Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 20 januari 2020 | nummer 03

Inkomstenbelasting
2020-0169Hoge raad legt "aanhorigheid" bij bedrijfsgebouw ruim uit
2020-0170A.b.-correctie door hogere waarde kansspel-deelnemingen
2020-0171Aflossingseis nekte economisch woningeigenaar bij scheiding
2020-0174Bestelauto's aannemersbedrijf: € 300 eindheffing per auto
2020-0183Cassatie tegen belaste ontslagvergoeding versneld niet-ontvankelijk
2020-0184A-G: Belgisch pensioen Nederlandse belastingplichtige geen zuiver pensioen
2020-0187Looninkomsten architecte gingen niet op in winst van haar onderneming
2020-0188Navordering van niet-aangegeven € 5.200 uit Panamese foundation intact
2020-0191Spaanse voetbalmakelaarsarrest geen reden voor aftrek Franse ziektekosten
2020-0192Sloopbedrijf ruim € 1 mln voor de kiezen wegens verdachte inkoopfacturen
2020-0194Culturele activiteiten in monumentale pastorie geen bron: geen verliesaftrek
2020-0197Verwachtingen met nieuwe bloemenrassen niet uitgekomen: geen bron
2020-0202Bosnische kasadministratie bewijs voor navordering bij hennepkweker
2020-0204Zaak teruggewezen voor onderzoek naar fraude door vader Poolse emigrant
2020-0205Ondernemer gebonden aan compromis van adviseur met inspecteur
2020-0206Navordering door frauderende adviseur verzonnen aftrekposten intact
2020-0209Geen IMSV voor Rijnvarende door instemmen met verlenging beslistermijn
2020-0211Belastingen geen morele verplichting: belastingen niet als giften aftrekbaar
2020-0240Defence counsels IRMCT geen speciale fiscale behandeling bij IB-heffing
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2020-0185A-G: Wettelijke rente over earn-out-vergoeding niet vrijgesteld van Vpb
2020-0193Vpb-correcties kraamzorgonderneming met guldensteekproef overeind
2020-0196Door gelieerde BV's niet-betaalde huur en rente niet af te waarderen
 
Loonbelasting
2020-0174Bestelauto's aannemersbedrijf: € 300 eindheffing per auto
2020-0184A-G: Belgisch pensioen Nederlandse belastingplichtige geen zuiver pensioen
2020-0195Naheffing LB voor werknemer uit aandelenplan werkgever naar nihil
2020-0200Fictief loon door tegenbewijs na omkeringsregel met € 10.000 verlaagd
2020-0201Bijtelling auto in mindering op fictief loon, maar fictief loon niet te hoog
2020-0230Gevolgen van negatieve marktrente voor oprenten ODV
 
Belastingen van rechtsverkeer
2020-0189Woning niet gezamenlijk verkregen: geen ODB-vrijstelling voor samenwoners
2020-0190Pand uit 1813 vanaf verbouwing tot hotel in 1956 geen woning meer: 6% ODB
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2020-0168Organisatie en coördinatie multidisciplinaire zorg BTW-belast
2020-0173Door vrijstelling geen termijn teruggaaf BTW zonnepanelen
2020-0176Politiek staartje aan procedure over BTW-teruggaaf dirigent
 
Sociale verzekeringen
2020-0203Premieheffing bij tijdelijk werk, ook bij thuisbasis in buitenland, in Nederland
2020-0207Rijnvarende premieplichtig: andere beslissing SVB was niet te verwachten
2020-0208SVB mocht verzoek om regularisatieprocedure Rijnvarende afwijzen
2020-0209Geen IMSV voor Rijnvarende door instemmen met verlenging beslistermijn
2020-0236Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein aangepast
2020-0238Kosten van lage inkomensvoordeel (LIV) € 76.000 per extra werkende
 
Belastingen op motorrijtuigen
2020-0177Bewijslastverdeling afschrijving voor gebruikte schade-importauto EU-proof
2020-0228Naheffing MRB na prejudiciële beslissing Hoge Raad fors verminderd
2020-0229MRB-naheffing voor gebruik Audi met Duits kenteken van de baan
 
