J.F.M. (Marc) Heuvelmans, BG.legal, Tilburg
Bekijk artikel

Juridisch Select
Gelijke beloning m/v
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Benoeming nieuwe advocaat-generaal bij de Hoge Raad
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Terugkeerbesluiten moeten land van terugkeer vermelden
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Voorlopige hechtenis en ontslag op staande voet
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Wetsvoorstel tot wijziging Wet Huis voor klokkenluiders
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers bereiken akkoord over arbeidsmarkthervormingen
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Mr. A.D.M. (André) van Rijs, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Advies initiatiefwetsvoorstel onbereikbaarheid buiten werktijd
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Tijdelijke vrijstelling van tewerkstellingsvergunningsplicht voor startende innovatieve ondernemingen
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag; verstrekking van gegevens aan sociale partners ten behoeve van cao-toezicht en certificering
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Verplichte vaccinatie
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

De Wab en de pgb-zorgverleners
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Duidelijkheid over termijn waarbinnen verzocht kan worden om vernietiging van ontslag op staande voet
Mr. A.D.M. (André) van Rijs, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Speciale kamer opgericht voor langdurige letselschadeprocedures
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Wat een behoorlijk advocaat betaamt
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Over ongelijke behandeling tussen vrouwen
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

'Volledig en naar waarheid' in artikel 21 Rv
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

De keerzijde van de oproepovereenkomst
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Het moment waarop de rechtsbetrekking van artikel 7:684a Rv moet bestaan
Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel

Medisch onderzoek van zieke Poolse werknemer moet in Polen gebeuren
Mr. A.D.M. (André) van Rijs, hoofdredactie Juridisch up to Date
Bekijk artikel