Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 23 april 2018 | nummer 17

Inkomstenbelasting
2018-1106Situatie niet uitdrukkelijk aan fiscus voorgelegd: geen bosbouwvrijstelling
2018-1108Schatting van winst uit hennepteelt door inspecteur was redelijk
2018-1118Correctie voor contante Zwitserse ontvangsten na klikbrief
2018-1123Vereiste aangifte niet gedaan door onterechte verrekening van loonheffing
2018-1125Reiskosten van mantelzorgende dochters geen aftrekbare zorgkosten
2018-1126Marokkaans loungerestaurant door hoge verliezen geen onderneming
2018-1129Voordeel hennepkwekerij belast ondanks afgewezen ontnemingsvordering
2018-1130Aanvullingen WIA en Wajong ondanks kritiek Ombudsman toch belast
2018-1131Beperking voor aftrek van reiskosten óók voor resultaat van vrijwilliger
2018-1132Kosten huidbehandelingen en dieetkosten zonder voorschrift niet aftrekbaar
2018-1133Kostenaftrek voor extra bewassing door gebruik crèmes tegen pruritus ani
2018-1134IOAW-uitkering geen arbeidsinkomen: heffingskortingen gecorrigeerd
2018-1136Geen aftrek voor particulier onderwijs van zoon met lees- en rekenproblemen
2018-1137Verlaging algemene heffingskorting voor vrijgesteld salaris juist
2018-1165Weer verdragsverklaring voor inwoners in België met Nederlands pensioen
2018-1174Kamervragen over fiscale behandeling van startups
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2018-1113Oostenrijkse Privatstiftung kreeg Nederlandse dividendbelasting niet terug
2018-1121Opzet sloot grove schuld uit: boete bij niet-gedane Vpb-aangifte van tafel
2018-1174Kamervragen over fiscale behandeling van startups
 
Loonbelasting
2018-110230%-regeling per 2019 verkort van acht naar vijf jaar
2018-1112Privacy over aanwezigheid geen excuus bij bewijslevering 183-dagenregeling
2018-1165Weer verdragsverklaring voor inwoners in België met Nederlands pensioen
 
Erf- en schenkbelasting
2018-1099BOF voor geschonken aandeel in familie-vastgoed-BV
2018-1110Onjuiste code over verwantschap bij erfbelasting kost fiscus € 403.473
2018-1114Aandeel in BV met beperkte vastgoedportefeuille kwalificeerde niet voor BOF
2018-1116Kinderen schenkbelasting verschuldigd 24 jaar na schenking van ouders
2018-1122Voor erfenis zonder contract samenwonende zussen geen partnervrijstelling
2018-1170Financiën pas later schriftelijk geïnformeerd over vertraging erf/schenktaks
 
Belastingen van rechtsverkeer
2018-110121e halfjaarsrapportage belastingdienst naar tweede kamer
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2018-1097Verhuur bewaakte opslagruimte BTW-vrijgesteld
2018-1100Gemeente door gewijzigd gebruik recht op aftrek BTW?
2018-1104Prejudiciële vragen over indeling LFD's
2018-1109Intracommunautaire driehoekstransactie in Oostenrijk vrij van BTW
2018-1111Verhuur pand voor twee weken leidde niet tot overdracht algemeenheid BTW
2018-1115Tussenplaatsen stichting bij BTW-dienst aan hockeyclub misbruik van recht
2018-1120Apotheker enige afnemer afbouw gezondheidscentrum: BTW aftrekbaar
2018-1121Opzet sloot grove schuld uit: boete bij niet-gedane Vpb-aangifte van tafel
2018-1141Geen BCF-bijdrage voor beschikbaar stellen gymlokalen aan basisscholen
2018-1147UTB voor Bengaals porselein te laat uitgereikt, douaneschuld verjaard
2018-1148Verzoek om terugbetaling douanerechten knoflook alsnog afgewezen
2018-1172Voor zomer 2018 informatie over BTW-identificatienummer zonder BSN
 
Sociale verzekeringen
2018-1103Circulaire van Sociale Verzekeringsraad wel relevant voor sectorindeling
2018-1138Prejudiciële vragen aan HR over gevolgen niet-onherroepelijke A1-verklaring
2018-1143Fiscus had verzoek om betalingsregeling van Wajongster moeten honoreren
2018-1144Complexiteit van regels geen excuus bij terugvordering onterechte toeslag
 
Belastingen op motorrijtuigen
2018-110121e halfjaarsrapportage belastingdienst naar tweede kamer
2018-1140Hof kent PKV toe in met honderden BPM-zaken verknochte procedure
2018-1149Geen teruggaaf van in 2006 verschuldigde en in 2009 betaalde rest-BPM
2018-1150Exclusieve, jonge auto's voor BPM gebruikte auto's
2018-1151Lange proefrit met handelaarskenteken mogelijk, maar goederenvervoer niet
2018-1152Rekening MRB wel ontvangen: verzuimboete voor te late betaling
 
