Douane Update
   

Actueel

Douane Update | 16 juli 2021 | nummer 14

Het Gerecht heeft antidumpingmaatregelen voor buizen en pijpen van ijzer en staal ten onrechte nietig verklaard
Bekijk artikel

Voorhanden hebben van gasolie in bunkertanks binnenschip
Bekijk artikel

Verzoeken om terugbetaling afgewezen omdat niet is voldaan aan de bewijslast dat de accijnsgoederen de Unie hebben verlaten
Bekijk artikel

Ondanks betrokkenheid bij fraude geen naheffingsaanslag in de omzetbelasting omdat in lijn met art. 41 BTW-richtlijn een intracommunautaire verwerving is verricht
Bekijk artikel

X wist of had moeten weten dat in de handelsketen btw-fraude plaatsvond
Bekijk artikel

Verlenging vrijwaringsmaatregelen invoer van bepaalde staalproducten
Bekijk artikel

Wijziging vereenvoudiging van controles en formaliteiten bij goederenvervoer
Bekijk artikel

Toepassing handelsbeschermingswetgeving en -maatregelen EU in Noord-Ierland
Bekijk artikel

Intrekking definitieve antidumpingrechten buizen en pijpen van ijzer of staal uit China
Bekijk artikel

Opening en beheer van tariefcontingenten voor landbouw- en industrieproducten
Bekijk artikel

Schorsing van de autonome rechten voor landbouw- en industrieproducten
Bekijk artikel

Verlenging uitvoervergunning voor COVID-19-vaccins
Bekijk artikel

Uitvoeringsvoorschriften binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen
Bekijk artikel

Opening nieuw onderzoek antidumpingmaatregelen silicium uit China
Bekijk artikel

Wijziging toewijzing tariefcontingenten ten aanzien van invoer bepaalde staalproducten
Bekijk artikel

Antidumpingrecht en inning voorlopig antidumpingrecht op ijzer en staal uit Turkije
Bekijk artikel

Wijzigingen gemeenschappelijke regeling wat betreft douanevervoer
Bekijk artikel

Terugkijken: webinar veranderingen e-commerce per 1 juli
Bekijk artikel

Opschorting van handelspolitieke maatregelen op producten uit de VS
Bekijk artikel