Douane Update
   

Actueel

Douane Update | 17 januari 2020 | nummer 01

Tariefindeling van postoperatieve bustehouders
Bekijk artikel

Heffing 'volle bpm' niet in strijd met Unierecht, ondanks voorzienbare export na tijdelijke verhuur
Bekijk artikel

Te goeder trouw teruggevraagde accijns kan niet worden nageheven
Bekijk artikel

Duidelijk nalatigheid bij indienen van aanzuiveringsafrekening
Bekijk artikel

Rijwielen zijn niet van Maleisische oorsprong
Bekijk artikel

Naheffingsaanslag accijns vernietigd wegens vermelding onjuist tijdvak
Bekijk artikel

Rechtbank Rotterdam - verbintenissenrecht - wie is opdrachtgever bij aangifte ten invoer?
Bekijk artikel

Naheffingsaanslag wegens voorhanden hebben onveraccijnsde waterpijptabak
Bekijk artikel

Vaststelling werkprogramma voor ontwikkeling en uitrol van elektronische systemen DWU
Bekijk artikel

Opening nieuw onderzoek tot instelling van een definitief antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong China
Bekijk artikel

Wijziging en rectificatie voorschriften binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen
Bekijk artikel

Douane geeft meer aandacht aan bepaalde invoeraangiften
Bekijk artikel

Opening tariefcontingent invoer landbouwproducten van oorsprong Noorwegen
Bekijk artikel

Opening nieuw onderzoek antisubsidiemaatregelen continuglasvezelproducten van oorsprong uit China
Bekijk artikel

Nieuwe reactievolumes aanvullende invoerrechten voor bepaalde groenten en fruit
Bekijk artikel

Inleiding antidumpingprocedure betreffende de invoer van pennen en hechtnieten van oorsprong China
Bekijk artikel

Heropening antidumpingonderzoek gietijzeren producten van oorsprong China
Bekijk artikel

Opening nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van sulfanilzuur van oorsprong China
Bekijk artikel

Aansluiting op Handel & Transport Gateway van start
Bekijk artikel

Opening onderzoek naar de mogelijke ontwijking van ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van wolfraamelektroden van oorsprong China
Bekijk artikel

Standpunt EU handelscomité tussen EG en staten in de Stille Oceaan
Bekijk artikel

Wijzigen AEO-vergunning via EU Customs Trader Portal
Bekijk artikel

Brexit: stand van zaken
Bekijk artikel

Opening en beheer tariefcontingenten voor landbouw- en industrieproducten
Bekijk artikel

Wijziging in te dienen gegevens procedures overbrenging van accijnsgoederen
Bekijk artikel

Wijziging gegevens wederzijdse administratieve bijstand accijnsgoederen
Bekijk artikel

Opening onderhandelingen douanesamenwerking Belarus
Bekijk artikel

Schorsing autonome rechten landbouw- en industrieproducten
Bekijk artikel

Standpunt EU inzake Oorsprongsregels WTO
Bekijk artikel

Wijziging associatie LGO - EU
Bekijk artikel

Wijziging dual-use verordening
Bekijk artikel

De meest voorkomende fouten bij proviandberichten
Bekijk artikel