Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 18 februari 2019 | nummer 07

Inkomstenbelasting
2019-0423Cassatie tegen tot box III gerekende woning versneld niet-ontvankelijk
2019-0424A-G: Ook "hoofdverblijf" eigenwoningregeling toetsen aan artikel 4 AWR
2019-0425A-G: Niet-ingehouden LB niet vorderbaar en niet inbaar - dus niet genoten
2019-0434Via detacherings-BV verrichte werkzaamheden voor Rabobank was WUO
2019-0436Verlies na borgstelling voor lening van stichting niet aftrekbaar
2019-0441Splitsing koopsom in onderdelen melkveehouderij gericht op fiscaal belang
2019-0444Van participaties in filmfonds geen voordeel te verwachten, dus geen bron
2019-0464Opnieuw vragen over kosten van belastingkorting elektrische auto's
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2019-0416Ontvoeging uit f.e.: geen kwijtscheldingswinstvrijstelling
2019-0461Wetsvoorstel spoedreparatie f.e. aangenomen door Tweede Kamer
2019-0465WOB-verzoek over dividendstrippen levert vooral oudere stukken op
 
Loonbelasting
2019-0413Door overheidswerkgever uitgekeerde dwangsom niet belast
2019-0454Koolmees wil duidelijkheid over arbeidsrelaties via rechterlijke uitspraken
2019-0459Kamervragen over te veel betaalde belasting door oud-gevangenispersoneel
 
Erf- en schenkbelasting
2019-0414Fictieve verkrijging 100% belast bij overlijden zieke moeder
2019-0419Kamervragen over oproep tot kruislings schenken jubelton
2019-0460Voorraad aangiften erfbelasting eind 2018 met 70% teruggebracht
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2019-0417Zure appel voor paramedici bij te late BTW-bezwaren
2019-0420Oorsprong knoflookbollen bleek niet zonder meer uit laboratoriumonderzoek
2019-0422Verschuldigde BTW was niet voldaan door eigenhandige verrekening
2019-0428BTW-vrijstelling bij invoer ondanks BTW-fraude bij latere doorverkoop
2019-0429Spaanse BTW-teruggaafregeling niet-EU-ondernemers in beginsel EU-proof
2019-0431Hongarije paste BTW-verleggingsregeling bij tijdelijk werk te vroeg toe
2019-0432Diverse EU-staten gemaand tot EU-proof maken van BTW-teruggaafregeling
2019-0433Duitse prejudiciële vraag over lage BTW-tarief op verhuur van ligplaatsen
2019-0435Beheerfee voor beleggingsdiensten effectenkantoor vrijgesteld van BTW
2019-0437Organisatie met hulpprojecten in derde wereld geen BTW-ondernemer
2019-0438BTW-herziening niet beperkt tot van bestemming afwijkend gebruik
2019-0440Saldering verplichtte zonnepaneelhouder niet tot toepassing BTW-forfait
2019-0442Aan koeriersbedrijf uitgereikte facturen vals: correctie BTW-aftrek en boete
 
Belastingen op motorrijtuigen
2019-0449Beroep op kortgedingrechter over uitkomsten BPM-zaken niet-ontvankelijk
2019-0464Opnieuw vragen over kosten van belastingkorting elektrische auto's
 
Formeel belastingrecht
2019-0415Ook IMSV bij kennelijk niet-ontvankelijk bezwaar en beroep
2019-0417Zure appel voor paramedici bij te late BTW-bezwaren
2019-0420Oorsprong knoflookbollen bleek niet zonder meer uit laboratoriumonderzoek
2019-0422Verschuldigde BTW was niet voldaan door eigenhandige verrekening
2019-0424A-G: Ook "hoofdverblijf" eigenwoningregeling toetsen aan artikel 4 AWR
2019-0426A-G roept op tot rechtsgang voor ontbreken PKV bij gegrond verklaard verzet
2019-0439Boete voor vleesgroothandel na verwijzingsarrest niet verder omlaag
2019-0443Verzending inkeerbrief niet aannemelijk, vergrijpboeten in stand
2019-0445Verklaring bij FIOD onvoldoende voor veroordeling voor onjuiste aangiften IB
2019-0446Ziekte na steken van killer bees verhinderde informatiebeschikking niet
2019-0447Strafrecht volgens Hof niet bedoeld voor goedwillende belastingschuldigen
2019-0448Strafrechtelijke strekkingsvereiste bij onjuiste aangiften objectief ingevuld
2019-0453Door opgewekt vertrouwen geen bouwleges voor in 1991 gebouwde berging
2019-0456Snel: belastingcontrole op basis van steekproef blijft altijd nodig
2019-0466NOB ziet grotere rol voor belastingplichtigen in Wet fiscale arbitrage
 
Invordering
2019-0427A-G: niet-overleggen zaakstukken niet per se einde van aansprakelijkstelling
2019-0455Maatregelen wetgeving te lage beslagvrije voet toegepast vóór invoering wet
2019-0457Kamervragen over openstaande belastingschulden
 
Internationale regelgeving
2019-0430Periode van militaire dienst telde mee in pensioen EU-ambtenaar
2019-0431Hongarije paste BTW-verleggingsregeling bij tijdelijk werk te vroeg toe
2019-0432Diverse EU-staten gemaand tot EU-proof maken van BTW-teruggaafregeling
2019-0433Duitse prejudiciële vraag over lage BTW-tarief op verhuur van ligplaatsen
2019-0463Tweede Kamer akkoord met MLI-verdrag, maar wel met een voorbehoud
2019-0466NOB ziet grotere rol voor belastingplichtigen in Wet fiscale arbitrage
2019-0467Nieuw verdrag met Algerije voldoet aan minimum-standaard BEPS-project
 
Belastingen op onroerende zaken
2019-0450Akkerbouw niet enige gebruiksmogelijkheid: WOZ-waarde niet te hoog
2019-0451WOZ-waarde lager door andere uitleg wet remmende meeropbrengst
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2019-0421Gemeente hoefde precariobelasting niet aan vergunninghouder op te leggen
2019-0452Sluitpost geen bewijs van onderhoudsreserve voor Verordening rioolheffing
2019-0453Door opgewekt vertrouwen geen bouwleges voor in 1991 gebouwde berging
 
Civiel en publiek recht
2019-0418Adviseur niet schadeplichtig voor mislopen belastingkorting
2019-0430Periode van militaire dienst telde mee in pensioen EU-ambtenaar
2019-0449Beroep op kortgedingrechter over uitkomsten BPM-zaken niet-ontvankelijk
2019-0462Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel tot omzetting toonderstukken
 
Diversen
2019-0458Evaluatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtijn in 2021
2019-0466NOB ziet grotere rol voor belastingplichtigen in Wet fiscale arbitrage