Fiscoloog
   

Actueel

Fiscoloog | 05 maart 2021 | nummer 05

Vooruitbetaalde eigenwoningrente na overlijden aftrekbaar bij erflater
Bekijk artikel

Voor inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat het om onafgebroken 3 x 24 uur
Bekijk artikel

Schadevergoeding na ongeval brandweerman was belast als loon
Bekijk artikel

Vorderingen op eigen BV ondanks vaststellingsovereenkomst af te waarderen
Bekijk artikel

Weiland tegenover woning geen aanhorigheid, dus geen hypotheekrenteaftrek
Bekijk artikel

Waardestijging woning voor WOZ bedroeg 60% van verbouwingskosten
Bekijk artikel

Rechter kan beledigende gemachtigde niet zonder meer weigeren
Bekijk artikel

Apart behandelde aangiften IB van partners reden voor lagere belastingrente
Bekijk artikel

Vrouw beroepsgerechtigde bij toeslagbeschikking van haar ex-partner
Bekijk artikel

Aankoop landgoed voorraadpand: geen afboeking op herinvesteringsreserve
Bekijk artikel

BV geen recht op aftrek van btw op advocaatkosten in strafproces van CEO
Bekijk artikel