Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 23 april 2019 | nummer 16

Inkomstenbelasting
2019-1078Bewijs hypotheekrente opvraagbaar zo lang aftrek loopt
2019-1082Lagere bouwkosten woning werknemer bouwbedrijf onbelast
2019-1087Grieks tegoed door stilzitten fiscus niet meer navorderbaar
2019-1089Verder onderzoek naar heffing werkelijk rendement box III
2019-1091NOB pleit voor tax credit bij wetsvoorstel excessief lenen
2019-1102Vergoeding autohuur van BV drukte niet op DGA: geen verrekening bijtelling
2019-1103Saturatieduiker geen winst-, maar resultaatgenieter
2019-1105Overlijdensschadevergoeding geen vrijgesteld vermogen voor box III
2019-1106Verkeersslachtoffer kon tijdstip uitkering zelf bepalen: navordering box III
2019-1108Trust was fiscaal transparant, maar achterliggende Ltd niet
2019-1110Nederland integraal heffingsbevoegd over premievrij nabestaandenpensioen
2019-1112ABP-pensioen aan oud-ambtenaar niet ook aan echtgenote toe te rekenen
2019-1113Afzien vergoeding voor kerkelijk werk koster en eega geen aftrekbare gift
2019-1114Niet-gedeclareerde medicijnen geen aftrekbare specifieke zorgkosten
2019-111712-jarig rendement 9,93% niet onderbouwd: box III-heffing niet buitensporig
2019-1134Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2018
2019-1137Handreiking over inhaal en inkoop pensioen geactualiseerd
2019-1141Onjuiste bijtelling privégebruik ondernemers voor 0%-emissie auto's uit 2013
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2019-1086Voorziening voor naheffing van Belgische bronbelasting
2019-1088Initiatief aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling
2019-1098Conclusie op prejudiciële vragen over teruggaaf DB USA-beleggingsfonds
2019-1104Terecht belastingrente na afwaardering r/c deelneming in verkeerde jaar
2019-1139NOB stelt vragen over minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars
 
Loonbelasting
2019-1101Bijtelling voor terbeschikkinggestelde auto die voor vakanties werd gehuurd
2019-1109Pensioenstichting door vermogensbeheer inhoudingsplichtig voor de LB
2019-1113Afzien vergoeding voor kerkelijk werk koster en eega geen aftrekbare gift
2019-1137Handreiking over inhaal en inkoop pensioen geactualiseerd
 
Belastingen van rechtsverkeer
2019-1099Teruggaaf overdrachtsbelasting voor OZL-aandelen door Duitse KVG
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2019-1081Prejudiciële vraag over BTW-tarief lustopwekkende middelen
2019-1083Dubbele boete voor niet-suppleren: samenloop 10a en 67f AWR
2019-1084Levering deel verbouwde wollenstoffenfabriek BTW-belast
2019-1085BTW-integratieheffing voor ingebruikname jeugdzorghotel
2019-1094Zaak terug naar Rechtbank voor omvang zekerheid door entrepothouder
2019-1095Prejudiciële vraag toepassing geschorst preferentieel douanetarief
2019-1096DGA kon BTW op advocaatkosten voor IB-procedures niet aftrekken
2019-1100Termijnoverschrijding BTW-bezwaar psycholoog niet-verschoonbaar
2019-1107BTW bij grondlevering niet terug te vragen dus ook niet te verrekenen
2019-1120Verdedigingsbeginsel niet geschonden; UTB voor knoflook toch vernietigd
2019-1121Redelijke termijn in douanezaak ruim 11 jaar overschreden: € 11.500 IMSV
2019-1135Consultatie wetsvoorstel verlaagd BTW-tarief op elektronische uitgaven
2019-1143WOB-verzoek afgewezen omdat project BTW-carrouselfraude niet bestaat
 
Sociale verzekeringen
2019-1080Fair balance aanwezig bij regeling Whk-premie vangnetters
 
Belastingen op motorrijtuigen
2019-1116Rente over BPM-teruggaaf op bord van ontvanger, niet van inspecteur
2019-1133Rekenmodule Belastingdienst wekte vertrouwen voor MRB-bestelautotarief
 
