Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 16 juli 2018 | nummer 29

Inkomstenbelasting
2018-1905Jaarlijkse waardeaangroei erfpachtstructuur onbelast
2018-1906Revisierente geen sanctie in de zin van artikel 6 EVRM
2018-1908Zonder fiscaal partnerschap a.b.-winst niet toerekenbaar
2018-1911Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2017
2018-1912Afwaardering nabetalingsrecht viel in "oude" landbouwvrijstelling
2018-1913Afwaardering vordering na verkoop landbouwgrond was niet aftrekbaar
2018-1916Navordering over verzwegen banktegoed dat alleen van zus zou zijn
2018-1918Navordering en 50% boete intact voor KB-Lux'er die wist van bestaan tegoed
2018-1921Cassatie tegen niet-aftrekbare rente op leningen aan zoon niet-ontvankelijk
2018-1924Geen werkelijke kostenvergoeding na vermindering navorderingsaanslag
2018-1925Omkering bewijslast voor garagehouder met verzwegen inkomen
2018-1927Cassatieberoep hennepteler door niet-betalen griffierecht niet-ontvankelijk
2018-1928In hoger beroep aannemelijk gemaakte omzetcorrectie bleef in stand
2018-1931Cassatie tegen heffing inkomen multi-levelmarketingbedrijf niet-ontvankelijk
2018-1933A-G: premiedeel heffingskorting kon niet worden uitbetaald
2018-1938A-G EU-Hof: tijdsevenredige vermindering heffingskorting EU-proof
2018-1940Vertrouwensbeginsel verhinderde box II-correctie na toezegging inspecteur
2018-1941Door BV schuldig gebleven gebruikelijk loon belast bij DGA-echtpaar
2018-1945Door BV niet-verantwoorde omzet kwam aan DGA ten goede
2018-1954Tijdige navordering van zwartspaarder na akkoord termijnverlening
2018-1960Terugontvangen boeterente negatieve aftrekbare kosten eigen woning
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2018-1942Pand tegen te lage prijs naar dochter-BV: niet bewust onjuiste aangifte
2018-1963Spoedreparatie f.e.-regime volgens RB slecht uitvoerbaar
 
Loonbelasting
2018-1910Fiscus mocht VSO met Uniforce opzeggen vanwege wet DBA
2018-1917Voetbaltransfer Feyenoord belast met pseudo-eindheffing
2018-1920Vennoot in slagerij aansprakelijk voor niet-betaalde LB over zwarte lonen
2018-1941Door BV schuldig gebleven gebruikelijk loon belast bij DGA-echtpaar
2018-1964Overgangsrecht verkorting 30%-regeling volgens Snel niet noodzakelijk
 
Erf- en schenkbelasting
2018-1966Complexe situaties kunnen voorrang krijgen bij behandeling erfbelasting
 
Belastingen van rechtsverkeer
2018-1909Wijziging winstverdeling maatschap: geen overdrachtstaks
2018-1915Bij taakoverdracht tussen ANBI's geen vrijstelling van overdrachtsbelasting
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2018-1937BTW-margeregeling niet altijd van toepassing op doorverkocht goud
2018-1939A-G: Roemeense bewijsregels bij uitvoer in strijd met BTW-Richtlijn
2018-1943Acupuncturiste kreeg over 2013 en 2014 betaalde BTW niet terug
2018-1961BTW-besluit over maatstaf van heffing geactualiseerd
2018-1962Besluit over toepassing kleine ondernemersregeling gewijzigd
 
Belastingen op motorrijtuigen
2018-1919Taxatie vereist voor afwijken van koerslijst voor BPM
2018-1953Prejudiciƫle vragen over naheffing MRB bij buitenlandse kentekensituaties
2018-1958Testrit auto handelaarskenteken eindigde op huisadres van werknemer
 
