Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 11 oktober 2021 | nummer 41

Inkomstenbelasting
2021-3093KBB'er alleen recht op aftrek van eigen hypotheekrente
2021-3097Onverdeeld 35%-aandeel in woning wél eigen woning in box 1
2021-3101Hoge Raad herstelt fout Hof in berekening van navorderingsaanslagen IB
2021-3102Kennis giftenfraude bij FIOD voor nieuw feit niet toerekenbaar aan inspecteur
2021-3105Verkoopwinst pand ondanks uitgestelde levering belast als ROW
2021-3106Box 3-heffing 2017 over Zwitserse woning niet in strijd met verdragstrouw
2021-3110Navorderingen over dividenduitkeringen bij Hoge Raad overeind
2021-3121Verhuur landgoed voor exploitatie natuurbegraafplaats bosbedrijfvrijstelling
2021-3123Box 3-heffing 2017 en 2018 verboden discriminatie, maar Hof grijpt niet in
2021-3124Verlies op lening vader aan bedrijf voortzettende kinderen niet aftrekbaar
2021-3125Kapsalon van partner bij woning geen zelfstandig deel woning: geen tbs
2021-3126Navordering € 180.000 box 1-inkomen na aanschaf camper niet onredelijk
2021-3127Streep door vergrijpboete voor te laag aangegeven stakingswinst opstallen
2021-3128IB-aanslagen niet ambtshalve verlaagd na afgewezen ontnemingsvordering
2021-3130Brocantewinkel met verliezen naast fulltime baan geen bron van inkomen
2021-3131Verlieslatende activiteiten met racemotoren geen bron van inkomen
2021-3132Acteur en actrice ook niet op grond van gelijkheidsbeginsel ondernemer
2021-3133Zelfstandigenaftrek terecht geweigerd door ontbreken bewijs urencriterium
2021-3138A.b. na faillissement BV niet naar curator: navordering box 2-dividend intact
2021-3139Kosten voor lerarenopleiding geen aftrekbare scholingsuitgaven
2021-3140Hogere aftrek scholingsuitgaven door interne compensatie teniet gedaan
2021-3141Vervoerskosten invalide man lager dan die van maatman: geen aftrek
2021-3166Individuele- en rechtsvraag in box 3-bezwaren 2020 afzonderlijk behandeld
2021-3170Einde Awir-partnerbegrip voor samengestelde gezinnen nog niet in zicht
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2021-3098Meegeven verlies aan f.e.-dochter alleen op verzoek moeder
2021-3100Vijlbrief wil behandeling wetsvoorstel DGA-taks uitstellen
2021-3119Rente op lening gelieerde NV door ontbreken aflossingsdatum niet aftrekbaar
2021-3120Liquidatieverlies op miskoop door waardedaling deelneming niet aftrekbaar
2021-3138A.b. na faillissement BV niet naar curator: navordering box 2-dividend intact
2021-3173Commentaar NOB op wetsvoorstel mismatches zakelijkheidsbeginsel
2021-3175Toezeggingen over belastingontwijking toegelicht
 
Loonbelasting
2021-3111A-G: LB en crisisheffing over managementloon andere concernmaatschappij
 
Erf- en schenkbelasting
2021-3112Navordering erfbelasting 8 jaar na vaderschapsprocedure tijdig opgelegd
2021-3117Storting op sub-conto's Liechtensteinse Stiftung geen schenking
2021-3118Erf- en schenktaks bij (klein)kind over vermogen van Stiftung (groot)ouder
2021-3171RB bepleit aanpassingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)
 
Belastingen van rechtsverkeer
2021-3095Kantoorgebouwen bij juridische levering een woning: 2% ODB
2021-3096Splitsingsvrijstelling voor pand bij herstructurering
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2021-3114Betalingen aan zorgverzekeraar in mindering op BTW-omzet farmaceut
2021-3129Naheffing BTW na vondst van schaduwboekhouding bij huiszoeking intact
2021-3134Geen aftrek BTW op inkoopfactuur met bankrekening van eigen directeur
2021-3135Zonnepanelen op nieuwbouwwoning leidden niet tot BTW-aftrek bouwkosten
2021-3136BV verleggings-BTW verschuldigd voor dienst van groepsvennootschap
2021-3137Aftrek voorbelasting door BV van beleggingsfraudeur terecht geweigerd
2021-314221% BTW voor omzet groepssatsangs en Vipassana retraites
2021-3153Douane bewees Chinese oorsprong zonnepanelen met informatie uit Taiwan
2021-3154Chinese oorsprong zonnepanelen met OLAF-rapport bewezen
2021-3155Scootmobiel geen invalidewagen maar speciaal voertuig voor personen
2021-3164BTW in prijs van in pension gehuurde kamer niet onverschuldigd betaald
2021-3165Onterechte naheffing BTW na storing ICT-systeem: verzuimboeten vervallen
 
Sociale verzekeringen
2021-3094Concernregeling geen reden voor andere sectorindeling
2021-3144Belastingrechter mag besluit bestuursrechter over premieplicht niet toetsen
2021-3170Einde Awir-partnerbegrip voor samengestelde gezinnen nog niet in zicht
 
Belastingen op motorrijtuigen
2021-3108BPM-naheffing Nederlandse schoonheidsspecialiste met Franse Audi intact
2021-3109Cassatieberoepen zelfde grieven herhalende veelprocedeerder afgewezen
2021-3169Kort uitstel van betaling voor naheffingsaanslagen MRB mogelijk
 
