Fiscaal Praktijkblad
   

Uitgelicht

Rumoer om dga-taks
Fiscaal Praktijkblad

In de Telegraaf van 05-04-2019 staat het artikel ‘Rumoer om dga-taks blijft’ van Drs. C. Overduin, belastingadviseur, partner bij Grant Thornton en auteur / redactieraad-lid van Fiscaal Praktijkblad.

Cor Overduin schreef in Fiscaal Praktijkblad nr. 3 van 22-03-2019 een uitgebreid artikel over de dga-taks:
Een nieuw fiscaal gebod: op straffe van de dga-taks zult gij niet excessief lenen van de eigen vennootschap

Op 4 maart jl. kwam het aapje, genaamd ‘consultatieversie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, uit de mouw. Een aap en een mouw waarvan we op Prinsjesdag 2018 nog geen weet hadden. Maar daags daarna des te meer. De brief waarin…

WAB: de oplossing voor de nieuwe arbeidsmarkt?
Fiscaal Praktijkblad

Sinds 2015 woedt een behoorlijke storm in arbeidsrechtland. De indertijd geïmplementeerde Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) heeft op veel kritiek gestuit en de beoogde doelen zijn niet of onvoldoende behaald. Het hoofddoel van de WWZ om het arbeidsrecht eerlijker, goedkoper en eenvoudiger te maken lijkt, ruim drie jaar na dato, slechts op het eerste punt (volledig) gerealiseerd te zijn. De eerlijk­heid zit er in dat de werkgever geen keuzemogelijkheid meer heeft tussen het UWV of de rechter bij een voorgenomen ontslag van de werknemer. Het hangt van de ontslaggrond af of dit door UWV (de zogenaamde a- en b-grond)…

BPM: koop in 2019 vooral geen nieuwe auto, wachten tot 2021 gaat lonen
Fiscaal Praktijkblad

Onrust over de toekomst van de BPM. De staatssecretaris verbreekt een belofte door de BPM-tarieven 2019 niet te verlagen. De BPM-heffing zal bovendien zodanig stijgen dat tot 2021 wachten met het kopen van een nieuwe auto zich zal uitbetalen. Wat is er aan de hand? Drs. Cor Overduin van Grant Thornton Accountants en Adviseurs te Gouda legt het voor u uit in Fiscaal Praktijkblad nr. 18.

Lees hier het artikel van drs. Cor Overduin

Uit: Fiscaal Praktijkblad nr. 18 van 9 november 2018
Fiscaal Praktijkblad nr. 19 is vanaf 23 november online te lezen en ligt op 27 november bij abonnees op…

De fiscale oudedagsreserve; een pensioenvoorziening binnen of buiten de onderneming?
Fiscaal Praktijkblad

Introductie

Pensioen; een actueel onderwerp, waar partijen maandenlang of zelfs jarenlang over onderhandelen. Een ondernemer is daarentegen zo bezig met de belangen van zijn cliënten, dat hij hier geen tijd en geld voor vrij maakt. Als langzamerhand de AOW-gerechtigde leeftijd in zicht komt, wordt hij gedwongen om hierover na te denken. Hij gaat mogelijkheden en onmogelijkheden inzien en beseft daarbij dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Desalniettemin blijft hij standvastig dat hij zich geen zorgen hoeft te maken voor de dag van morgen. In dit artikel neem ik u graag mee naar de fiscale oudedagsreserve, nog steeds één van de…

Fiscale behandeling van voedsel, drank en genotmiddelen / horecabestedingen
Fiscaal Praktijkblad

De fiscale wetgeving kent diverse bepalingen die de beperking van de aftrekbaarheid van deze kosten dan wel de daarin aanwezige omzetbelasting op de een of andere manier regelt. Deze regelingen zijn te vinden in art. 3.15 Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB), art. 8 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb.) en de Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB). Deze regelingen zullen in dit artikel worden behandeld.

Aftrekbeperkingen in de IB/Vpb.

De aftrekbeperking voor de zogenaamde “gemengde kosten” is ingevoerd bij de Oort-wetgeving. In de winstsfeer zijn die bepalingen ingegaan per 1 juli 1989. Het gaat bij die gemengde…

Vertrouwen in de toekomst mag blijkbaar wat kosten
Fiscaal Praktijkblad

De fiscale maatregelen uit het regeerakkoord

Na een recordformatie (althans wat duur betreft) werd op 10 oktober 2017 door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Hoe een regeerakkoord getiteld moet worden is blijkbaar nog wel ‘een dingetje’. Niet te oubollig of braaf, niet te vaag en vooral veel (heel veel) hoop en daadkracht. Blijkbaar voldeed de nu voorliggende slogan aan de gestelde vereisten. In het – van kaft tot kaft – zeventig pagina’s tellende document is erg veel opgenomen, waaronder ook tal van fiscale maatregelen. Het zijn deze maatregelen die in deze bijdrage onder…

Uitstel van winstneming rendeert door verlaging tarief VPB in 2018
Fiscaal Praktijkblad

Per 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Deze maatregel zorgt er onder andere voor dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft. Door de toekomstige wijziging van de VPB schijven is het interessant voor MKB ondernemers met een BV om te beoordelen of de situatie nog steeds fiscaal geoptimaliseerd is. Voor dit jaar kan het voordelig zijn winstneming uit te stellen naar 2018. Dit wordt dan lager belast. Onderstaand worden enkele uitstelposten nader belicht.

Beeld van de jaarrekening

Het uitgangspunt van een jaarrekening is het verschaffen van een beeld waarmee lezers een verantwoord…

Actie noodzakelijk!
Fiscaal Praktijkblad

De opwinding die bij de aankondiging en invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ontstond is weer enigszins afgenomen.  Dit als gevolg van de geruststellende en sussende worden van staatssecretaris Wiebes. De vraag laat
zich stellen of dat wel terecht is. In mijn optiek niet en is actie noodzakelijk! Hierna zal ik aangeven waarom actie, met name van de kant van de opdrachtgevers, noodzakelijk is.

Wet DBA

Omdat de toenmalige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet voldeed in de ogen van de regering (met name uiteraard de bewindspersonen verantwoordelijk voor de Belastingdienst) is gezocht naar een oplossing. Het ‘probleem’ van de VAR was…

Schertskerken: kruis of munt?
Fiscaal Praktijkblad

Ik geef het eerlijk toe: mijn grootvader zaliger had het niet zo op de kerk. ‘Ze preken kruis, maar ze bedoelen munt’, zo wist hij. En dan had hij het nog gewoon over de Nijmeegse geestelijkheid van roomse huize. Toch had hij het misschien niet helemaal bij het verkeerde eind, al zal mijn in 1967 overleden opa geen moment weet hebben gehad van de praktijken van de Walburga Abdij (onderdeel van de bekende Satanskerk), The Church of the New Faith (beter bekend als Scientology), de Enige en Universele Rokerskerk van God (kortweg Rokerskerk), de Universal Life Church (ULC) of…