Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 10 januari 2020 | nummer 01

 

Uitgelicht
Wensen
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur Beloning & Belasting
Bekijk artikel

Payrolling - een nieuwe 'Cyprusconstructie'?
Heidi Bröker, Deloitte Belastingadviseurs - Global Employer Services
Bekijk artikel

De Arbeidstijdenwet en de wetenschap
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bekijk artikel

Eerste aangifte loonheffingen in 2020
Jacqueline Nietveld, verbonden aan Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting
Bekijk artikel

Aandachtspunten bij detachering naar Nederland
Jessica Voeten, EY Belastingadviseurs, People Advisory Services, kantoor Eindhoven.
Bekijk artikel

Internationale detacheringen van werknemers
Mr. Emilie Boot, HVG Law
Bekijk artikel

Over de overheidswerkgever en bedrijfseconomisch ontslag, oftewel wie neemt wie in de maling?
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bekijk artikel

B&B Select
Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd voor vervullen eisen WW-premiedifferentiatie
Bekijk artikel

Door werknemer betaalde pensioenpremie beroepspensioenfonds aftrekbaar
Bekijk artikel

Uitzendbureau LB-plichtig voor bijtelling over privégebruik auto's van collega-onderneming
Bekijk artikel

Loonaangifte 2020 vanaf 1 februari 2020 via eHerkenning
Bekijk artikel

Wettelijke rente valt niet onder rentedragend worden van artikel 3.146 Wet IB 2001
Bekijk artikel

CAP beantwoordt serie vragen over pensioenregelingen
Bekijk artikel

Overdracht buitenlandse pensioenaanspraken aan Nederlandse uitvoerder
Bekijk artikel

Standpunt dat in geheel geen crisisheffing was verschuldigd niet pleitbaar: betaalverzuimboete niet gematigd
Bekijk artikel

Verlenging looptijd VUT- en prepensioen na temporisering AOW-leeftijd
Bekijk artikel

Staffelbesluit pensioenen geactualiseerd
Bekijk artikel