Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 10 december 2018 | nummer 50

Inkomstenbelasting
2018-3214Aanslagen hasjkoning door vrijspraak fors verlaagd
2018-3227Waardedaling privéwoning terecht geactiveerd op ondernemingsbalans
2018-3235Brazilië en niet Libanon woonplaats eega: geen recht op heffingskortingen
2018-3236Startende ondernemer met € 60.000 loon geen zelfstandigenaftrek
2018-3241Catalogusprijs van importeur toch "afkomstig van" Belastingdienst
2018-3246Pachtersvoordeel niet langer belastingvrij
2018-3251Kamervragen over bewering dat AEX-aandelen risicoarm zijn in box III-zaken
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2018-3209Hoge Raad geeft regels over aan/verkoopkosten deelneming
2018-3211BV met aanzienlijke vastgoedportefeuille geen onderneming
2018-3215Vragen aan EU-Hof over dividendbelasting deels ingetrokken
2018-3217Voorlopig geen wetswijziging tegen dividendstripping
2018-3230Rente op earn-outvergoeding niet onder deelnemingsvrijstelling
2018-3231Lage winsten en privésores bestuurder reden voor matiging boeten BV
2018-3255RB pleit voor uitzondering voor MKB bij implementatie ATAD2
 
Loonbelasting
2018-3216RVU-heffing vertrekregeling Belastingdienst teruggedraaid
2018-3222Grondslag crisisheffing bij nettoloonafspraken niet anders dan bij brutoloon
2018-3232Opleiding tot marketingmedewerker bij ICT-bedrijf gaf geen recht op WVA
2018-3247Tweede uitgave nieuwsbrief Loonheffingen 2019
2018-3248Fiscale intermediairs opgeroepen om loonaangiften klanten snel in te dienen
 
Belastingen van rechtsverkeer
2018-3211BV met aanzienlijke vastgoedportefeuille geen onderneming
2018-3212Appartement in voormalig kantoorgebouw 2% en niet 6% ODB
2018-3221Fee voor uitstel van levering vastgoed ook belast met overdrachtsbelasting
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2018-3210BTW-naheffing bouwterrein verhinderd door rechtszekerheid?
2018-3225EU-Hof akkoord met Portugese regeling voor BTW op oninbare vorderingen
2018-3226A-G Sharpston concludeert over Poolse pro-rata aftrek BTW
2018-3234Door fiscaal adviseurs bedachte verhuurconstructie met luxe jachten mislukt
2018-3259Nederland gemachtigd voor omzetgrens van € 25.000 bij KOR
2018-3262Gratis zegels kunnen wél onder BTW-regels voor vouchers vallen
 
Sociale verzekeringen
2018-3264Opsporing naar uitkeringsfraude door bezitters van buitenlands vermogen
 
Belastingen op motorrijtuigen
2018-3223Advies A-G inzake prejudiciële vragen MRB-heffing buitenlandse kentekens
2018-3239Op Duits circuit gebruikte Jaguar F-type met 883 km op teller niet nieuw
2018-3240Schending rechtszekerheid door wijziging afschrijving BPM niet onderbouwd
2018-3241Catalogusprijs van importeur toch "afkomstig van" Belastingdienst
 
Formeel belastingrecht
2018-3217Voorlopig geen wetswijziging tegen dividendstripping
2018-3218Beroep op betalingsonmacht griffierecht mogelijk ten onrechte afgewezen
2018-3219Niet-ontvankelijkverklaring overeind na niet-betalen griffierecht voor cassatie
2018-3220Ambtshalve aanslagen van in België wonende DGA met omkering intact
2018-3228Naheffing afdrachtvermindering van tafel door niet verstrekte zaakstukken
2018-3229Administratie en e-mailverkeer nodig voor beoordeling feitelijke leiding
2018-3231Lage winsten en privésores bestuurder reden voor matiging boeten BV
2018-3235Brazilië en niet Libanon woonplaats eega: geen recht op heffingskortingen
2018-3237Informatiebeschikking voor huurcontracten panden overeind
2018-3238Immateriële schadevergoeding bij zaken over hetzelfde onderwerp gematigd
2018-3240Schending rechtszekerheid door wijziging afschrijving BPM niet onderbouwd
2018-3242Eén punt voor twee bezwaren tegen twee WOZ-waarden op één biljet
2018-3243Bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking te vroeg niet-ontvankelijk verklaard
2018-3250SMS-verkeer van Rutte met Unilever over dividendbelasting niet openbaar
2018-3252Kamervragen over bezwaarafhandeling door externe krachten
2018-3255RB pleit voor uitzondering voor MKB bij implementatie ATAD2
2018-3257Eerste Kamer akkoord met Protocol nr. 16 bij het EVRM
2018-3261Bestuurlijke boete wordt niet overgeheveld naar het strafrecht
 
Invordering
2018-3213Inspecteur treuzelde niet: inlenersaansprakelijkheid intact
2018-3233Aansprakelijkheid voor openstaande schulden na doorlenen werknemers
 
Internationale regelgeving
2018-3215Vragen aan EU-Hof over dividendbelasting deels ingetrokken
2018-3224Duitse weigering aftrek pensioenpremie niet-ingezetene strijdig met EU-recht
2018-3256Gewijzigd verdrag met Denemarken op 31 december 2018 in werking
 
Belastingen op onroerende zaken
2018-3242Eén punt voor twee bezwaren tegen twee WOZ-waarden op één biljet
2018-3243Bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking te vroeg niet-ontvankelijk verklaard
2018-3244Matrix niet geschikt voor WOZ-waarde niet-standaard woning
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2018-3245Gemeente Tilburg gaf in hoger beroep wel voldoende inzicht in raming leges
2018-3258Wetsvoorstel voor vliegbelasting naar de Raad van State
2018-3263Antwoord op vragen over Amsterdamse attractiebelastingplannen
 
Civiel en publiek recht
2018-3214Aanslagen hasjkoning door vrijspraak fors verlaagd
 
Diversen
2018-3249Antwoord op vragen over Halfjaarsrapportage Belastingdienst
2018-3253Snel: bij rulings geen ruimte voor bevoordeling van individuele bedrijven
2018-3254Belastingambtenaren ontslagen wegens schending integriteit
2018-3260Mijn Belastingdienst Zakelijk op 3 januari 2019 de lucht in