Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 07 mei 2021 | nummer 05

 

Uitgelicht
Kwijtschelding?
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur van Beloning & Belasting
Bekijk artikel

Uitvoeringsperikelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein
Mark Duijker, loonheffingenspecialist Govers Accountants/Adviseurs te Eindhoven
Bekijk artikel

Loonbelastingaspecten inleners en ketenaansprakelijkheid
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur Beloning & Belasting
Bekijk artikel

Arbeid door buitenlandse werknemers
Monique van de Graaf, zelfstandig arbeidsjurist, arbeidsdeskundige, voorzitter diverse klachtencommissies en extern gecertificeerd vertrouwenspersoon Hart voor Arbeid
Bekijk artikel

Sociale verzekeringen
Jacqueline Nietveld, Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting
Bekijk artikel

Invordering beschikking aansprakelijkstelling
Jacques Raaijmakers, Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur Beloning & Belasting
Bekijk artikel

De werkkostenregeling in 2021 (deel 5)
Miriam Michiels, EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services, kantoor Eindhoven
Bekijk artikel

Premiedifferentiatie Aof en aanpassing systematiek VCR
Jacqueline Nietveld, Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting
Bekijk artikel

Over toegestane kinderarbeid, brandwonden, een strafbaar feit en een gemiste kans
Harry van Drongelen, (emer.) universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dick Korver, senior juridisch adviseur afdeling Handhaving van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
Bekijk artikel

B&B Select
In arbeidscontract vastgelegde uren bepalend voor premiekorting Wfsv
Bekijk artikel

Concernaansluiting sectorindeling niet met terugwerkende kracht mogelijk
Bekijk artikel

Nieuwe vragen en antwoorden over (overgangsrecht) levensloopregeling
Bekijk artikel

Per diem van Ierse werkgever van piloot belaste kostenvergoeding
Bekijk artikel

DGA bewees onmacht loonbetaling BV's niet: fictief loon niet verlaagd
Bekijk artikel

Werkzaamheden voor diverse coöperaties geen onderneming, maar loon uit dienstbetrekking
Bekijk artikel

Pensioen in eigen beheer prijsgegeven door afstempeling aandelenkapitaal BV
Bekijk artikel

Inspecteur legde 5-jaarstermijn no-riskbepaling fout uit: Whk-tarief verlaagd
Bekijk artikel