Beloning & Belasting
   

Even voorstellen: J.H.P.M. Raaijmakers, hoofdredacteur Beloning & Belasting

Graag stellen wij u voor aan de nieuwe hoofdredacteur van Beloning & Belasting:

Jacques Raaijmakers Fiscaal Praktijkblad

Dhr. J.H.P.M. (Jacques) Raaijmakers RB
tevens belastingadviseur: Raaijmakers Belastingadvies en Educatie te Den Haag en hoofdredacteur van Fiscaal Praktijkblad.

In Beloning & Belasting nr. 1 verschijnt onderstaande column van Jacques in de rubriek Uitgelicht:

Nieuw

Allereerst wens ik u, mede namens de redactie en uitgever, een goed, voorspoedig en vooral gezond 2019!

Maar er is niet alleen een nieuw jaar begonnen. Ook het vakblad Beloning & Belasting heeft veranderingen ondergaan. Om te beginnen is de verschijningsfrequentie gewijzigd van een tweewekelijkse uitgave naar een maandelijkse. Dat betekent dat Beloning & Belasting met ingang van 2019 twaalf keer per jaar verschijnt. Om u op de hoogte te houden van het actuele nieuws binnen uw vakgebied, ontvangt u voortaan iedere 2 weken na het verschijnen van het vakblad de digitale nieuwsbrief ‘B&B Select’ in uw mailbox.

De vorm is eveneens veranderd; vanaf dit nummer worden de artikelen anders opgemaakt, namelijk in twee kolommen per pagina. Ook de inhoud van het vakblad heeft een verandering ondergaan. Vanaf dit nummer bestaat de inhoud uit een aantal pagina’s met fiscaal nieuws, maar het hart van de uitgave wordt gevormd door artikelen van vier tot vijf pagina’s per artikel. Daarbij hebben de artikelen betrekking op loonbelasting, sociale zekerheid, arbeidsrecht en internationale aspecten van de drie voornoemde onderwerpen. Ook zullen de artikelen meer (vaktechnische) diepgang krijgen. De praktische insteek blijft daarbij centraal staan en waar nodig zullen ook kritische opmerkingen niet worden geschuwd. Dit alles met als doel om u als lezer beter in staat te stellen de verschillende aspecten van de loonheffingen beter te doorgronden en beter in staat te zijn gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt, maar ook om de verschillende risico’s te onderkennen en daarop maatregelen te nemen. De artikelen kunnen ook een basis zijn van waaruit eventueel kan worden geadviseerd. Ook kan ik melden dat, na ruim twee decennia verbonden te zijn geweest aan Beloning & Belasting in de hoedanigheid van auteur, het vakblad sinds deze aflevering in mijn persoon een nieuwe hoofdredacteur heeft. Uiteraard zijn wij allen bijzonder dankbaar voor de inzet van de vorige hoofdredacteur: mw. mr. Linda Porsius.

In het kader van de titel van dit Uitgelicht (Nieuw) wil ik opmerken dat, mede door de frequentie van verschijnen, Beloning & Belasting niet gericht is op het ‘snelle nieuws’, maar juist op de achtergronden daarbij.  Ons zusterblad Fiscaal up to Date -waarnaar wij in deze titel met regelmaat zullen verwijzen- is wél de snelste fiscale nieuwsvoorziening. De artikelen in Beloning & Belasting volgen zoveel mogelijk de actualiteit, maar dan met een toegevoegde waarde. Het artikel omvat meer dan enkel de beschrijving van het nieuws en geeft aan wat dit betekent voor de praktijk.  Uiteraard treden wij als redactie graag met u in contact. Uw vragen, opmerkingen of tips kunt u mailen naar beloningenbelasting@futd.nl. Uw opmerkingen kunnen bijdragen aan de verbetering van de inhoud van dit vakblad en daar profiteren wij dan met zijn allen van.

Deze eerste aflevering van het nieuwe Beloning & Belasting past dan ook geheel in het vorenstaande. Immers, aan bod komen het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in beweging, de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvolger van de veelbesproken Wet DBA, maar ook wordt nader ingegaan op de gang van zaken met betrekking tot correctieberichten en hoe het ook alweer zit met vaste kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling.

Kortom: ik hoop samen met de redactie mooie en interessante afleveringen te mogen maken. Ik kijk er naar uit!

Jacques Raaijmakers, hoofdredacteur Beloning & Belasting

 

Jacques Raaijmakers is al jarenlang lid van de redactie en kent het blad door en door. Wij wensen Jacques veel succes in zijn nieuwe functie als hoofdredacteur.

Beloning & Belasting nr. 1 is vanaf 11 januari online te lezen en ligt op 15 januari bij abonnees op de mat.