Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 27 juni 2022 | nummer 26

Inkomstenbelasting
2022-1779Uitdeling van € 15 mln voor initiator Staatsloterijverlies
2022-1781DJ recht op verrekening van in Amerika geheven income tax
2022-1789A-G De Bock: maaltijdbezorgers Deliveroo werknemers, geen ondernemers
2022-1793Borgstelling aandeelhouder onzakelijk, vorming voorziening niet mogelijk
2022-1794Uitkering uit pensioenverzekering overleden zus belast
2022-1795Aandeel in reservefonds VVE bezitting in box 3 van appartementseigenaar
2022-1796Stipendium beeldend kunstenares belast, hogere kostenaftrek niet bewezen
2022-1799Instellen boekenonderzoek niet onrechtmatig door FSV-registratie
2022-1802Verlies paardenfokkerij geheel bij moeder aftrekbaar door niet-bewezen vof
2022-1803Winst kledingontwerpster voor IB terecht geschat op omzet in BTW-aangifte
2022-1804Indirecte uren in opstartfase bedrijf onaannemelijk: geen zelfstandigenaftrek
2022-1805Loon en allowances piloot met standplaats VK volledig in Nederland belast
2022-1806Folderbezorger door ontbreken gezagsverhouding niet in dienst van uitgever
2022-1810Waardedaling panden niet van belang bij buitensporigheidstoets box 3
2022-1812Taxichauffeur met hennepteelt aan huis nagevorderd voor zwarte inkomsten
2022-1814Ingebrekestelling vereist aandringen op beslissing; enkel vragen niet genoeg
2022-1815Bijtelling privégebruik auto niet grensoverschrijdend: VWEU niet van invloed
2022-1823Vermogenstoets toeslagen niet aan te vechten via procedure tegen box 3
2022-1834Box 3-stelsel op basis van werkelijke rendement per 2025 geen gelopen race
2022-1835Fiscale partners recht op dubbele multiplier culturele giften
2022-1837Intrekking acht besluiten over internationaal belastingrecht en premieheffing
2022-1841Toezicht op groot deel ANBI's volgens onderzoek gebrekkig
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2022-1780€ 1,8 mln uitdeling na overboeking naar bank in Zwitserland
2022-1782Verzoek juridische fusie te laat: fusie niet geruisloos
2022-1790A-G: buitenlands fonds geen fbi door niet-instemming vervangende betaling
2022-1792Uitputtingseis Duitse v.i. niet bewezen: verliezen v.i. niet aftrekbaar in NL
2022-1817DB niet terug aan VS-fonds; teruggaaf en vervangende betaling per saldo nul
2022-1824Rechtbank houdt beslistermijn aanvullende KOT-vergoeding op 2 weken
2022-1840Alternatieve wisselkoers Russische roebel in Regeling functionele valuta
 
Loonbelasting
2022-1789A-G De Bock: maaltijdbezorgers Deliveroo werknemers, geen ondernemers
 
Erf- en schenkbelasting
2022-1833Waardering voor erf- en schenkbelasting bij overdracht woning onder WEV
2022-1842Wijziging of afschaffing legitieme portie voorlopig niet aan de orde
 
Belastingen van rechtsverkeer
2022-1813Startersvrijstelling overdrachtsbelasting geen discriminatie van 35-plussers
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2022-1777BTW-naheffing intact ondanks schending verdedigingsbeginsel
2022-1791Ook managementdiensten van medisch specialisten vrijgesteld van BTW
2022-1797Rente op derdenrekening beperkte aftrek voorbelasting notariskantoor
2022-1798Online sportplatform geen verlaagd BTW-tarief voor sportbeoefening
2022-1799Instellen boekenonderzoek niet onrechtmatig door FSV-registratie
2022-1800Obstructieve ondernemer tóch nog 50% van niet-bewezen voorbelasting
2022-1801BTW-naheffing ICT-startup vernietigd ondanks niet onredelijke schatting
2022-1807Vermogensbeheerdiensten voor ondernemingspensioenfonds vrij van BTW
2022-1808Door marketmaker ingekochte EU-diensten niet vrijgesteld van BTW
2022-1809BTW-naheffing rechtskundig adviesbureau overeind
2022-1829Tekort zonder duidelijke oorzaak: accijnsheffing in land van verzending
2022-1831Tweede Kamer akkoord met Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen
2022-1839Belastingdienst waarschuwt voor tijdig aan- of afmelden voor de KOR
 