Formeel belastingrecht
2020-0172Koper woning kan WOZ-waarde aanvechten in koopjaar
2020-0173Door vrijstelling geen termijn teruggaaf BTW zonnepanelen
2020-0176Politiek staartje aan procedure over BTW-teruggaaf dirigent
2020-0178Uitdeling voor renteloze r/c-schuld met nieuw feit navorderbaar
2020-0179Herzieningsverzoek voor boeten op tijd, maar nova dateerden ná uitspraak
2020-0180Cassatieberoep niet-ontvankelijk door niet-verstrekken van volmacht
2020-0188Navordering van niet-aangegeven € 5.200 uit Panamese foundation intact
2020-0192Sloopbedrijf ruim € 1 mln voor de kiezen wegens verdachte inkoopfacturen
2020-0198Bezwaar tegen naheffing en tegen boete terecht afzonderlijk behandeld
2020-0199Gebreken in administratie pizzeria ernstig genoeg voor omkeringssanctie
2020-0202Bosnische kasadministratie bewijs voor navordering bij hennepkweker
2020-0204Zaak teruggewezen voor onderzoek naar fraude door vader Poolse emigrant
2020-0205Ondernemer gebonden aan compromis van adviseur met inspecteur
2020-0206Navordering door frauderende adviseur verzonnen aftrekposten intact
2020-0209Geen IMSV voor Rijnvarende door instemmen met verlenging beslistermijn
2020-0210Door ontoereikende machtiging ook geen immateriële schadevergoeding
2020-0212Maximale dwangsom wegens niet-bewezen toezending uitspraak op bezwaar
2020-0213Herhaald verzoek ambtshalve vermindering mogelijk, maar toch afgewezen
2020-0214Gedetineerde zelf verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging aan fiscus
2020-0215Gevangenschap geen reden voor verlaging of vernietiging vergrijpboete
2020-0216Alleen voorwaardelijke taakstraf voor belastingfraude; geen beroepsverbod
2020-0229MRB-naheffing voor gebruik Audi met Duits kenteken van de baan
 
Invordering
2020-0186Duitse BTW-schuld volgens A-G Hogan volgens Belgische procedure innen
 
Internationale regelgeving
2020-0184A-G: Belgisch pensioen Nederlandse belastingplichtige geen zuiver pensioen
2020-0191Spaanse voetbalmakelaarsarrest geen reden voor aftrek Franse ziektekosten
2020-0209Geen IMSV voor Rijnvarende door instemmen met verlenging beslistermijn
2020-0235Belastingheffing digitale economie op agenda Ecofinraad
2020-0240Defence counsels IRMCT geen speciale fiscale behandeling bij IB-heffing
 
Belastingen op onroerende zaken
2020-0172Koper woning kan WOZ-waarde aanvechten in koopjaar
2020-0175Hof akkoord met erfpachtcorrectie WOZ-waarde Amsterdam
2020-0217Fout in taxatieverslag was vergissing; geen vertrouwen aan lagere WOZ
2020-0218Projectbouw betekende nog geen gelijke WOZ-waarden
2020-0219Ander pand door ligging en verkoophistorie voor WOZ niet vergelijkbaar
2020-0220Beroep op meerderheidsregel geslaagd: eigen aankoopcijfer niet van belang
2020-0221Onderhoudsreserve VvE vergelijkingsobjecten blijft van belang voor WOZ
2020-0222Waardedruk door woning in planologisch gedrocht zat al in WOZ-waarde
2020-0223WOZ-waarde bouwterrein na verkennend bodemonderzoek € 135.000 lager
2020-0224Koopsom bungalow plus 74% verbouwingskosten niet te hoge WOZ-waarde
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2020-0181Pipowagen bij B&B-boerderij zelfstandig belastingplichtig voor rioolheffing
2020-0182Waterlandse veerdienst belastingplichtig voor toeristenbelasting
2020-0225Leges voor bouw tijdelijke tweedehands woonunit bepaald met ROEB-lijst
2020-0226Betaald parkeren nabij Amsterdams verzorgingstehuis voldoende kenbaar
2020-0227Commercieel bedrijf P1 bevoegd tot naheffing parkeerbelasting
2020-0239Forse stijging gemeentelijke woonlasten in 2020
 
Civiel en publiek recht
2020-0216Alleen voorwaardelijke taakstraf voor belastingfraude; geen beroepsverbod
 
Diversen
2020-0176Politiek staartje aan procedure over BTW-teruggaaf dirigent
2020-0231Hoge Raad werkt aan begrijpelijker artikel 80a en 81 Wet RO-arresten
2020-0232Vragen over uitblijven vervolging of sepot CAF-zaak Werkkollektief
2020-0233Gezamenlijke reactie NOB en RB op consultatie Wet aanpak witwassen
2020-0234Voortgang plan van aanpak witwassen; trustsector onder vergrootglas
2020-0237Kamervragen over duur afwikkeling dossiers kinderopvangtoeslagaffaire