Balans
   

Actueel

Balans | 20 april 2021 | nummer 04

 

Balans select
Handhaving AVG laat te wensen over
Bekijk artikel

'Corona is maar een griepje' kost werkgever veel geld
Bekijk artikel

Gebruikelijk loon niet tijdsevenredig toepassen
Bekijk artikel

Administratieve verplichtingen loonheffingen versoepeld
Bekijk artikel

Aanmelden voor éénloketsysteem BTW e-commerce kan nu
Bekijk artikel

Uitstel vereenvoudiging loonkostenvoordeel
Bekijk artikel

NOB: aanpassen eindheffing WKR en anoniementarief
Bekijk artikel

Scholingssubsidie STAP: nieuw concept gepubliceerd
Bekijk artikel

Belastingen
Regels in de overdrachtsbelasting
Bekijk artikel

Arbeidsrecht
Het gebruik van social media door werknemers stroomlijnen
Bekijk artikel

Het wettelijke recht op rust en pauze in de Arbeidstijdenwet
Bekijk artikel

Ondernemingsrecht
Papier of digitaal, paraaf of handtekening, maakt dat juridisch uit?
Bekijk artikel

Een faire 'waardering' bepalen voor de verkopende ondernemer zelf
Bekijk artikel

SBI-code voor elke onderneming
Bekijk artikel

Nieuwe franchisewet herstelt machtsbalans
Bekijk artikel

Faillissementsaanvraag aankondigen kan wanbetaler in beweging brengen
Bekijk artikel

Accountancy
Ministerie publiceert accountantsverklaringen
Bekijk artikel

Jaarrekening tijdig deponeren in coronatijd
Bekijk artikel

Subsidies
Beveiligingsniveau voor aanvraag TVL-subsidie omhoog
Bekijk artikel

Pensioenen
Waardeoverdracht wordt mogelijk voor alle kleine pensioenen
Bekijk artikel

Balans kort
Familiebedrijf vreest einde fiscaal voordeel opvolging
Bekijk artikel

Slaapklachten door corona lijken toe te nemen
Bekijk artikel

Coronamaatregelen beïnvloeden conjunctuur al een jaar
Bekijk artikel