Fiscaal up to Date
   

Fida (fiscale databank)

Fida is een online databank die onderdeel is van een abonnement op het vakblad Fiscaal up to Date. Het is een uiterst complete en veelzijdige verzameling documenten zoals:

  • Alle artikelen met commentaren en brondocumenten uit het vakblad Fiscaal up to Date sinds 1984.
  • Jurisprudentie van: EU-Hof van Justitie, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Hoge Raad, Centrale Raad van Beroep, Gerechtshoven, Raden van Beroep, Arrondissementsrechtbanken, Kantongerechten, College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Raad van State en Tariefcommissie.
  • Kamerstukken van de Eerste en de Tweede Kamer: wetsontwerpen, verdragen, begrotingsstukken, Commissie voor de Verzoekschriften, Commissievergaderingen, handelingen, jaarverslagen Ombudsman, kamervragen, rapportages en beleidsnota‚Äôs Rekenkamer.
  • Staatsbladen, Tractatenbladen en publicaties uit de Staatscourant.
  • Registers van wetsvoorstellen en verdragen: alle parlementaire stukken van de fiscale, semi-fiscale en parafiscale wetsvoorstellen en verdragen zijn opgenomen.
  • Beleidsbesluiten, pers- en nieuwsberichten.
  • Rapporten van de Nationale Ombudsman.
  • Verwijzingen naar andere vakliteratuur.

Iedere dag worden vele nieuwe brondocumenten aan de databank toegevoegd. De artikelen en brondocumenten zijn waar relevant onderling verbonden met hyperlinks, zodat verder zoeken moeiteloos is.