Formeel belastingrecht
2018-1906Revisierente geen sanctie in de zin van artikel 6 EVRM
2018-1907Niet-vermelden van boekenonderzoek navorderbare fout
2018-1910Fiscus mocht VSO met Uniforce opzeggen vanwege wet DBA
2018-1911Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2017
2018-1916Navordering over verzwegen banktegoed dat alleen van zus zou zijn
2018-1918Navordering en 50% boete intact voor KB-Lux'er die wist van bestaan tegoed
2018-1921Cassatie tegen niet-aftrekbare rente op leningen aan zoon niet-ontvankelijk
2018-1922Gemeente mocht afzien van horen bij niet-gemotiveerd bezwaar
2018-1924Geen werkelijke kostenvergoeding na vermindering navorderingsaanslag
2018-1925Omkering bewijslast voor garagehouder met verzwegen inkomen
2018-1927Cassatieberoep hennepteler door niet-betalen griffierecht niet-ontvankelijk
2018-1929Cassatie tegen ZVW- en AWBZ-premie over Italiaans staatspensioen te laat
2018-1930Cassatie tegen niet-ontvankelijkverklaring beroep was niet-ontvankelijk
2018-1932Verzoek herziening niet-ontvankelijkverklaring door Hoge Raad tevergeefs
2018-1936A-G wil arrest over toetsen procedurele klachten door wrakingskamer
2018-1940Vertrouwensbeginsel verhinderde box II-correctie na toezegging inspecteur
2018-1942Pand tegen te lage prijs naar dochter-BV: niet bewust onjuiste aangifte
2018-1943Acupuncturiste kreeg over 2013 en 2014 betaalde BTW niet terug
2018-1944Omzetcorrectie dranken moest ook leiden tot hogere inkoopkosten dranken
2018-1948Belastinginspecteur gebonden aan uitlating UWV over WGA-uitkering
2018-1949Te weinig betaalde belasting geen vereiste voor strafrechtelijke veroordeling
2018-1950Beroep tegen afgewezen verzoek ambtshalve teruggaaf niet-ontvankelijk
2018-1951Geen strafvervolging mogelijk voor niet-indienen BTW-suppleties
2018-1954Tijdige navordering van zwartspaarder na akkoord termijnverlening
2018-1965Einde aan digitale berichten overheidsorganisaties aan overledenen?
2018-1969Aanvulling op conclusie A-G over inkeerboeten en legaliteitsbeginsel
 
Invordering
2018-1920Vennoot in slagerij aansprakelijk voor niet-betaalde LB over zwarte lonen
2018-1955Afwijzing van kwijtscheldingsverzoek volgens Ombudsman terecht
 
Internationale regelgeving
2018-1938A-G EU-Hof: tijdsevenredige vermindering heffingskorting EU-proof
2018-1939A-G: Roemeense bewijsregels bij uitvoer in strijd met BTW-Richtlijn
2018-1947Heffing over pensioen volledig toegewezen aan Portugal
2018-1970Overzicht van belastingverdragen per 1 juli 2018
 
Belastingen op onroerende zaken
2018-1914Incentives op huurprijzen genoeg meegenomen in WOZ-waarde kantoren
2018-1926Ongunstige indeling van woning drukte WOZ-waarde niet met meer dan 5%
2018-1956Agrarische Taxatiewijzer 2015 geen onderbouwing waarde pluimveestallen
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2018-1923Parkeernaheffing voor mogelijk achteraf van derde verkregen parkeerkaartje
2018-1934A-G: netbeheerder belastingplichtig voor Muidense precariobelasting
2018-1935A-G adviseert Hoge Raad legeszaak te verwijzen voor beantwoording vragen
2018-1957Geen parkeerbelasting voor door gemeente verhuurde parkeerplaatsen
2018-1959Legesnota met € 14.000 verminderd na afwijking Tarieventabel
2018-1968Notities en mails over rechtszaken over overgangsrecht afvalstoffenbelasting
 
Civiel en publiek recht
2018-1946Overeenkomst van opdracht niet geruisloos een arbeidsovereenkomst
2018-1951Geen strafvervolging mogelijk voor niet-indienen BTW-suppleties
2018-1952BV kreeg achteraf ten onrechte voldane BTW niet meer terug
 
Diversen
2018-1965Einde aan digitale berichten overheidsorganisaties aan overledenen?
2018-1967Weer vragen over slechte bereikbaarheid BelastingTelefoon