Formeel belastingrecht
2021-3098Meegeven verlies aan f.e.-dochter alleen op verzoek moeder
2021-3099Fiscus moet afschriften van digitaal dossier verstrekken
2021-3101Hoge Raad herstelt fout Hof in berekening van navorderingsaanslagen IB
2021-3102Kennis giftenfraude bij FIOD voor nieuw feit niet toerekenbaar aan inspecteur
2021-3103Rechtszaken van echtpaar over giftenaftrek voor PKV samenhangende zaken
2021-3104Vergrijpboeten van 75% voor gebruik valse giftkwitanties gehandhaafd
2021-3105Verkoopwinst pand ondanks uitgestelde levering belast als ROW
2021-3107Onwetendheid over jaarstukken concern geen excuus voor te laat bezwaar
2021-3109Cassatieberoepen zelfde grieven herhalende veelprocedeerder afgewezen
2021-3117Storting op sub-conto's Liechtensteinse Stiftung geen schenking
2021-3122Twaalfmaal maximale dwangsom voor uitblijven van beslissing inspecteur
2021-3126Navordering € 180.000 box 1-inkomen na aanschaf camper niet onredelijk
2021-3127Streep door vergrijpboete voor te laag aangegeven stakingswinst opstallen
2021-3131Verlieslatende activiteiten met racemotoren geen bron van inkomen
2021-3133Zelfstandigenaftrek terecht geweigerd door ontbreken bewijs urencriterium
2021-3137Aftrek voorbelasting door BV van beleggingsfraudeur terecht geweigerd
2021-3143Hectische periode bedrijf geen AVAS: boete bij naheffing overeind
2021-3144Belastingrechter mag besluit bestuursrechter over premieplicht niet toetsen
2021-3145Interne en strategische stukken geheim bij kennisneming controlerapport
2021-3146Beroep toch ontvankelijk na getuigenverklaring voormalige gemachtigde
2021-3147Reactie op aanmaningen geen bezwaar tegen navorderingsaanslagen
2021-3148Bezwaar tegen verrekening VA geen bezwaar tegen aanslag twee jaar later
2021-3149Oorsuizingen geen excuus voor niet-reageren op verzoek inspecteur
2021-3151Beroep tegen niet-beslissen en tegen beslissing niet samenhangend
2021-3160Opleggen aanslag forensenbelasting aan oudste gebruiker geen discriminatie
2021-3165Onterechte naheffing BTW na storing ICT-systeem: verzuimboeten vervallen
2021-3166Individuele- en rechtsvraag in box 3-bezwaren 2020 afzonderlijk behandeld
2021-3167Rechtsgang in wetsvoorstel UBO-register trusts in tweede nota van wijziging
2021-3170Einde Awir-partnerbegrip voor samengestelde gezinnen nog niet in zicht
2021-3175Toezeggingen over belastingontwijking toegelicht
 
Invordering
2021-3150Aanmaningskosten voor aanslagen "onder de rechter" gehandhaafd
2021-3169Kort uitstel van betaling voor naheffingsaanslagen MRB mogelijk
 
Internationale regelgeving
2021-3093KBB'er alleen recht op aftrek van eigen hypotheekrente
2021-3106Box 3-heffing 2017 over Zwitserse woning niet in strijd met verdragstrouw
2021-3113Bulgaarse boete bij contante dividenduitkering niet in strijd met EU-recht
2021-3115Spaanse afschrijving op goodwill verboden staatssteun
2021-3116A-G: Finse IB-heffing niet-ingezeten beleggingsfondsen niet EU-proof
2021-3117Storting op sub-conto's Liechtensteinse Stiftung geen schenking
2021-3144Belastingrechter mag besluit bestuursrechter over premieplicht niet toetsen
2021-3167Rechtsgang in wetsvoorstel UBO-register trusts in tweede nota van wijziging
2021-3168Anguilla, Dominica en de Seychellen van zwarte EU-lijst belastingparadijzen
2021-3175Toezeggingen over belastingontwijking toegelicht
 
Belastingen op onroerende zaken
2021-3158Recreatieterrein voor OZB op basis van omzetverhoudingen alsnog "woning"
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2021-3152Spelerscontributie geen inzet: naheffing KSB voor spel via internet intact
2021-3156Om doelmatigheidsredenen niet-belasten met rioolheffing geoorloofd
2021-3157Leges van 16% van bouwkosten voor plaatsing zendmast niet onredelijk
2021-3159Wegenheffing ook verschuldigd zonder gebruik van waterschapswegen
2021-3160Opleggen aanslag forensenbelasting aan oudste gebruiker geen discriminatie
 
Civiel en publiek recht
2021-3128IB-aanslagen niet ambtshalve verlaagd na afgewezen ontnemingsvordering
2021-3161Meetperiode NOW 1-regeling na aanvraag niet meer te wijzigen
2021-3162Geen TOZO-uitkering voor per abuis uit handelsregister geschreven bedrijf
2021-3163Hoge inzet bij uitkopen firmante geen vooringenomenheid accountant
2021-3164BTW in prijs van in pension gehuurde kamer niet onverschuldigd betaald
 
Diversen
2021-3092Nota's van wijziging bij Belastingplan 2022 en OFM 2022
2021-3172Commentaar NOB op belastingpakket voor 2022
2021-3174Conceptrapporten PwC-onderzoek naar memo-Palmen naar Tweede Kamer
2021-3175Toezeggingen over belastingontwijking toegelicht