Fiscoloog
   

Actueel

Fiscoloog | 21 januari 2022 | nummer 02

Box 3 heffing over 2017 en 2018 belast naar werkelijk rendement
Bekijk artikel

Inschrijving op briefadres voldoende voor inkomensafhankelijke combinatiekorting
Bekijk artikel

Rente over "huurderslasten" aan te merken als eigenwoningrente
Bekijk artikel

Voor belastingkorting geen beschikking nodig, maar alleen een vormvrij verzoek
Bekijk artikel

Stamrecht niet in Verenigd Koninkrijk afgekocht maar periodiek in Nederland genoten
Bekijk artikel

Opbrengst juridische bijstand op no cure no pay basis belast met btw
Bekijk artikel

Kwekerij-vof btw verschuldigd over priv├ęgebruik woning door firmanten
Bekijk artikel

Overdrachtsbelasting bij zittende firmant na uittreden medevennoten
Bekijk artikel

Overgang naar omslagstelsel toegestaan en voorkwam verliesverdamping
Bekijk artikel

Betalingscapaciteit van € 606 voor terugbetaling toeslagen in strijd met menselijke maat
Bekijk artikel

Project 1043: alleen in uitzonderingsgevallen verlaging aanslag
Bekijk artikel

Memo Belastingdienst over herzien of intrekken fiscale eenheid-beschikkingen
Bekijk artikel

Handreiking verklaring geen priv├ęgebruik auto later in kalenderjaar
Bekijk artikel

Afkoopsom van Brits pensioen geen invloed op hoogte heffingskorting
Bekijk artikel

Bouwdepot voor eigen woning op spaarrekening behoorde tot box 3
Bekijk artikel

Eigen fout met lijfrente in aangifte erfbelasting niet via aangifte IB te repareren
Bekijk artikel

Terugvordering € 3.319 huurtoeslag bij € 1 aan box 3-belasting buiten proportie
Bekijk artikel