Fiscoloog
   

Actueel

Fiscoloog | 10 juli 2020 | nummer 14

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
Bekijk artikel

Expat-moeder kon na terugkeer zoon in ouderlijk huis geen rente meer aftrekken
Bekijk artikel

Inspecteur hoeft aanslag niet net zoals die van de fiscaal partner op te leggen
Bekijk artikel

Streep door bijtelling auto door achteraf zorgvuldig opgestelde km-registratie
Bekijk artikel

Ook Irimie-rente als door eigen schuld te veel btw is afgedragen
Bekijk artikel

Aftrek voorbelasting tijdens leegstand als er kans is op belaste verhuur
Bekijk artikel

Correctiebeleid geldt ook als navorderingsaanslag na rechtsmiddel onder € 450 komt
Bekijk artikel

Vanaf 16 juni 2020 ook datumstempel van andere postdiensten geaccepteerd bij verzendtheorie
Bekijk artikel

Korte reactietermijn voor belastingplichtige toegestaan bij dreigende verjaring
Bekijk artikel

Als ontvanger betalingsuitstel intrekt, moet een nieuwe waarschuwing volgen
Bekijk artikel

Rechtbank en Hof legden begrip "derde" in PKV-zin te beperkt uit
Bekijk artikel

Voorziening voor beroepsfout hoewel advocaten-BV nog niet aansprakelijk was gesteld
Bekijk artikel

Rente van 4% op lening van BV aan 67-jarige directeur-grootaandeelhouder
Bekijk artikel

Besluit over fiscale eenheid voor de Vpb
Bekijk artikel

Geen giftenaftrek als het niet de bedoeling is een vrijwilligersvergoeding toe te kennen
Bekijk artikel

Correctiegrens van € 450 bij navordering exclusief belastingrente
Bekijk artikel

Verzoek om Irimie-rente niet aan inspecteur, maar aan ontvanger
Bekijk artikel

Beƫindigen g-mail-account geen overmacht: informatiebeschikking overeind
Bekijk artikel

Bezwaarschrift in het Duits zonder Nederlandse vertaling niet-ontvankelijk
Bekijk artikel