Beloning & Belasting
   

Actueel

Beloning & Belasting | 16 augustus 2019 | nummer 08

 

Over 'echte', 'schijn'- en 'zij-aan-zij'-zzp'ers
Harry van Drongelen, (Emer.) Universitair hoofddocent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist ministerie van SZW
Bekijk artikel

Het anoniementarief
Mr. Yvonne Bakker, Atlas Fiscalisten
Bekijk artikel

Personeel aannemen, en dan?
Carmen Toonen, EY People Advisory Services, kantoor Eindhoven.
Bekijk artikel

Opvolger Wet DBA: contouren worden duidelijker
Jacques Raaijmakers, verbonden aan Raaijmakers Belastingadvies en Educatie en hoofdredacteur van Beloning & Belasting.
Bekijk artikel

De problematiek van statutair bestuurders onder de Wet DBA
Demi van Zantvoort, Holla Advocaten
Bekijk artikel

Oproepovereenkomst
Harry van Drongelen, (Emer.) Universitair hoofddocent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist ministerie van SZW
Bekijk artikel

Werkkleding ter beschikking gesteld door de werkgever
Jacqueline Nietveld, verbonden aan Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting
Bekijk artikel

B&B Select
Hoge Raad geeft aanwijzingen voor gebruikelijkheidstoets werkkosten-regeling vóór 2016
Bekijk artikel

"Independent" contractors werkten in dienstbetrekking: naheffing LB intact
Bekijk artikel

Afbouw heffingskorting vrijgesteld inkomen EU-medewerker niet EU-proof
Bekijk artikel

Wet DBA voldoende reden voor fiscus om VSO met Uniforce op te zeggen
Bekijk artikel

Landelijke uitvraag aan inhoudingsplichtigen over aan personeel betaalde bonussen
Bekijk artikel

"Freelancers" thuiszorginstelling in dienstbetrekking, vergrijpboeten op nul
Bekijk artikel

Beperking heffingskorting tot landenkring niet discriminerend
Bekijk artikel