Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 12 augustus 2019 | nummer 32

Inkomstenbelasting
2019-2121Economisch eigenaar hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding
2019-2128Lening oude woning bij fictieve vervreemding mee naar nieuwe woning?
2019-2131Uitdeling voor DGA die zich niet hield aan VSO over aflossing aan BV
2019-2132Terugkoop winkelruimten uitdeling: boete BV vervallen, van DGA's verlaagd
2019-2133Gezamenlijke woning niet-samenwonende fiscale partners: ieder 50% aftrek
2019-2134Terugbetaling na verkoop a.b. was verlies uit a.b., en geen negatieve ROW
2019-2136Via coöperatie opererende huisarts geen ondernemer
2019-2137Van € 331.000 aan monumentenkosten alleen aftrek voor boiler van € 683
2019-2138Machinereparateur met maar één opdrachtgever genoot ROW, geen WUO
2019-2139Informatie na controle in 2016 nieuw feit voor navorderingen 2013 en 2014
2019-2141Legatarissen, en niet erfgenamen, recht op verrekening dividendbelasting
2019-2145Rechtbank had naast IMSV in box III-procedure ook PKV moeten toekennen
2019-2147Beroep tegen navordering te veel verrekende loonheffing kansloos
2019-2149Onder WOZ-waarde vastgestelde eigenwoningwaarde in beroep overeind
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2019-2127A-G: Geen teruggaaf dividendbelasting voor Oostenrijkse privatstiftung
2019-2132Terugkoop winkelruimten uitdeling: boete BV vervallen, van DGA's verlaagd
 
Loonbelasting
2019-2123Te late afdracht LB over afkoop PEB "foutje" van € 500
2019-2140Pensioenuitkering door DGA via verrekening in december genoten
 
Erf- en schenkbelasting
2019-2143Voor aflossing schuld bestemde schenking niet vrij van schenkbelasting
2019-2146Ontvanger en niet inspecteur bevoegd bij betalingsproblemen erfbelasting
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2019-2122Gigolo-website voor BTW geen escortdienst, maar bemiddeling
2019-2125Koper geen restitutieplicht herzienings-BTW over leegstand
2019-2129A-G: entrepothouder geen aftrek van BTW over partij gestolen nikkel BTW
2019-2130Factuurreferentie voldoende bij teruggaafverzoek buitenlandse BTW?
2019-2135Diensten Body Stress Release-praktijk niet vrijgesteld van BTW
2019-215330 maanden cel voor cleaner/inkoper in BTW-fraude met auto's van € 15 mln
2019-2160Standpunt kennisgroep over BTW bij koop-aannemingsovereenkomsten
2019-2161Streep door BTW-nummer als minimaal één jaar nihilaangifte is gedaan
 
Sociale verzekeringen
2019-2142Turk met dubbele woonplaats voor sociale verzekeringen ingezetene van NL
2019-2148PKV voor door vader woningeigenaar aan huurder verleende rechtsbijstand
 
Belastingen op motorrijtuigen
2019-2150Audi A1 Sportback met alleen transportschade voor BPM een nieuwe auto
2019-2157Auto met huif geen bestelauto: verzuimboete MRB niet automatisch 100%
 
Formeel belastingrecht
2019-2123Te late afdracht LB over afkoop PEB "foutje" van € 500
2019-2126DNB: Legale belastingontwijking reden weigering bankklant
2019-2132Terugkoop winkelruimten uitdeling: boete BV vervallen, van DGA's verlaagd
2019-2139Informatie na controle in 2016 nieuw feit voor navorderingen 2013 en 2014
2019-2140Pensioenuitkering door DGA via verrekening in december genoten
2019-2142Turk met dubbele woonplaats voor sociale verzekeringen ingezetene van NL
2019-2144Alle argumenten motorclub tegen informatiebeschikking afgeschoten
2019-2145Rechtbank had naast IMSV in box III-procedure ook PKV moeten toekennen
2019-2147Beroep tegen navordering te veel verrekende loonheffing kansloos
2019-2148PKV voor door vader woningeigenaar aan huurder verleende rechtsbijstand
2019-2151Intrekking hoger beroep op zitting kostte fiscus nogmaals PKV
2019-2152Griffierechtnota ten aanzien van gemachtigde correct: verzet ongegrond
2019-215330 maanden cel voor cleaner/inkoper in BTW-fraude met auto's van € 15 mln
2019-2154Ook PKV voor bezwaarfase bij in beroepsfase ambtshalve verlaagde WOZ
2019-2157Auto met huif geen bestelauto: verzuimboete MRB niet automatisch 100%
2019-2162Belastingdienst actief met melden fraude voor strafrechtelijk onderzoek OM
 
Invordering
2019-2146Ontvanger en niet inspecteur bevoegd bij betalingsproblemen erfbelasting
 
Internationale regelgeving
2019-2127A-G: Geen teruggaaf dividendbelasting voor Oostenrijkse privatstiftung
2019-2130Factuurreferentie voldoende bij teruggaafverzoek buitenlandse BTW?
2019-2164Kamervragen over ruling met Uber in verband met deelvestiging in Nederland
 
Belastingen op onroerende zaken
2019-2149Onder WOZ-waarde vastgestelde eigenwoningwaarde in beroep overeind
2019-2152Griffierechtnota ten aanzien van gemachtigde correct: verzet ongegrond
2019-2155Garage op benedenverdieping met bovenwoning één WOZ-object
2019-2156WOZ-waarde verlaagd door slecht onderhoud en verouderd binnenzwembad
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2019-2158Betaaldparkeerregime met plattegronden en vele foto's bewezen
2019-2159Tóch procesbelang bij beroep tegen niet-bestaande parkeerboete
 
Civiel en publiek recht
2019-2124Bestuurder gefailleerde stamrecht-BV niet aansprakelijk
2019-2125Koper geen restitutieplicht herzienings-BTW over leegstand
2019-215330 maanden cel voor cleaner/inkoper in BTW-fraude met auto's van € 15 mln
2019-2162Belastingdienst actief met melden fraude voor strafrechtelijk onderzoek OM
2019-2163Notaris blijft poortwachter bij bestrijding van fraude met BV's
 
Diversen
2019-2126DNB: Legale belastingontwijking reden weigering bankklant
2019-2163Notaris blijft poortwachter bij bestrijding van fraude met BV's