Douane Update
   

Actueel

Douane Update | 12 april 2019 | nummer 07

Producent die niet tevens exporteert is niet-ontvankelijk in beroep tegen antidumpingverordening (I)
Bekijk artikel

Handelaren-mengers eveneens niet-ontvankelijk omdat zij niet exporteren, vertegenwoordigers daarvan eventueel wel ontvankelijk (II)
Bekijk artikel

Niet-naleving van bepaalde procedurele waarborgen leidt volgens A-G tot nietigverklaring van een antidumpingverordening
Bekijk artikel

A-G Hof van Justitie: aangever mag terugkomen op bij de douaneaangifte gekozen douanewaarde
Bekijk artikel

Antidumpingverordening Chinese zonnepanelen niet ongeldig
Bekijk artikel

Btw-vrijstelling bij uitvoer mocht niet worden geweigerd bij gebrek in formeel vereiste
Bekijk artikel

A-G concludeert dat verjaringsregels van het CDW van toepassing zijn in plaats van die van het DWU
Bekijk artikel

Verdedigingsbeginsel verplicht niet tot hoorgesprek
Bekijk artikel

Bpm-naheffing voor onbeschadigde auto met 1 km op de teller overeind
Bekijk artikel

Toepassing historisch bpm-tarief 2012 voor een gebruikte auto die in februari 2013 is geregistreerd
Bekijk artikel

Wijziging inleiding antidumpingprocedure voor de invoer van stalen wielen uit China
Bekijk artikel

Opening nieuw onderzoek compenserende maatregelen invoer van polyethyleentereftalaat uit India
Bekijk artikel

Opname Italiaanse gemeente Campione d'Italia en Italiaanse deel in het meer van Lugano in het douanegebied van de EU en in toepassingsgebied van Accijnsrichtlijn
Bekijk artikel

Wijziging van het Douanewetboek van de Unie
Bekijk artikel

Wijzigingen in categorieƫn zendingen bij grenscontroles op dieren en goederen
Bekijk artikel

Inwerkingtreding maatregelen op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten op 1 april 2019
Bekijk artikel

Wijzigingen in maatregelen tegen het binnenbrengen van schadelijke organismen voor plantaardige producten
Bekijk artikel

Wijzigingen in op te geven preferentiƫle oorsprongsbewijzen bij aangifte Douane
Bekijk artikel

Verliesnormen bulkvervoer van accijnsgoederen verlaagd
Bekijk artikel

Vaststelling representatieve prijzen voor sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine
Bekijk artikel

Toelichtingen op de Gecombineerde Nomenclatuur gepubliceerd
Bekijk artikel

Rectificatie van enkele bepalingen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie
Bekijk artikel

Gestandaardiseerde aanzuiveringsafrekening per 1 mei 2019
Bekijk artikel