Douane Update
   

Actueel

Douane Update | 11 oktober 2019 | nummer 18

Uitvoeraangifte: exporteur moet in de Unie zijn gevestigd
Bekijk artikel

Exportcontrole: aanbeveling Commissie inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in dual-use items
Bekijk artikel

Ontwijkingsverordening is ongeldig voor zover zij van toepassing is op de invoer van alle vanuit Sri Lanka verzonden rijwielen
Bekijk artikel

Prejudiciƫle vraag over bijtellen van ontwikkelingskosten voor software op transactieprijs van een ingevoerd goed
Bekijk artikel

Prejudiciƫle vragen over vrijstelling van antidumpingrechten
Bekijk artikel

Antidumpingverordening voor zonneglas uit China vernietigd
Bekijk artikel

Voordeligste bpm 2012 tarief voor heringevoerde Volkswagen Transporter
Bekijk artikel

Civiele rechter acht zich niet bevoegd in accijnskwestie
Bekijk artikel

Opening nieuw onderzoek antidumpingmaatregelen op invoer ammoniumnitraat uit Rusland
Bekijk artikel

Naderend vervallen antidumpingmaatregelen PSC-draad en -strengen uit China
Bekijk artikel

Opening onderzoek naar mogelijke ontwijking antidumpingmaatregelen op peroxosulfaten van oorsprong uit China, en tot onderwerping van deze invoer aan registratie
Bekijk artikel

Instelling van een verbod op het binnenbrengen van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer
Bekijk artikel

Vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine
Bekijk artikel

Wijziging noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding van het schadelijke organisme Spodoptera frugiperda (Smith) te voorkomen
Bekijk artikel

Instelling definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten
Bekijk artikel

Indeling van een bepaalde ethylester in de gecombineerde nomenclatuur
Bekijk artikel

Instelling definitief antidumpingrecht op strijkplanken uit China
Bekijk artikel

Vervanging Handel & Transport Gateway door Digipoort Handel & Transport
Bekijk artikel

Controle op registratie douanevertegenwoordigers
Bekijk artikel

Naamswijziging van een onderneming waarop antidumpingmaatregelen van toepassing zijn op invoer van tafel- en keukengerei van keramiek uit China
Bekijk artikel