Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 03 juni 2022 | nummer 06

 

Uitgelicht
Medepleger
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur van Beloning & Belasting
Bekijk artikel

Bedrijfstakpensioenfonds en bestuurdersaansprakelijkheid
Jeffrey van Nuland, advocaat bij Boels Zanders Advocaten NV
Bekijk artikel

De tewerkstellingsvergunning
Monique van de Graaf, arbeidsjurist, arbeidsdeskundige, voorzitter van diverse klachtencommissies en extern gecertificeerd vertrouwenspersoon bij Hart voor Arbeid
Bekijk artikel

Loonheffingsaspecten bij verschillende verlofvormen
Jacqueline Nietveld, Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting
Bekijk artikel

Maaltijd- en flitsbezorging blijft reuring geven
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dick Korver, senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving van de Inspectie SZW (met ingang van 1 januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie)
Bekijk artikel

Opzegverboden
Monique van de Graaf, arbeidsjurist, arbeidsdeskundige, voorzitter van diverse klachtencommissies en extern gecertificeerd vertrouwenspersoon bij Hart voor Arbeid
Bekijk artikel

Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur van Beloning & Belasting
Bekijk artikel

B&B select
Onderzoek naar modernisering van reiskostenvergoeding
Bekijk artikel

Pensioen medewerker internationale organisaties volledig belast in box 1
Bekijk artikel

CFO niet vóór immigratie al inwoner van Nederland
Bekijk artikel

Doorwerking rechtsherstel box 3 in naar (inkomensafhankelijke) regelingen
Bekijk artikel

Nederland volgens A-G Niessen heffingsbevoegd over klein Duits pensioen
Bekijk artikel

Onjuist verzoek LKV in correctiebericht maakte eerder verzoek niet ongedaan
Bekijk artikel

Stijging minimumloon per 1 juli 2022
Bekijk artikel

PGB-voorschotten bij zorgverlener belast in jaar van ontvangst
Bekijk artikel

Ierse uitkering uit Death Benefit Plan bij weduwe in Nederland belast
Bekijk artikel

Wachtgeld Defensie leidde niet tot verzekeringsplicht voor AOW
Bekijk artikel

IB en PVV voor tijdelijke werkzaamheden in Nederland juist berekend
Bekijk artikel