Formeel belastingrecht
2018-1098Beslag geen excuus voor niet-betalen: boeten toch van tafel
2018-110121e halfjaarsrapportage belastingdienst naar tweede kamer
2018-1105Hoge Raad doet toelaatbaarheid revisierente na afkoop lijfrente af met 81 RO
2018-1106Situatie niet uitdrukkelijk aan fiscus voorgelegd: geen bosbouwvrijstelling
2018-1117Boeten van 100% na gebruik afroommodule in beginsel passend en geboden
2018-1121Opzet sloot grove schuld uit: boete bij niet-gedane Vpb-aangifte van tafel
2018-1123Vereiste aangifte niet gedaan door onterechte verrekening van loonheffing
2018-1124Werknemer niet beboet voor onterechte verrekening van loonheffing
2018-1127Natte boekhouding geen overmacht voor verzaken administratieplicht
2018-1128Dwaling over betalingscapaciteit geen reden voor vernietigen VSO
2018-1135PKV voor als beroepschrift aangemerkt verzoek ambtshalve vermindering
2018-1138Prejudiciële vragen aan HR over gevolgen niet-onherroepelijke A1-verklaring
2018-1139Bezwaar tegen inkomensgegeven in beschikking zorgtoeslag was te laat
2018-1140Hof kent PKV toe in met honderden BPM-zaken verknochte procedure
2018-1142Termijnoverschrijding door latere bezwaarreden niet alsnog verschoonbaar
2018-1152Rekening MRB wel ontvangen: verzuimboete voor te late betaling
2018-1153Rechtbank gaf niet te weinig spreektijd en trok gemeente ook niet voor
2018-1154Brief gemeente over WOZ-waarde hotel/casino in aanbouw geen toezegging
2018-1162Beroep tegen Markense dagtoeristenbelasting zonneklaar ongegrond
2018-1176Aanvraag papieren formulier niet meer via website fiscus maar telefonisch
 
Invordering
2018-1096Bestuurder niet altijd aansprakelijk na verplaatsing BV
2018-1098Beslag geen excuus voor niet-betalen: boeten toch van tafel
 
Internationale regelgeving
2018-110121e halfjaarsrapportage belastingdienst naar tweede kamer
2018-1112Privacy over aanwezigheid geen excuus bij bewijslevering 183-dagenregeling
2018-1165Weer verdragsverklaring voor inwoners in België met Nederlands pensioen
2018-1166Aanpassing hooglerarenbepaling in belastingverdrag met België in zicht
2018-1167Meer openbaarheid bij procedure zwarte en grijze lijst belastingparadijs
2018-1169Belastingheffing digitale economie op agenda Ecofinraad en Tweede Kamer
2018-1175Overeenkomst met Zwitserland over verdragsvoordelen fbi, FCP en SICAV
 
Belastingen op onroerende zaken
2018-1153Rechtbank gaf niet te weinig spreektijd en trok gemeente ook niet voor
2018-1154Brief gemeente over WOZ-waarde hotel/casino in aanbouw geen toezegging
2018-1155Gedoogde 2e woning op zelfde perceel gewaardeerd als mantelzorgwoning
2018-1156Aanbiedingsplicht parkeerplaats appartement beperkt WOZ-waardedrukkend
2018-1157Verschillen met vergelijkingsobjecten rechtvaardigden hogere WOZ-waarde
2018-1161WOZ-waarde van geldautomaat in winkelruimte gehalveerd naar € 20.000
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2018-110121e halfjaarsrapportage belastingdienst naar tweede kamer
2018-1107Vermakelijkheidsretributie voor verhuurder van onbemande sloepen
2018-1158Park met vrijwel alleen permanent bewoonde woningen geen recreatieterrein
2018-1159Oostzaanse rioolheffing 2013 deels onverbindend: aanslag 8,7% lager
2018-1160Gemeente kon begrip openbare weg voor reclamebelasting niet zelf invullen
2018-1163Meerdaagse bedenktijd voor aanvraag alleen bij onduidelijk tarief leges
2018-1164Plantenliefhebber bewees niet-afvoeren beregeningswater via riool niet
2018-1168Voorbereidingen voor mogelijke invoering vliegbelasting gestart
 
Civiel en publiek recht
2018-1119Hof geeft KB Lux'er gelegenheid tot tegenbewijs voor uitvoeren lijfsdwang
2018-1145Wet uitfasering PEB dwong ex-partner niet tot conversie pensioenaanspraak
2018-1146Geen bijzondere bijstand voor factuur van fiscalist voor bijstand bij controle
 
Diversen
2018-1171Volgens Snel met Zeker-Online geen koppelverkoop bij proef aangifte ZZP
2018-1173Staatssecretaris geeft op VHMF-congres voorzetje op strategische Aprilbrief