Fiscaal Praktijkblad
   

Even voorstellen: J.H.P.M. Raaijmakers, hoofdredacteur Fiscaal Praktijkblad

Graag stellen wij u voor aan de nieuwe hoofdredacteur van Fiscaal Praktijkblad per nummer 17, 2018:

Jacques Raaijmakers Fiscaal Praktijkblad

Dhr. J.H.P.M. (Jacques) Raaijmakers RB
tevens belastingadviseur: Raaijmakers Belastingadvies en Educatie te Den Haag.

In Fiscaal Praktijkblad nr. 18 van 9 november 2018 schreef Jacques onderstaande column in de rubriek Uitgelicht:

Vertrouwen

Op Wikipedia wordt vertrouwen gedefinieerd als ‘Vertrouwen heeft in zowel sociale als psychologische zin verschillende connotaties. De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen: (i) bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep, (ii) geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan en (iii) verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt.’

In de politiek is vertrouwen belangrijk, maar veelal ook ver te zoeken. Recente voorbeelden uit de fiscale politiek zijn er te over. Denk aan de aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting, die ondanks gebrek aan draagvlak en onderbouwing, met hand en tand werd verdedigd. Vervolgens besluit Unilever haar hoofdkantoor niet te verplaatsen naar Rotterdam en bijna gelijktijdig wordt het tot dan toe ingenomen standpunt over de afschaffing van de dividendbelasting verlaten. Een ander pregnant voorbeeld is de bekorting van de looptijd van de 30% regeling zonder enige (noemenswaardige) overgangsregeling. De Belastingdienst heeft de expats en de werkgevers van die expats al halverwege 2018 daarover brieven gestuurd. Vervolgens wordt op het laatste moment toch een overgangsregeling getroffen. Daarbij blijft het volledig in het duister en arbitrair waarom slechts een overgangsregeling wordt getroffen voor twee jaren. Een ander niet fiscaal voorbeeld is de gang van zaken rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Minister Bruins stelt zich stoer op en stelt dat de spoedeisende hulp moet blijven. Vervolgens wordt een dag later bekend dat de spoedeisende hulp niet in de avonden en weekenden open zal zijn. Kortom: voorbeelden welke er toe bijdragen dat het vertrouwen in de politiek en in een betrouwbare overheid – op zijn zachtst gezegd – niet toeneemt (lees: afneemt). Het is dan ook beter dat de politiek zich niet laat leiden door de waan van de dag. Het gaat er om dat er wordt gehandeld in het landsbelang waarbij de belangen van alle betrokkenen in acht worden genomen. In dat kader is het goed dat eerst gedegen onderzoek wordt gedaan naar de vraag of en zo ja op welke wijze eventuele knelpunten worden opgelost. Dat dit nodig is blijkt ook uit het gepresenteerde pakket aan belastingmaatregelen op Prinsjesdag. Een aantal van de voorgestelde wijzigingen kunnen, ook als daar nadrukkelijk om wordt gevraagd, niet worden onderbouwd.

Dat geeft te denken! Het is te hopen dat politici, zowel door hun eigen partij als door anderen, niet worden beoordeeld op de vraag hoe vaak zij hebben ‘gescoord’. Immers, scoren is enkel gericht op een moment en niet op een structurele oplossing. Bovendien draagt een niet betrouwbare overheid niet bij aan een goed vestigingsklimaat voor ondernemingen.

 

Jacques Raaijmakers was al jarenlang lid van de redactieraad van Fiscaal Praktijkblad en kent het blad dan ook door en door. Wij wensen Jacques veel succes in zijn nieuwe functie als hoofdredacteur.

Fiscaal Praktijkblad nr. 19 is vanaf 23 november online te lezen en ligt op 27 november bij abonnees op de mat.