Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 09 november 2018 | nummer 20

 

Haags Allerlei
Overgangsrecht 30%-regeling
Bekijk artikel

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog
Bekijk artikel

Inspectie SZW intensiveert aanpak arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen
Bekijk artikel

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
Bekijk artikel

7,8 miljoen voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen
Bekijk artikel

Rechterlijke uitspraken
Activiteiten kunstenaar geen bron van inkomen en geen giftenaftrek voor schenking schilderij
Bekijk artikel

Kosten in verband met terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar
Bekijk artikel

Verzekeringsuitkering MH17-ramp: loon uit vroegere dienstbetrekking van een ander
Bekijk artikel

Herzieningsbeschikking VAR-WUO zorgverlener geen terugwerkende kracht
Bekijk artikel

Loon uit dienstbetrekking in Costa Rica verminderde arbeidskorting niet
Bekijk artikel

Gebruikelijkloonregeling dea met dwarslaesie
Bekijk artikel

Scholingsuitgaven piloot; vlieguren, cursus Duits en medische keuring
Bekijk artikel

Verdrag met Belgi├ź; heffingsrecht en premieplicht
Bekijk artikel

Excessieve vertrekvergoeding
Bekijk artikel

Special
Uit het dagboek van een salarisadministrateur: de vrije ruimte lijkt steeds minder vrij te worden. Of is het slechts een verduidelijking van wat al is?
Jan Justus de Nooy
Bekijk artikel

Vragen
Hoe kunnen wij een werknemer helpen bij een loonbeslag?
Bekijk artikel

Zekerheid over achterwege blijven bijtelling voor priv├ęgebruik auto
Bekijk artikel