Sociale verzekeringen
2022-1825Geen maatwerk bij terugvordering huur- en zorgtoeslag na ontslaguitkering
2022-1826Mislopen € 6.000 NOW-subsidie door te laat correctiebericht niet onevenredig
2022-1827Geen maatwerk mogelijk bij berekening definitieve NOW 1-subsidie
2022-1836Tot 1 januari 2023 geen wijziging woonland thuiswerkende grensarbeiders
2022-1837Intrekking acht besluiten over internationaal belastingrecht en premieheffing
 
Belastingen op motorrijtuigen
2022-1787Niet binnen 13 weken gedaan teruggaafverzoek BPM niet-ontvankelijk
2022-1788Niet altijd bezwaar en beroep door (rechts)persoon die BPM niet had voldaan
 
Formeel belastingrecht
2022-1776In principe geen vertaling nodig van bezwaar in vreemde taal
2022-1777BTW-naheffing intact ondanks schending verdedigingsbeginsel
2022-1778Streep door € 125.000 boete voor adviseur Malta-constructie
2022-1779Uitdeling van € 15 mln voor initiator Staatsloterijverlies
2022-1780€ 1,8 mln uitdeling na overboeking naar bank in Zwitserland
2022-1783Coronavirus alleen termijnverlengend tijdens sluiting gerechtsgebouwen
2022-1784Niet-gemotiveerd beroep van DGA op Panama Papers niet-ontvankelijk
2022-1785Cassatie na niet-bewezen betalingsonmacht griffierecht niet-ontvankelijk
2022-1788Niet altijd bezwaar en beroep door (rechts)persoon die BPM niet had voldaan
2022-1797Rente op derdenrekening beperkte aftrek voorbelasting notariskantoor
2022-1799Instellen boekenonderzoek niet onrechtmatig door FSV-registratie
2022-1801BTW-naheffing ICT-startup vernietigd ondanks niet onredelijke schatting
2022-1802Verlies paardenfokkerij geheel bij moeder aftrekbaar door niet-bewezen vof
2022-1806Folderbezorger door ontbreken gezagsverhouding niet in dienst van uitgever
2022-1808Door marketmaker ingekochte EU-diensten niet vrijgesteld van BTW
2022-1809BTW-naheffing rechtskundig adviesbureau overeind
2022-1811Ontkenning KB Lux-rekening ontoereikend: informatiebeschikking terecht
2022-1814Ingebrekestelling vereist aandringen op beslissing; enkel vragen niet genoeg
2022-1816Betalingsverplichting voor tweede VA ondanks vermindering definitieve
2022-1818Ambtshalve aanslag naar winst van € 1.000 voor oude gemachtigde redelijk
2022-1819Hof verklaart beroep alsnog niet-ontvankelijk en IMSV ook van de baan
2022-1820Proceskostenvergoeding voor niet-verstrekken grondstaffel en taxatiekaart
2022-1824Rechtbank houdt beslistermijn aanvullende KOT-vergoeding op 2 weken
2022-1835Fiscale partners recht op dubbele multiplier culturele giften
2022-1843Mandaatregister zonder persoonsgegevens openbaar gemaakt
2022-1844Groot aantal documenten over FATCA deels openbaar
 
Internationale regelgeving
2022-1781DJ recht op verrekening van in Amerika geheven income tax
2022-1790A-G: buitenlands fonds geen fbi door niet-instemming vervangende betaling
2022-1805Loon en allowances piloot met standplaats VK volledig in Nederland belast
2022-1817DB niet terug aan VS-fonds; teruggaaf en vervangende betaling per saldo nul
2022-1836Tot 1 januari 2023 geen wijziging woonland thuiswerkende grensarbeiders
2022-1837Intrekking acht besluiten over internationaal belastingrecht en premieheffing
2022-1844Groot aantal documenten over FATCA deels openbaar
 
Belastingen op onroerende zaken
2022-1820Proceskostenvergoeding voor niet-verstrekken grondstaffel en taxatiekaart
2022-1830WOZ-waarde uitvaartcentrum berekend inclusief BTW
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2022-1786Niet-heffen precariobelasting van Gasunie niet discriminerend
 
Civiel en publiek recht
2022-1806Folderbezorger door ontbreken gezagsverhouding niet in dienst van uitgever
2022-1821Niet-doen van aangifte pas strafbaar ná uitnodiging voor doen van aangifte
2022-1822Ondernemer in hoger beroep hogere celstraf voor jarenlange BTW-fraude
2022-1828Inschrijving in handelsregister per 17 maart 2020 onvoldoende voor TOZO
 
Diversen
2022-1823Vermogenstoets toeslagen niet aan te vechten via procedure tegen box 3
2022-1831Tweede Kamer akkoord met Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen
2022-1832Planning in 2022 in te dienen wetsvoorstellen en beleid naar Tweede Kamer
2022-1838Voorschrift informatie fiscus/banken gewijzigd