Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 15 januari 2018 | nummer 03

Inkomstenbelasting
2018-0162Hogere KIA voor auto van dierenarts in maatschap
2018-0165IB- en Vpb-zaken door winstcorrecties samenhangend voor SV
2018-0166A-G: Cyprusregeling van toepassing op werk van kapitein in Angola
2018-0170Firmanten na overdracht klantenbestand en inventaris toch nog ondernemer
2018-0173Geen heffingskortingen voor vader door inschrijving kinderen bij moeder
2018-0174Educatieve en interculturele projecten geen bron van inkomen
2018-0175Inkomen uit PGB voor echtgenoot belast als ROW; daarop geen kostenaftrek
2018-0177Rentebestanddeel kapitaalverzekering gehandicapte in box I belast
2018-0178Voor werk met behoud uitkering geen arbeidskorting
2018-0179Betalingen aan familie in Frankrijk bewezen giften aan Senegalese ANBI niet
2018-0180Geen giftenaftrek voor contante schenkingen na fraude met kwitanties
2018-0181Kostenaftrek bij gebrek aan enige onderbouwing terecht gecorrigeerd
2018-0182Vanwege hulpbehoevendheid verhoogde WAO-uitkering belast met IB
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2018-0160Vergoeding op convertible instruments niet aftrekbaar
2018-0165IB- en Vpb-zaken door winstcorrecties samenhangend voor SV
2018-0176Aan stand van verliezen op aanslagbiljet geen vertrouwen te ontlenen
2018-0201Beleid over Vpb-vrijstelling pensioenlichamen geactualiseerd
2018-0205WOB-verzoek over belastingplicht gesubsidieerde instellingen
 
Loonbelasting
2018-0163A-G Niessen: sociaal plan met vrijwilligersregeling geen RVU
2018-0171Doorbetaald loon net als fictief loon, ook loon voor crisisheffing
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2018-0161Stichtingen basisonderwijs f.e.-BTW met schoonmaakbedrijf
2018-0164Levering herbouwde winkel met oude gevel geen nieuwbouw
2018-0169BTW op verbouwing van gratis in gebruik gegeven woning niet aftrekbaar
2018-0184Naheffing accijns voor verzender van waterpijptabak en sigaretten
2018-0202Vertraging in afgifte BTW-nummers door aanmelding zonnepaneelhouders
 
Sociale verzekeringen
2018-0167Startende grote werkgever volgens A-G voor WHK geen kleine werkgever
2018-0190Premieheffing WGA voor WSW-instelling niet in strijd met artikel 1 EP
 
Belastingen op motorrijtuigen
2018-0197Naheffing MRB vanaf bezit rijbewijs, maar boete gehalveerd
 
Formeel belastingrecht
2018-0165IB- en Vpb-zaken door winstcorrecties samenhangend voor SV
2018-0172Niet-verlonen van uren geen (voorwaardelijk) opzet; boete verminderd
2018-0181Kostenaftrek bij gebrek aan enige onderbouwing terecht gecorrigeerd
2018-0183Telefonisch horen in bezwaarfase geen afdwingbaar recht
2018-0188Pas in beroep gestelde niet-ontvangst van aanslag ongeloofwaardig
2018-0189Verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst niet onrechtmatig
2018-0207Kamervragen over publicatieplicht van moskeeën en kerken
 
Invordering
2018-0165IB- en Vpb-zaken door winstcorrecties samenhangend voor SV
2018-0198Beroepen watersysteemheffing deels prematuur; geen rentevergoeding
 
Internationale regelgeving
2018-0166A-G: Cyprusregeling van toepassing op werk van kapitein in Angola
2018-0168Italiaanse naheffing invoerrecht kon zonder horen vooraf worden opgelegd
2018-0203Overzicht van belastingverdragen per 1 januari 2018
2018-0206Kamervragen over doorsluizen royalty's door Google via Nederlandse BV
 
Belastingen op onroerende zaken
2018-0186Gemeente mocht WOZ-vergelijkingsobjecten met hoogste prijzen gebruiken
2018-0191WOZ-waarde pelsdierhouderij verminderd vanwege toekomstig verbod
2018-0192Enkel voornemen om woning te slopen niet waardedrukkend voor WOZ
2018-0193Correctie overdrachts- en verkrijgingsfictie zat in WOZ-waarde winkelpand
2018-0194WOZ-waarde bepaald op twee dagen vóór peildatum gerealiseerde koopprijs
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2018-0185Aan sponsor afgedragen pokerwinstdeel niet in aftrek op kansspelbelasting
2018-0195Wijchen schond opbrengstlimiet niet met afvalstoffen- en rioolheffing
2018-0196Aparte rioolaanslagen recreatieterrein in strijd met vertrouwensbeginsel
2018-0198Beroepen watersysteemheffing deels prematuur; geen rentevergoeding
2018-0199Legesverordening 2016 onverbindend door niet-publiceren bouwkostenlijst
2018-0200Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad bepalend voor legessanctie
 
Civiel en publiek recht
2018-0187Taakstraf voor bestuurder voor verzaken administratieplicht failliete BV
 
Diversen
2018-0204Geen inzage in stukken over aanslagsoftware en eed belastingambtenaren