Fiscoloog
   

Actueel

Fiscoloog | 03 april 2020 | nummer 07

Noodpakket in verband met coronacrisis
Bekijk artikel

Uitstel van betaling voor ondernemers versoepeld
Bekijk artikel

Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting door corona
Bekijk artikel

Kamervragen over meetellen VvE-reserve in WOZ-waarde
Bekijk artikel

Periodieke gift aftrekbaar, ondanks eindigen van gift bij overlijden van langstlevende
Bekijk artikel

Schenking onder ontbindende voorwaarde direct belast met schenkbelasting
Bekijk artikel

Belang bij hoogte van erfenis geen reden voor afgifte van artikel 28 WOZ-beschikking
Bekijk artikel

Box 3-heffing volgens Advocaat-Generaal Niessen buitensporige last
Bekijk artikel

Hogere noemer voorkomingsbreuk voor voetbaltrainingen in Spanje
Bekijk artikel

Reiskosten met anonieme ov-chipkaart geen aftrekbare zorgkosten
Bekijk artikel

Bij vragen aan werknemers van rechtspersoon hoeft de cautie niet te worden gegeven
Bekijk artikel

Ex-partner dga geen inzage in dossier over afkoop pensioen in eigen beheer
Bekijk artikel