Fiscoloog
   

Actueel

Fiscoloog | 10 januari 2020 | nummer 01

Geen aftrek eigenwoningrente als rente na overlijden is betaald
Bekijk artikel

Oude hypotheek bij fictieve vervreemding mee naar nieuwe woning
Bekijk artikel

Bloot eigendom van geschonken en niet geërfde woning door Frans recht belast in box 3
Bekijk artikel

Heffingskorting voor in Zweden verblijvend pensionado's
Bekijk artikel

Inspecteur kan ambtshalve teruggegeven btw niet naheffen
Bekijk artikel

Ik-oma-making was legaat: fictieve verkrijging flink verlaagd
Bekijk artikel

Inspecteur kon fout op openingsbalans van woningcorporatie herstellen
Bekijk artikel

2% overdrachtsbelasting voor kluskavels in voormalig bedrijfspand
Bekijk artikel

Fiscoloog 2020 Cijfers
Bekijk artikel