Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 03 oktober 2022 | nummer 40

Inkomstenbelasting
2022-2656Gelijke zorgverdeling basis voor IACK alleenstaande ouder
2022-2657Bouw garage racende DGA met BTW-aftrek, zonder uitdeling
2022-2660Eerste contouren box 3-stelsel naar werkelijk rendement
2022-2661Beroepsfase voor IMSV niet meetellen bij einde redelijke termijn
2022-2666Aftrek afschrijving op bouw garage bij woning pas in jaar ingebruikname
2022-2667Cassatieberoep periodieke giften aan ministerie van Financiën tevergeefs
2022-2672Na akkoord geruisloze afsplitsing geen a.b.: afboekingsverlies niet aftrekbaar
2022-2675Normbedrag fictief loon niet tijdsgelang, maar € 44.000 zonder tegenbewijs
2022-2676Nabetaling niet in 2017 vorderbaar en inbaar, pas belast bij ontvangst in 2019
2022-2677Boeten voor niet eerder aangegeven uit safeloket Rabobank gestolen geld
2022-2683Mentaal beperkte belast voor hennepteelt in woning, maar niet beboet
2022-2684Boete bij navordering ROW niet gematigd door veroordeling voor drugsbezit
2022-2685Ex-ondernemer bewees betaling van hypotheekrente niet
2022-2686Hobbymateriaal door opgewekt vertrouwen deels aftrekbare hulpmiddelen
2022-268792-jarige door maatmangegevens van NIBUD alsnog aftrek vervoerkosten
2022-2689Pensionado's geen teruggaaf van buitenlandbijdrage Nederlands pensioen
2022-2690Groepsverzoek bij zwartspaarder bekend vóór inkeer: vergrijpboeten terecht
2022-2706EK akkoord met wetsvoorstel waardeoverdracht en afkoop klein pensioen
2022-2709Rechtsherstel box 3 vereist méér "doenvermogen" bij partnerverdeling
2022-2712RB kritisch over wetsvoorstellen Rechtsherstel- en Overbruggingswet box 3
2022-2715Aanvullende (beslis)nota's box 3-wetsvoorstellen naar Tweede Kamer
2022-2720Handreiking saldoverklaringen en geruisloze terugstorting deels openbaar
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2022-2710Schijfgrens en verhogen Vpb-tarief tegen oneigenlijk gebruik laag Vpb-tarief
 
Loonbelasting
2022-2688Andere werkafspraken geen reden vervroegen ingangsdatum 30%-regeling
2022-2706EK akkoord met wetsvoorstel waardeoverdracht en afkoop klein pensioen
 
Erf- en schenkbelasting
2022-2678Behoeftigheid kind geen eis voor verhoogde kindervrijstelling erfenis ouder
2022-2679Schuld aan moeder niet verjaard; vordering terecht in aanslag erfbelasting
2022-2690Groepsverzoek bij zwartspaarder bekend vóór inkeer: vergrijpboeten terecht
 
Belastingen van rechtsverkeer
2022-2707Ná verkrijgen woning met tijdig bezwaar nog startersvrijstelling ODB
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2022-2657Bouw garage racende DGA met BTW-aftrek, zonder uitdeling
2022-2658Makelaar in de fout bij verruiming uitleg BTW-bouwterrein
2022-2668EU-Hof: schriftelijke overeenkomst soms aan te merken als BTW-factuur
2022-2669Duitse houthandelaar recht op teruggaaf teveel berekende BTW?
2022-2670Autohandelaar geen BTW-nultarief door verhullen identiteit afnemers
2022-2673BTW op bouw woning met energieopwekkende dakpannen niet-aftrekbaar
2022-2674Alcoholische pauzedrankjes theater niet met entrée onder laag BTW-tarief
2022-2680Stichting waarnemend huisartsen alleen bemiddelaar: geen BTW-vrijstelling
2022-2681Naheffing BTW met boete volgens forfait van 2,7% voor privégebruik auto
2022-2682BTW-naheffing voor privégebruik bestelauto door dakloze ondernemer
2022-2719Voer dat niet alleen bestemd is voor vee, belast met 21% BTW
 
Sociale verzekeringen
2022-2698Belangenafweging Awb pas aan de orde bij definitieve vaststelling NOW 3
2022-2700Bewoner tegen huurprijs van nihil geen onderhuurder maar toeslagpartner
2022-270210 weken beslistermijn voor Toeslagen bij herbeoordeling KOT-situatie
 
Belastingen op motorrijtuigen
2022-2662Coronapandemie verlengde redelijke termijn in BPM-zaak niet; € 500 IMSV
2022-2663PKV voor rechtsbijstand bij ingetrokken incidenteel hoger beroep inspecteur
2022-2692Duitse auto voor Canadese markt niet beschermd door artikel 110 VWEU
 
