Fiscaal up to Date
   

Actueel

Fiscaal up to Date | 14 oktober 2019 | nummer 41

Inkomstenbelasting
2019-2622Nageheven LB ook zonder loon verrekenbaar met IB
2019-2623Goedkeuringsbesluit niet voor woning in aanbouw in verkoop
2019-2625Aanvullende privacymaatregelen bij UBO-register
2019-2626Uitgebreide commentaren NOB, RB en SRA bij Belastingplan 2020
2019-2633Bij zorgverzekeraar niet-gedeclareerde medicijnen niet aftrekbaar
2019-2634Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn niet gehonoreerd
2019-2640Uren besteed aan sociale media telden niet allemaal mee voor urencriterium
2019-2641Compromis voor Vpb, BTW en IB voor voetbalstadion en DGA
2019-2643Ongefrankeerd beroep ontvankelijk, maar uitkering wel in juiste jaar belast
2019-2644Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor ontkennend KB-Lux echtpaar
2019-2645Invorderingsrente bij verrekening BTW-naheffing BV met IB-teruggaaf DGA
2019-2657Voorwaarden voor aftrek van kosten op bijtelling priv├ęgebruik auto
2019-2658Tweede Kamer wil heffingskorting groene beleggingen voor crowdfunding
 
Vennootschapsbelasting/Dividendbelasting
2019-2624Nieuwe geanonimiseerde rulings over innovatiebox en ATR's
2019-2625Aanvullende privacymaatregelen bij UBO-register
2019-2626Uitgebreide commentaren NOB, RB en SRA bij Belastingplan 2020
2019-2641Compromis voor Vpb, BTW en IB voor voetbalstadion en DGA
2019-2655Consultatie aanwijzing laagbelastende staten 2020
 
Loonbelasting
2019-2621Schadevergoeding na ongeval brandweerman geen loon
2019-2622Nageheven LB ook zonder loon verrekenbaar met IB
2019-2642Bijtelling bestelbus van de zaak ondanks beheer van sleutel bij werkgever
2019-2657Voorwaarden voor aftrek van kosten op bijtelling priv├ęgebruik auto
 
Erf- en schenkbelasting
2019-2631Schenkbelasting na afstand van geschonken erfpacht NSW-landgoed intact
 
Omzetbelasting/Douane/Accijnzen
2019-2618Kennisgeving vermindering nog geen uitspraak op bezwaar
2019-2638Portugese particuliere medische centra volgens A-G vrijgesteld van BTW
2019-2639Bijdrage uit actiefonds telersvereniging in maatstaf BTW-heffing
2019-2641Compromis voor Vpb, BTW en IB voor voetbalstadion en DGA
2019-2645Invorderingsrente bij verrekening BTW-naheffing BV met IB-teruggaaf DGA
2019-2649UTB voor reiziger met 9 kg rooktabak door groene kanaal overeind
 
Sociale verzekeringen
2019-2643Ongefrankeerd beroep ontvankelijk, maar uitkering wel in juiste jaar belast
2019-2659Kamervragen over verworven recht op huurtoeslag
 
Belastingen op motorrijtuigen
2019-2619Griffierecht in fiscale zaken belemmert toegang rechter niet
2019-2628Verknochtheid vele BPM-zaken geen reden voor langere berechtingstermijn
2019-26292019-2629 2% en niet 8% rentevergoeding over te late uitbetaling IMSV in BPM-zaak
2019-2636Te hoge BPM-heffing door berekeningsmethode CO2 volgens A-G mogelijk
2019-2637A-G: CO2-uitstoot Maserati niet berekenen met Scandinavische methode
2019-2648Naheffing eurovignet met ANPR-camera's niet in strijd met EVRM
 
Formeel belastingrecht
2019-2618Kennisgeving vermindering nog geen uitspraak op bezwaar
2019-2619Griffierecht in fiscale zaken belemmert toegang rechter niet
2019-2620Hoge Raad akkoord met afwijzing bewijsaanbod waarde pand
2019-2625Aanvullende privacymaatregelen bij UBO-register
2019-2626Uitgebreide commentaren NOB, RB en SRA bij Belastingplan 2020
2019-2628Verknochtheid vele BPM-zaken geen reden voor langere berechtingstermijn
2019-26292019-2629 2% en niet 8% rentevergoeding over te late uitbetaling IMSV in BPM-zaak
2019-2630Ondernemersechtpaar te laat in cassatie tegen IMSV van € 20.000
2019-2632Celstraf en € 0,5 mln boete voor fiscale fraude door oncoloog definitief
2019-2634Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn niet gehonoreerd
2019-2635A-G concludeert tot celstraf directeur voor onjuiste BTW-aangiften van BV
2019-2644Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor ontkennend KB-Lux echtpaar
2019-2645Invorderingsrente bij verrekening BTW-naheffing BV met IB-teruggaaf DGA
2019-2646Bij niet-ontvankelijk beroep geen IMSV voor lange duur bezwaarfase
2019-2647Vrijspraak voor bestuurder die geblokkeerde BTW-teruggaaf zelf verrekende
2019-2651Verkeerde machtiging nekte van procesmisbruik verdachte gemachtigde
2019-2652WOZ-compromis kostte Barneveld proceskosten- en taxatievergoedingen
2019-2662Conceptwetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste rechters
 
Invordering
2019-2627Invorderingsrente van tafel door niet-bewezen ontvangst van aanslag
2019-2660Invoering Wet vereenvoudiging beslagvrije voet verder vertraagd?
 
Internationale regelgeving
2019-2624Nieuwe geanonimiseerde rulings over innovatiebox en ATR's
2019-2626Uitgebreide commentaren NOB, RB en SRA bij Belastingplan 2020
2019-2655Consultatie aanwijzing laagbelastende staten 2020
2019-2656VAE en Marshalleilanden van EU-lijst belastingparadijzen
 
Belastingen op onroerende zaken
2019-2620Hoge Raad akkoord met afwijzing bewijsaanbod waarde pand
2019-2652WOZ-compromis kostte Barneveld proceskosten- en taxatievergoedingen
 
Lokale heffingen, milieubelastingen en overige heffingen
2019-2650Havengeld voormalige garnalenkotter omgezet naar tarief voor rondvaartboot
2019-2651Verkeerde machtiging nekte van procesmisbruik verdachte gemachtigde
2019-2653Legesaanslagen Almere vernietigd omdat NEN-norm niet kenbaar was
2019-2654Vertrouwensbeginsel werkte niet wegens ontbreken beleidsregels
 
Civiel en publiek recht
2019-26292019-2629 2% en niet 8% rentevergoeding over te late uitbetaling IMSV in BPM-zaak
2019-2661Eisen turboliquidatie verzwaard om schuldeisers te beschermen
 
Diversen
2019-2644Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor ontkennend KB-Lux echtpaar
2019-2658Tweede Kamer wil heffingskorting groene beleggingen voor crowdfunding
2019-2663Staatssecretaris komt nog in oktober 2019 met informatie over CAF 11-zaak