Formeel belastingrecht
2019-1078Bewijs hypotheekrente opvraagbaar zo lang aftrek loopt
2019-1082Lagere bouwkosten woning werknemer bouwbedrijf onbelast
2019-1083Dubbele boete voor niet-suppleren: samenloop 10a en 67f AWR
2019-1087Grieks tegoed door stilzitten fiscus niet meer navorderbaar
2019-1090Laatste halfjaarrapportage en jaarverslag rulingteam 2018
2019-1092A-G Wattel: méér burgerperspectief bij vertrouwensbeginsel
2019-1093Beslissing over IMSV niet door andere rechter dan die in hoofdzaak beslist
2019-1100Termijnoverschrijding BTW-bezwaar psycholoog niet-verschoonbaar
2019-1104Terecht belastingrente na afwaardering r/c deelneming in verkeerde jaar
2019-1111Inspecteur mocht stukken van kortgedingrechter geheimgehouden
2019-1115Machtiging bij Rechtbank toch wel in orde: terugwijzing naar Rechtbank
2019-1116Rente over BPM-teruggaaf op bord van ontvanger, niet van inspecteur
2019-1120Verdedigingsbeginsel niet geschonden; UTB voor knoflook toch vernietigd
2019-1121Redelijke termijn in douanezaak ruim 11 jaar overschreden: € 11.500 IMSV
2019-1132Wettelijke rente over proceskostenvergoeding bezwaarfase
2019-1133Rekenmodule Belastingdienst wekte vertrouwen voor MRB-bestelautotarief
2019-1144Geen werkinstructies over art. 2.17 Wet IB 2001 en vrijwilligersvergoeding
 
Internationale regelgeving
2019-1086Voorziening voor naheffing van Belgische bronbelasting
2019-1087Grieks tegoed door stilzitten fiscus niet meer navorderbaar
2019-1088Initiatief aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling
2019-1090Laatste halfjaarrapportage en jaarverslag rulingteam 2018
2019-1097A-G: geen vaste inrichting tijdens bouw Koreaans boorschip
2019-1098Conclusie op prejudiciële vragen over teruggaaf DB USA-beleggingsfonds
2019-1138Actualisering beleid over sluiten memoranda informatie-uitwisseling in zicht
 
Belastingen op onroerende zaken
2019-1122Wegingsfactor 1,5 in WOZ-bezwaar tegen diverse onroerende zaken
2019-1123WOZ kunstijsbaan verlaagd door werktuigenvrijstelling voor vriesinstallatie
2019-1124Koopsom + grondwaarde bij erfpacht door dubbeltelling te hoog voor WOZ
2019-1125Ter discussie stellen waarderingsaspect leidde niet tot lagere WOZ-waarde
2019-1126WOZ-waarde winkelpand onveranderd na niet-serieus hoger beroep
2019-1127Onsamenhangende en inconsistente bestrijding WOZ-waarde liep spaak
2019-1128Bungalow van steen in verste verte niet vergelijkbaar met bungalow van hout
2019-1129Vergelijkingsmethode geschikt voor WOZ-waardering opslagruimte
2019-1130Gangen van verzorgingshuis gebruikt voor zorg: OZB niet-woning intact
2019-1131Gezamenlijke taxatie verlaagde WOZ-waarde woning boomkweker niet
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2019-1118Proceskostenjagers terecht niet gehoord in bezwaar tegen parkeerbon
 
Civiel en publiek recht
2019-1079Rechtsbescherming gefailleerde belastingplichtige verruimd
2019-1092A-G Wattel: méér burgerperspectief bij vertrouwensbeginsel
2019-1119Belastingdienst niet verplicht mee te werken aan schuldsanering
 
Diversen
2019-1136Ook subsidie woonhuis-rijksmonumenten voor certificaathouders
2019-1140Staatssecretaris ziet niets in EU-besluiten met gekwalificeerde meerderheid
2019-1142Belastingdienst informeert over gevolgen "verworven recht" op huurtoeslag