Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 01 maart 2021 | nummer 09

Inkomstenbelasting
2021-0668Winst en commissie bij verkoop springpaard onbelast
2021-0674Waardering op € 5.000 voor zelfontwikkelde tool na jaren procederen intact
2021-0675Fiscus gebonden aan A1-verklaring: geen bovenforfaitaire kostenvergoeding
2021-0676Geen arbeidskorting voor ABP-pensioen oud-defensiemedewerker
2021-0694Lening niet dienstbaar aan onderneming: geen ondernemingsvermogen
2021-0695Uitgezonden ambtenaar geen renteaftrek na terugkeer zoon in ouderlijk huis
2021-0696Loonbetaling zonder arbeid wel in Nederland belast
2021-0697Heffingskorting terecht nagevorderd na verliesverrekening bij ex-partner
2021-0699Vrije beroepsbeoefenaar niet zonder meer ondernemer
2021-0700Acteurs ook niet op grond van gelijkheidsbeginsel ondernemers
2021-0701Aftrek elders belast zeevarende na verwijzing Hoge Raad deels toegekend
2021-0702Zwitserse heffing over vakantiewoning vereiste geen overlegprocedure
2021-0735Kamervragen over ongevraagde voorlopige aanslagen IB 2021
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2021-0669E-mails scheepvaart-CV deels onder verschoningsrecht
2021-0681Long stock/short future-bank volgens A-G geen recht op verrekening van DB
2021-0687Frans maximumbelastingkrediet buitenlands dividend EU-proof
2021-0692Goedkoopmansgebruik verhinderde afwaardering vordering op DGA
2021-0703Over teruggave dividendbelasting geen overlegprocedure nodig
 
Loonbelasting
2021-0730Toelichting over corona-uitstel bij naheffingsaanslagen LB en BTW
2021-0731Alle voor loonheffingen 2020 relevante coronamaatregelen in Handboek
2021-0737Handreiking opnamen levenslooptegoed in aangifte loonheffingen
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2021-0667Geen prejudicieel arrest over BTW-bewijs bij bitcoin-mining
2021-0670Verlaagd BTW-tarief voor surflessen vanaf Noordzeestrand
2021-0673Wifi-omzet apart van huuromzet vakantieverblijf belast met 21% BTW
2021-0684A-G: Gebreken in administratie verhinderden marge- en globalisatieregeling
2021-0685Omzetting eeuwigdurend vruchtgebruik in eigendom BTW-belast
2021-0686Lidstaat niet verplicht mee te werken aan invordering accijns andere lidstaat
2021-0688Vliegtuigsleper voor tariefindeling geen sleepwagen van defecte voertuigen
2021-0698Tijdige verzending niet bewezen: UTB van € 155.025 voor glasvezels verjaard
2021-0711Fiscus niet schadeplichtig voor concurrentienadeel onjuist BTW-tarief
2021-0730Toelichting over corona-uitstel bij naheffingsaanslagen LB en BTW
2021-0739Wet implementatie richtlijnen elektronische handel aangenomen
 
Sociale verzekeringen
2021-0731Alle voor loonheffingen 2020 relevante coronamaatregelen in Handboek
2021-0737Handreiking opnamen levenslooptegoed in aangifte loonheffingen
 
Belastingen op motorrijtuigen
2021-0677Unierechtelijk verdedigingsbeginsel gold niet voor MRB-naheffing en boete
2021-0713Door autohandelaar geschat schadebedrag pleitbaar: geen vergrijpboete
2021-0714Omvang financieel belang in BPM-zaken niet griffierecht-verlagend
2021-0715Duits Certificaat van Overeenstemming bepaalde CO2-uitstoot voor BPM
 
Formeel belastingrecht
2021-0669E-mails scheepvaart-CV deels onder verschoningsrecht
2021-0671Strafvervolging DGA naast aansprakelijkstelling voor boeten geen bis in idem
2021-0672Verschoningsrecht advocaat óók ter bescherming van zijn eigen belang
2021-0675Fiscus gebonden aan A1-verklaring: geen bovenforfaitaire kostenvergoeding
2021-0677Unierechtelijk verdedigingsbeginsel gold niet voor MRB-naheffing en boete
2021-0678Informatiebeschikking autohandelaar deels overeind
2021-0680Verzet tegen niet-ontvankelijkheid door niet-betalen griffierecht ongegrond
2021-0682A-G: Administratie ook te verwerpen zonder informatiebeschikking
2021-0683A-G: Met omkering berekende belasting uitgangspunt voor vergrijpboete
2021-0684A-G: Gebreken in administratie verhinderden marge- en globalisatieregeling
2021-0691Niet-blokkeren geautomatiseerde afdoening niet navorderbaar: geen cassatie
2021-0693Beroep tegen uitblijven uitspraak massaal bezwaar box 3 niet-ontvankelijk
2021-0697Heffingskorting terecht nagevorderd na verliesverrekening bij ex-partner
2021-0698Tijdige verzending niet bewezen: UTB van € 155.025 voor glasvezels verjaard
2021-0704Proceskostenvergoeding in beroep tegen niet-bestaande invorderingskosten
2021-0705Opmerking van inspecteur over PKV geen toezegging maar standpunt
2021-0706Ingebrekestelling twee jaar na hoorgesprek onredelijk laat: geen dwangsom
2021-0708Taakstraf van 80 uur voor DGA voor niet-meewerken aan belastingcontrole
2021-0709Twee jaar cel plus € 240.000 boete voor ingenieuze fiscale constructies
2021-071018 maanden cel voor DGA die boekhouder aanzette tot lage BTW-aangiften
2021-0713Door autohandelaar geschat schadebedrag pleitbaar: geen vergrijpboete
2021-0714Omvang financieel belang in BPM-zaken niet griffierecht-verlagend
2021-0716Veelheid aan WOZ-procedures zelfde gemachtigde reden voor matiging PKV
2021-0717IMSV van € 4.000 voor onterechte lokale heffingen van in totaal € 238,75
2021-0719Ook bij doorlopende discussie over WOZ-waarde tijdig bezwaar verplicht
2021-0720Zonder machtiging geen beroepsrecht tegen WOZ-beschikking ontbonden BV
2021-0735Kamervragen over ongevraagde voorlopige aanslagen IB 2021
2021-0741Belastingkamer Hof Den Haag mag hoger beroep Hof Den Bosch behandelen
 
