Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 03 april 2020 | nummer 04

 

Uitgelicht
Over het 'Gelet op .....'.
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bekijk artikel

Van werktijdverkorting naar tijdelijke overbrugging voor behoud werkgelegenheid
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bekijk artikel

Fiscale (loonheffingen)maatregelen coronacrisis
Jacqueline Nietveld, Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting en redacteur van Beloning & Belasting
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur van Beloning & Belasting
Bekijk artikel

De nieuwe meldingsplicht bij grensoverschrijdend werken
Guy den Dekker, EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services LLP, kantoor Eindhoven
Bekijk artikel

Artikel 7:628 BW; 'Two Tales of One City again'
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Liesbeth Dekkers, docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Over wetgeving gesproken: de Regeling onwerkbaar weer (2)
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Liesbeth Dekkers, docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Wet bedrag ineens verdient betere fiscale begeleiding
Michael Visser, zelfstandig ondernemer via Pensioen GeMi en onderzoeker pensioen en belasting bij Tilburg University
Bekijk artikel

B&B Select
Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting door coronavirus
Bekijk artikel

Langer uitstel voor vervullen eisen lage WW-premie
Bekijk artikel

Zorgmedewerkers weer in dienst zonder pensioengevolgen
Bekijk artikel

Terugvordering van loonheffing door BV niet bewezen: DGA geen aftrek
Bekijk artikel

Fiscus heeft problemen met stuiten van verjaring van belastingschulden
Bekijk artikel

Opzettelijk niet-inhouden en niet-afdragen van LB onbehoorlijk bestuur
Bekijk artikel

Gebreken elektronische rittenregistratie voor rekening belastingplichtige
Bekijk artikel

Inbaarheid niet van invloed op afkoopwaarde stamrecht
Bekijk artikel

Box III-heffing volgens A-G Niessen eerder buitensporige last
Bekijk artikel

Inspecteur kon wijziging toerekening partners onbeperkt navorderen
Bekijk artikel

Afkoopwaarde stamrecht bezien vanuit BV: 80%-korting over balanswaarde
Bekijk artikel

Ondernemer met baan en € 500 omzet maakte urencriterium niet aannemelijk
Bekijk artikel