Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 29 juni 2020 | nummer 26

Inkomstenbelasting
2020-1917Uitleg over aanvullende fiscale coronamaatregelen
2020-1921Uitleg Hoge Raad over € 450-grens in correctiebeleid fiscus
2020-1924Aanslag partner irrelevant bij gezamenlijk inkomen
2020-1925Intrekking dieetverklaring bij Rechtbank betrof alleen eega
2020-1933Accountant maximaal beboet wegens stelselmatig verzaken aangifteplicht
2020-1934Gevangene verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging: bezwaar te laat
2020-1947Box III-wijzigingsplan in prullenbak, Vijlbrief wil hoger heffingvrij vermogen
2020-1954Informatie Project Duitse info (UBS Lux) openbaar
2020-1962Belastingderving door fiscale stimulering bestelauto's in 2019 ruim € 1,7 mld
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2020-1917Uitleg over aanvullende fiscale coronamaatregelen
2020-1927Zetelverplaatsing naar Malta mislukt: navordering in stand
2020-1949Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor NSW-vennootschappen
 
Loonbelasting
2020-1915UWV alert op mislopen now bij nieuw LB-nummer
2020-1917Uitleg over aanvullende fiscale coronamaatregelen
 
Erf- en schenkbelasting
2020-1937Geen laag tarief voor erfenis van niet op zelfde adres ingeschreven partners
2020-1952WOB over kwijtscheldingsregeling erfbelasting cultuur- en kunstobjecten
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2020-1917Uitleg over aanvullende fiscale coronamaatregelen
2020-1919Werkzaamheden voor bezwaaradviescommissies zonder BTW
2020-1920BTW-aftrek tijdens leegstand bij kans op belaste verhuur
2020-1922Navorderingen na schending verdedigingsbeginsel vernietigd
2020-1923Informatieplicht Belastingdienst bij aansprakelijkstellingen
2020-1932A-G: BTW verlegd op diensten aan trustee met niet-economische activiteit
2020-1942T1-documenten niet in orde: douaneschuld hier ontstaan en UTB's intact
2020-1958Levering en verhuur van kniedistractors belast met 9% BTW
2020-1959Tijdelijke BTW-verlaging op mondkapjes meestal doorberekend aan de klant
 
Sociale verzekeringen
2020-1938Vrijstelling premieheffing voor Rijnvarende zonder A1-verklaring
 
Belastingen op motorrijtuigen
2020-1935Beslissing over IMSV niet door andere rechter dan die in de hoofdzaak
2020-1943Afschrijvingstabel bepalend bij BPM over ingevoerde kampeerauto
2020-1944Voor BPM geen ex-rentalkorting bij auto zonder huurverleden
2020-1962Belastingderving door fiscale stimulering bestelauto's in 2019 ruim € 1,7 mld
2020-1963Antwoord op vragen over second opinion implementatie WLTP in Wet BPM
 
Formeel belastingrecht
2020-1914Besluit belasting- en invorderingsrente
2020-1921Uitleg Hoge Raad over € 450-grens in correctiebeleid fiscus
2020-1922Navorderingen na schending verdedigingsbeginsel vernietigd
2020-1923Informatieplicht Belastingdienst bij aansprakelijkstellingen
2020-1924Aanslag partner irrelevant bij gezamenlijk inkomen
2020-1925Intrekking dieetverklaring bij Rechtbank betrof alleen eega
2020-1926Hoge Raad negeert door A-G bepleite zorgplicht fiscus
2020-1930ANBI-status intrekking door niet-vervullen anti-oppoteis definitief
2020-1931Verzoek aan inspecteur om aanvullende PKV voor beroep tevergeefs
2020-1933Accountant maximaal beboet wegens stelselmatig verzaken aangifteplicht
2020-1934Gevangene verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging: bezwaar te laat
2020-1935Beslissing over IMSV niet door andere rechter dan die in de hoofdzaak
2020-1936PKV voor na intrekking hoger beroep ingediend verweerschrift
2020-1937Geen laag tarief voor erfenis van niet op zelfde adres ingeschreven partners
2020-1953Voortgang wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
2020-1954Informatie Project Duitse info (UBS Lux) openbaar
 
Invordering
2020-1914Besluit belasting- en invorderingsrente
2020-1923Informatieplicht Belastingdienst bij aansprakelijkstellingen
2020-1928€ 91.144 voor 8 dwangbevelen op 1 dag aan 8 BV's op 1 adres
2020-1941Autohandelaar had het nakijken na beslag voor belastingschulden van derde
2020-1960Vereenvoudigde dwanginvordering belastingschulden per 1 juli 2020
 
Internationale regelgeving
2020-1927Zetelverplaatsing naar Malta mislukt: navordering in stand
2020-1948Besluit Onderlinge overlegprocedures uitgebracht
2020-1951Commentaar NOB op Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020
2020-1954Informatie Project Duitse info (UBS Lux) openbaar
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2020-1946Voortgang wetsvoorstel Reparatie verhuurderheffing bij Eerste Kamer
 
Civiel en publiek recht
2020-1939Collega-advocaat een derde: accountant verzaakte geheimhoudingsplicht
2020-1940Problemen plantenkwekerij met fiscus niet te wijten aan fiscaal adviseur
2020-1941Autohandelaar had het nakijken na beslag voor belastingschulden van derde
 
Diversen
2020-1912NOW-2 regeling gepubliceerd
2020-1913Aanvragen TOFA voor flexwerkers vanaf 22 juni 2020
2020-1916Let op uitwerking van NOW in specifieke situaties
2020-1918Inkomen uit corona-overwerk werkt door naar toeslagen
2020-1929Voortgangsrapportage Belastingdienst jaarplan 2019
2020-1945Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel UBO-register
2020-1950Mogelijke belastingontwijking piloten geen beletsel voor steun aan KLM
2020-1955Belastingdienst/Toeslagen gaf onvolledige informatie in CAF-zaken
2020-1956Eindrapport evaluatiedoorlichting fiscale regelingen naar Tweede Kamer
2020-1957Resultaten eerste fase onderzoek FSV komen deze zomer
2020-1961Besluit WOB-verzoek verslagen managementteam Fraudebestrijding