Fiscaal Praktijkblad
   

Actueel

Fiscaal Praktijkblad | 17 december 2021 | nummer 12

 

Uitgelicht
2022
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en hoofdredacteur van het Fiscaal Praktijkblad
Bekijk artikel

Het verlaagde btw-tarief bij amusementsdiensten
Paul Cramer, Less Grey btw-specialisten en lid redactieraad Fiscaal Praktijkblad
Bekijk artikel

Sluit verliesoverdracht via de group relief-regeling de toepassing van de liquidatieverliesregeling uit?
Jordi van der Struis, Baker Tilly (Netherlands) N.V. en lid redactieraad Fiscaal Praktijkblad
Margot Albert, Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Bekijk artikel

Een fundamenteel recht: affectieve relaties, ook op de werkvloer
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofdocent Vakgroep sociaal recht en sociale politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bekijk artikel

Keuzevermogen in de btw; kiezen of delen met het aftrekrecht
Rick Franke, Franke BTW Specialisten
Bekijk artikel

Gelijke behandeling van arbeidskrachten: over artikel 8 lid 1 Waadi
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofdocent Vakgroep sociaal recht en sociale politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
André van Rijs, docent Departement of Private Business en Labour Law Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur van het Fiscaal Praktijkblad
Bekijk artikel

Opinie: over de fiscale eenheid Vpb en de koekjestrommel
Onno de Groot, als vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk
Eric van Uunen, vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk
Bekijk artikel

FP Select
Fonds van echtpaar geen open fonds voor gemene rekening door niet-afgescheiden vermogen
Bekijk artikel

BV dreef geen materiële onderneming: geen doorschuiffaciliteit en BOF
Bekijk artikel

Ontbinding maatschap en aangaan nieuwe maatschap met inbreng economische eigendom O/G geen fraus legis
Bekijk artikel

Percelen op gesloopt recreatieterrein geen BTW-bouwterrein
Bekijk artikel

Vergrijpboete ná BTW-suppletie in strijd met nemo tenetur
Bekijk artikel

Hypotheekrente op niet in in aangifte vermelde familielening niet aftrekbaar
Bekijk artikel

Informatiebeschikking over buitenlandse Visa Travel Money Card intact
Bekijk artikel

Besluit met beleid over lucratief belang in internationale situaties
Bekijk artikel

EU-Richtlijn inzake belastingtransparantie multinationals gepubliceerd
Bekijk artikel

Memo Belastingdienst over herzien of intrekken beschikkingen Vpb-f.e.
Bekijk artikel

Streep door navordering onder € 450 met correctie boven € 1.000
Bekijk artikel

Overdrachtsbelasting bij zittende firmant wegens uittreden medevennoten
Bekijk artikel

A-G: geheimhoudingsplicht belastingambtenaren verhindert getuigenverhoor
Bekijk artikel

Voor omzetting a.b.-verlies in belastingkorting geen beschikking vereist
Bekijk artikel

Herintredende directeur geen a.b.-houder: borgstelling niet aftrekbaar
Bekijk artikel

Rente op financiering van verbouwing van € 3 mln aftrekbaar
Bekijk artikel