Douane Update
   

Actueel

Douane Update | 14 januari 2022 | nummer 01

Prejudiciële vragen over uitlegging van artt. 173 en 174 DWU
Bekijk artikel

Tariefindeling scheepscasco's als casco's voor zeeschepen
Bekijk artikel

Herkomst van gasolie is niet aangetoond
Bekijk artikel

Oorsprong en douanewaarde bevestigingsmiddelen (2)
Bekijk artikel

Andere dan aangegeven oorsprong onvoldoende aannemelijk gemaakt
Bekijk artikel

Inspecteur legt niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken over
Bekijk artikel

Integrale kosten van rechtsbijstand in de bezwaar- en beroepsfase niet vergoed, wel immateriële schadevergoeding bezwaarfase
Bekijk artikel

Bericht inleiding antidumpingprocedure keramische tegels uit India en Turkije
Bekijk artikel

Vergunningplicht uitvoer COVID-19 vaccins vervalt per 1 januari 2022
Bekijk artikel

Wijziging tariefcontingent 09.0706 invoer vis uit Thailand
Bekijk artikel

Opening onderzoek ontwijking compenserende maatregelen glasvezels China en Egypte
Bekijk artikel

Opening onderzoek ontwijking antidumpingmaatregelen glasvezels China en Egypte
Bekijk artikel

Definitief antidumpingrecht op stalen windmolenmasten uit China
Bekijk artikel

Beperking binnenkomst in de EU van pluimvee producten uit het VK
Bekijk artikel

Wijziging tariefcontingenten Australië als gevolg van de terugtrekking van het VK uit de EU
Bekijk artikel

Bericht uitvoering arrest in zaak C-461/18 P met betrekking tot antidumpingrechten op wijnsteenzuur uit China
Bekijk artikel

Tijdelijke verhoging controles en noodmaatregelen invoer goederen uit derde landen
Bekijk artikel

Wijziging van representatieve prijzen voor slachtpluimvee, eieren en ovalbumine
Bekijk artikel

Opening onderzoek van de vrijwaringsmaatregel op de invoer staalproducten
Bekijk artikel

Per 1 september 2021 alternatieve oorsprongsregels tussen landen binnen de PEM-zone
Bekijk artikel

Opening en beheer tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten
Bekijk artikel

Wijziging voorschriften invoer planten, plantaardige producten en andere materialen
Bekijk artikel

Compenserende rechten en antidumpingrechten op aluminium converter foil uit China
Bekijk artikel

Beperking binnenkomst in de EU van pluimvee producten uit het VK
Bekijk artikel

Wijzigingen E-AD en vereenvoudigd administratief geleidedocument
Bekijk artikel

Wijziging tariefcontingenten Australië per 2 december 2021 in werking getreden
Bekijk artikel

Aanvullende certificaten voor biologische productie van dierlijke producten
Bekijk artikel

Aanvulling voorwaarden aan officiële controles onderworpen dierlijke en afgeleide producten
Bekijk artikel

Aanvulling regels voor dierlijke en afgeleide producten betreffende inspectiecertificaat
Bekijk artikel

Vaststelling regels en documentatie voor invoer biologische en omschakelingsproducten
Bekijk artikel

Mededeling betreffende oorsprongsregels EU en West-Afrikaanse landen
Bekijk artikel

Vrijstelling rechten en btw bij invoer goederen ter bestrijding van COVID-19 in 2022
Bekijk artikel

Verordening tot schorsing van rechten landbouw- en industrieproducten
Bekijk artikel

Toevoeging oorsprongscode voor planten uit geassisteerde productie
Bekijk artikel

Nieuwe Bio-wetgeving per 1 januari 2022
Bekijk artikel

Nieuw: vrijgavecode invoeraangifte levensmiddelen niet-dierlijke oorsprong
Bekijk artikel

Wijziging voorschriften invoer zuivelproducten in houdbare samengestelde producten
Bekijk artikel

Wijziging lijst van producten voor tweeërlei gebruik (dual-use)
Bekijk artikel

Douane heeft komende maanden weer meer aandacht voor invoeraangiften
Bekijk artikel