Fiscoloog
   

Actueel

Fiscoloog | 15 oktober 2021 | nummer 19

Wetswijzigingen eigenwoningregeling bij partners per 2022
Bekijk artikel

Boekwinst op bovenwoning na beëindiging verhuur aan eigen BV belast
Bekijk artikel

Werkgeverspremies telden niet mee bij saldomethode buitenlands pensioen
Bekijk artikel

Door inwonende kinderen verricht huishoudelijk werk geen aftrekbare zorgkosten
Bekijk artikel

Hartfalen en hartoperatie van dga geen reden om gebruikelijk loon te verlagen
Bekijk artikel

Voortzettingseis bedrijfsopvolgingsfaciliteit vervuld bij latere verhuur onderneming
Bekijk artikel

Voor coöperaties werkende fiscaal adviseur ondernemer voor de btw
Bekijk artikel

Zonder akkoord met vervangende betaling geen teruggaaf dividendbelasting
Bekijk artikel

Navordering onterecht verrekend verlies pas ná herziening verliesbeschikking
Bekijk artikel

Te laat bezwaar door niet-lezen van Berichtenbox toch ontvankelijk
Bekijk artikel

Niet de behaalde winst maar de te generen winst bepaalde partneralimentatie
Bekijk artikel

Feitelijke start van restaurant, en niet inschrijving bij KvK bepalend voor TVL
Bekijk artikel