Invordering
2021-0671Strafvervolging DGA naast aansprakelijkstelling voor boeten geen bis in idem
2021-0704Proceskostenvergoeding in beroep tegen niet-bestaande invorderingskosten
 
Internationale regelgeving
2021-0667Geen prejudicieel arrest over BTW-bewijs bij bitcoin-mining
2021-0675Fiscus gebonden aan A1-verklaring: geen bovenforfaitaire kostenvergoeding
2021-0677Unierechtelijk verdedigingsbeginsel gold niet voor MRB-naheffing en boete
2021-0686Lidstaat niet verplicht mee te werken aan invordering accijns andere lidstaat
2021-0687Frans maximumbelastingkrediet buitenlands dividend EU-proof
2021-0689A-G: Italiaanse registratie- en de kadasterbelasting EU-proof
2021-0690Belasting op deposito's bij banken in Andalusië in strijd met EU-recht
2021-0696Loonbetaling zonder arbeid wel in Nederland belast
2021-0701Aftrek elders belast zeevarende na verwijzing Hoge Raad deels toegekend
2021-0702Zwitserse heffing over vakantiewoning vereiste geen overlegprocedure
2021-0703Over teruggave dividendbelasting geen overlegprocedure nodig
2021-0736Kamervragen over stand van zaken belastingverdragen en verdragsbeleid
 
Belastingen op onroerende zaken
2021-0716Veelheid aan WOZ-procedures zelfde gemachtigde reden voor matiging PKV
2021-0718Pas op zitting aanhalen van waardedrukkende factoren te laat: WOZ intact
2021-0719Ook bij doorlopende discussie over WOZ-waarde tijdig bezwaar verplicht
2021-0720Zonder machtiging geen beroepsrecht tegen WOZ-beschikking ontbonden BV
2021-0721Opvanglocatie voor psychische hulpverlening geen woning voor WOZ
2021-0722Pandemie geen reden voor verlaging WOZ-waarde 2017 horecabedrijf
2021-0723Kwaliteit nieuwbouwwoning voor WOZ per definitie bovengemiddeld
2021-0724WOZ-waarde Blaricumse woning met royale oprit en grote tuin niet te hoog
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2021-0679Geen afvalstoffenheffing voor afval van hotel en verhuurde appartementen
2021-0717IMSV van € 4.000 voor onterechte lokale heffingen van in totaal € 238,75
2021-0725Afvalstoffenheffing voor gebruik van eigen restafvalcontainer
2021-0738Tot 2025 verlaagd tarief energiebelasting voor elektriciteit laadpalen
 
Civiel en publiek recht
2021-0672Verschoningsrecht advocaat óók ter bescherming van zijn eigen belang
2021-0707Interim-klus voor cosmeticabedrijf geen dienstbetrekking
2021-0708Taakstraf van 80 uur voor DGA voor niet-meewerken aan belastingcontrole
2021-0709Twee jaar cel plus € 240.000 boete voor ingenieuze fiscale constructies
2021-071018 maanden cel voor DGA die boekhouder aanzette tot lage BTW-aangiften
2021-0711Fiscus niet schadeplichtig voor concurrentienadeel onjuist BTW-tarief
2021-0712Belastingadviseur niet aansprakelijk voor verzaken BTW-zaken psychologe
2021-0740Wet wijziging Mijnbouwwet in Staatsblad
 
Diversen
2021-0663Tegemoetkoming Vaste lasten en voorraadsubsidie verruimd
2021-0664Data opening en sluiting NOW-loketten verruimd
2021-0665Fout in NOW 3 over omzetverlies groepsleden hersteld
2021-0666TVL en NOW op maandbasis niet mogelijk
2021-0726NOW-3 afgewezen wegens onduidelijkheid over loon en loonbetaling
2021-0727KvK-inschrijving met terugwerkende kracht geen redmiddel voor TOZO
2021-0728Geen TOZO voor al vóór de coronacrisis bestaande financiële problemen
2021-0729TOZO lening bedrijfskapitaal geen algemene bijstand: voorschot afgewezen
2021-0730Toelichting over corona-uitstel bij naheffingsaanslagen LB en BTW
2021-0731Alle voor loonheffingen 2020 relevante coronamaatregelen in Handboek
2021-0732Bij NOW-vaststelling geen rekening houden met omzetverlies
2021-0733Kamervragen over mislopen NOW-steun door sportclubs
2021-0734NOW-steun geen maatwerkregeling, maar terugbetaling altijd zonder "boete"
2021-0740Wet wijziging Mijnbouwwet in Staatsblad
2021-0741Belastingkamer Hof Den Haag mag hoger beroep Hof Den Bosch behandelen
2021-0742Uitleg over compensatie van € 30.000 voor kinderopvangtoeslaggedupeerden