Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 04 december 2020 | nummer 12

 

Uitgelicht
Problemen
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur Beloning & Belasting
Bekijk artikel

Laatste aangifte loonheffingen over 2020
Jacqueline Nietveld, Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting
Bekijk artikel

Positie van de werkgever tijdens de coronacrisis: in vogelvlucht langs 8 arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Erna Ulen, Boels en Zanders Advocaten
Bekijk artikel

Zorgbonus: een gecompliceerde constructie
Miriam Michiels, EY Belastingadviseurs, People Advisory Adviseurs, kantoor Eindhoven
Bekijk artikel

De Regeling onwerkbaar weer en de Handreiking voor een cao-bepaling
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Liesbeth Dekkers,jurist arbeidszaken, themaspecialist arbeidsgezondheid en sociale zekerheid bij de Politie Nederland
Bekijk artikel

Over de Arbeidsomstandighedenwet en de matiging van de hoogte van de bestuurlijke boete (2)
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofdocent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sinan Yener, fiscalist bij de Belastingdienst en is in augustus 2020 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Zijn masterscriptie gaat over de gronden die kunnen leiden tot matiging van de bestuurlijke boete op grond van de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.
André van Rijs, docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg
Bekijk artikel

Stand van zaken gedeeltelijke transitievergoeding
Monique van de Graaf, Van de Graaf Juridisch Advies
Bekijk artikel

En dan nu: kinderarbeid en maaltijdbezorgers! (1)
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dick Korver, senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
Bekijk artikel

B&B Select
Fastfood-restaurant niet aansprakelijk voor ingehuurde schoonmakers
Bekijk artikel

Verzamelinkomen bij beschikking te verhogen, mits navordering mogelijk is
Bekijk artikel

Toepassing 30%-regeling bij aanvullend geboorte-, pleegzorg- of adoptieverlof
Bekijk artikel

Levenslooptegoed niet om te zetten in verlofaanspraak
Bekijk artikel

Bedoeling partijen niet van belang bij beoordeling arbeidsrelatie
Bekijk artikel

Hervorming arbeidsmarkt doorgeschoven naar nieuw kabinet
Bekijk artikel

Wél volledige heffingskorting bij emigratie en niet hele jaar premieplicht
Bekijk artikel

BIK volgens Belastingdienst en RVO uitvoerbaar
Bekijk artikel

Forse verschillen in belastingdruk bij opname pensioenbedrag ineens
Bekijk artikel