Huurrecht
   

Uitgelicht

Boete bij huurachterstand
Huurrecht

De verhuurder vordert betaling van een huurachterstand, te vermeerderen met een contractueel overeengekomen boete. De verhuurder en de huurder verschillen van mening over de berekening van de boete. De kantonrechter legt uit hoe deze boete moet worden begrepen en matigt deze.

Casus

Deze zaak betreft een bedrijfsruimte in Nijmegen. Deze huurovereenkomst is inmiddels geëindigd maar de huurder heeft vier maanden niet betaald, te weten de maanden februari, november en december 2016 en januari 2017. De huurachterstand bedraagt daardoor bijna € 7.000. Verhuurder vordert betaling daarvan, alsmede van de in artikel 18.2 van de Algemene bepalingen overeengekomen boete. Deze boetebepaling luidt als…

Laagfrequent geluid: een gebrek?
Huurrecht

In de media lees je met enige regelmaat over laagfrequent geluid. Sommige mensen zouden enorm veel last ondervinden van lage brom- of zoemtonen, veelal door apparaten of installaties veroorzaakt, terwijl andere mensen hier helemaal niets van merken. Wat betekent het voor een verhuurder indien zijn huurder klaagt over overlast door laagfrequent geluid in het gehuurde?

Casus

Een huurder woont al geruime tijd in haar woning. Zij klaagt bij haar verhuurder over geluidsoverlast door verschillende buren. Later veranderen haar klachten en gaat het met name om overlast ten gevolge van laagfrequent geluid. De huurder stelt een permanente bromtoon te horen, vergelijkbaar met…

Eén hennepplant op het balkon
Huurrecht

Het hebben van één plant op het balkon is – ook bij een zero tolerance beleid van de verhuurder – onvoldoende ernstig voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Casus

De politie ziet vanaf de openbare weg dat op het balkon van het gehuurde één hennepplant aanwezig is. De politie verwijdert deze plant. De verhuurder, een woningstichting, wil de huurovereenkomst om deze reden beëindigen. Daarbij wijst de verhuurder erop dat het kweken van hennep op grond van artikel 6.9 van de algemene huurvoorwaarden niet is toegestaan.

Artikel 6.9 van de algemene huurvoorwaarden bepaalt: “Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken,…

‘Getreiter’ van de buurvrouw
Huurrecht

Vraag

Ans heeft last van haar buurvrouw. Zij veroorzaakt overlast. Vooral door treiterend en dreigend gedrag. Er zijn kleine pesterijen, zoals vernielingen, beledigende opmerkingen, urineren tegen de haag. Het is non-verbaal pesten, aldus Ans.

“De buurvrouw is altijd aanwezig als ik naar buiten ga. Ik voel mij achtervolgd. Ze is altijd aan het vegen of aan het ramen zemen. Of ze loopt vlak langs mij en dan bedoel ik echt rakelings. Ze spookt altijd rond mijn huis en ik voel mij bespied. Ik heb het gevoel dat ik een obsessie ben voor haar. Het gaat niet zo zeer om het poetsen,…

Privacy van huurders
Huurrecht

Eind 2016 oordeelde kantonrechter Amsterdam over een zaak waar de verhuurder een onderzoeksbureau in de arm had genomen voor camera opnames, om de woning in de gaten te houden.  De kantonrechter oordeelde dat de cameraobservatie onrechtmatig was, maar toch als bewijs kon dienen.

Casus

In veel huurrechtelijke procedures, in het bijzonder geschillen over overlast, onderhuur of hoofdverblijf, is de kracht van het bewijs uiteindelijk doorslaggevend. Logischerwijs krijgt dossieropbouw bij veel verhuurders veel aandacht. Bij het verzamelen van bewijs waaruit moet blijken dat de huurder zich niet aan de afspraken houdt, worden soms de grenzen van het toelaatbare opgezocht.
Het risico bestaat dat…