Formeel belastingrecht
2022-2654Aanmaningseis bij vergrijpboete voor niet-doen van aangifte
2022-2655Uren met omzetderving belastingadviseur tellen mee bij PKV
2022-2657Bouw garage racende DGA met BTW-aftrek, zonder uitdeling
2022-2659Veroordelingen voor niet-voldoen aan inlichtingenverzoeken
2022-2661Beroepsfase voor IMSV niet meetellen bij einde redelijke termijn
2022-2662Coronapandemie verlengde redelijke termijn in BPM-zaak niet; € 500 IMSV
2022-2663PKV voor rechtsbijstand bij ingetrokken incidenteel hoger beroep inspecteur
2022-2664Aansprakelijkstelling van ontvanger mogelijk naar verkeerde adres
2022-2666Aftrek afschrijving op bouw garage bij woning pas in jaar ingebruikname
2022-2667Cassatieberoep periodieke giften aan ministerie van Financiën tevergeefs
2022-2671Verklaringen door niet op rechtsbijstand gewezen zijn, uitgesloten voor boete
2022-2673BTW op bouw woning met energieopwekkende dakpannen niet-aftrekbaar
2022-2674Alcoholische pauzedrankjes theater niet met entrée onder laag BTW-tarief
2022-2675Normbedrag fictief loon niet tijdsgelang, maar € 44.000 zonder tegenbewijs
2022-2677Boeten voor niet eerder aangegeven uit safeloket Rabobank gestolen geld
2022-2682BTW-naheffing voor privégebruik bestelauto door dakloze ondernemer
2022-2683Mentaal beperkte belast voor hennepteelt in woning, maar niet beboet
2022-2684Boete bij navordering ROW niet gematigd door veroordeling voor drugsbezit
2022-2685Ex-ondernemer bewees betaling van hypotheekrente niet
2022-2688Andere werkafspraken geen reden vervroegen ingangsdatum 30%-regeling
2022-2690Groepsverzoek bij zwartspaarder bekend vóór inkeer: vergrijpboeten terecht
2022-2691Bewijsvermoeden kwitantiefraude geen doorwerking naar vergrijpboeten
2022-2696Bijna € 1.100 aan vergoedingen voor verzaken hoorplicht in bezwaarfase
2022-2697PKV na intrekking beroep wegens compromis, ook zonder afspraak over PKV
2022-2701Toeslagen geen langere beslistermijn op KOT-herbeoordelingsverzoek
2022-270210 weken beslistermijn voor Toeslagen bij herbeoordeling KOT-situatie
2022-2708Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte verlengd tot 2025
2022-2715Aanvullende (beslis)nota's box 3-wetsvoorstellen naar Tweede Kamer
2022-2716Beleidsagenda aanpak witwassen met verbeterpunten
2022-2720Handreiking saldoverklaringen en geruisloze terugstorting deels openbaar
 
Invordering
2022-2664Aansprakelijkstelling van ontvanger mogelijk naar verkeerde adres
2022-2713RB: "wetsvoorstel geen invorderingsrente" onduidelijk over weeskinderen
2022-2721LB- en BTW-schulden voor corona-uitstel te betalen met g-rekening
 
Internationale regelgeving
2022-2689Pensionado's geen teruggaaf van buitenlandbijdrage Nederlands pensioen
2022-2692Duitse auto voor Canadese markt niet beschermd door artikel 110 VWEU
2022-2718Belastingvrije som Wet IB BES per 2023 flink hoger
 
Belastingen op onroerende zaken
2022-2703OZB-tarief niet-woningen voor bouwperceel met nog niet gebouwde woning
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2022-2704Uitspraak op bezwaar tegen parkeernaheffing van Zeist onbevoegd genomen
2022-27059 minuten niet te lang voor betalen van parkeergeld: naheffing van de baan
2022-2717NOB positief over voorgenomen wijzigingen watersysteemheffing
 
Civiel en publiek recht
2022-2658Makelaar in de fout bij verruiming uitleg BTW-bouwterrein
2022-2665Uitgrijzen gegevens voor verschoningsrecht niet gelijk aan vernietiging
2022-2676Nabetaling niet in 2017 vorderbaar en inbaar, pas belast bij ontvangst in 2019
2022-2693Boekhouder in cel voor fraude met BTW en valse TOZO- en TOGS-aanvragen
2022-2695Strafontslag voor topman fiscus wegens niet-melden beleggingen van eega
2022-2699Ontbrekende loonaangifte over februari 2021 verhinderde NOW 4-subsidie
2022-2700Bewoner tegen huurprijs van nihil geen onderhuurder maar toeslagpartner
2022-2716Beleidsagenda aanpak witwassen met verbeterpunten
2022-2721LB- en BTW-schulden voor corona-uitstel te betalen met g-rekening
 
Diversen
2022-2694Belastingambtenaren in gevangenis voor verkoop kentekengegevens
2022-2709Rechtsherstel box 3 vereist méér "doenvermogen" bij partnerverdeling
2022-2711Reactie Register Belastingadviseurs op Belastingplan 2023
2022-2714Personeelskrapte bij fiscus: complexe prioriteitstelling met hersteloperaties