Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 11 januari 2019 | nummer 01

 

Nieuw
Jacques Raaijmakers, hoofdredacteur Beloning & Belasting
Bekijk artikel

Handreiking "Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar"
Bekijk artikel

Belastingdienst brengt handreiking Doorbetaaldloonregeling uit
Bekijk artikel

Handreiking met rekenvoorbeelden voor cafetariaregeling
Bekijk artikel

Handreiking met criteria zakelijkheid van een maaltijd
Bekijk artikel

Ook 150-km-criterium toetsen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst
Bekijk artikel

Naheffing afdrachtvermindering van tafel door niet verstrekte zaakstukken
Bekijk artikel

Grondslag crisisheffing bij nettoloonafspraken niet anders dan bij brutoloon
Bekijk artikel

Immateriƫle SV na proces van politieambtenaren tegen korpschef onbelast
Bekijk artikel

Niet meer bestaande BV niet inhoudingsplichtig voor crisisheffing
Bekijk artikel

Vergoedingsregeling huisvestingskosten met terugwerkende kracht?
Bekijk artikel

Enkele cijfers over gebruik 30%-regeling 2009-2017 openbaar
Bekijk artikel

Overgangsrecht stamrechtvrijstelling niet bij uitkering in termijnen
Bekijk artikel

Staffelbesluit pensioenen geactualiseerd
Bekijk artikel

Derde uitgave van nieuwsbrief Loonheffingen 2019
Bekijk artikel

Verzamelbesluit over pensioenen geactualiseerd
Bekijk artikel

Aanmerken broer als toeslagpartner niet in strijd met discriminatieverbod
Bekijk artikel

Toch geen huurtoeslag na herziening inkomen met terugwerkende kracht
Bekijk artikel

Maatregelen om terugvordering van kinderopvangtoeslag te verminderen
Bekijk artikel

Vriendin door commerciƫle huurrelatie geen toeslagpartner
Bekijk artikel

Kinderopvangtoeslag ook bij onbezoldigde arbeid als buitenpromovendus
Bekijk artikel

Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad
Bekijk artikel

Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Bekijk artikel

De status van correctieberichten (met teruggaaf)
Mr. J.J. de Nooy, Belastingadviseur Loonheffingen, IJ-Land Belastingadvies
Bekijk artikel

De gerichte vrijstellingen in de loonbelastingwetgeving
Mevr. mr. Miriam M.L. Michiels, verbonden aan EY, People Advisory Services, kantoor Eindhoven.
Bekijk artikel

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Dhr. J.C. van den Boogaart, ISJB Tekstproducties
Bekijk artikel

De ontwikkelingen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA
Dhr. J.H.P.M. Raaijmakers, verbonden aan Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur van Beloning & Belasting.
Bekijk artikel