Balans
   

Actueel

Balans | 17 september 2021 | nummer 09

 

Balans select
Rechter kraakt box 3-heffing 'nieuwe stijl'
Bekijk artikel

Werkgever mag aanvraag voor 4,5 week vakantie niet afwijzen
Bekijk artikel

Per 1 oktober werktijdverkorting in plaats van NOW
Bekijk artikel

Welke coronasteun geldt nog wél in het vierde kwartaal?
Bekijk artikel

Onbelast vergoeden reiskosten verlengd tot eind 2021
Bekijk artikel

Fiscale behandeling van gezonde lunch voor werknemers
Bekijk artikel

Belastingen
De cafetariaregeling in de loonaangifte en op de loonstrook
Bekijk artikel

Sluitende rittenregistratie voor de auto van de zaak zonder bijtelling
Bekijk artikel

Eten op kosten van de zaak
Bekijk artikel

De fiscus en de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)
Bekijk artikel

Ondernemingsrecht
Belangrijke vragen als u de due diligence doet bij een overnameprooi
Bekijk artikel

Accountancy
Beter begroten en budgetteren met business intelligence
Bekijk artikel

Het belang van cashmanagement
Bekijk artikel

Voorstel EC voor duurzaamheidsverslag en jaarrekening
Bekijk artikel

Sociale zekerheid
Werknemersverzekeringen en de dga
Bekijk artikel

Eigenrisicodragerschap 2022 aanvragen vóór 2 oktober
Bekijk artikel

Regeling vergoeding voor herstel van COVID-19 verruimd
Bekijk artikel

Managementovereenkomst voorkomt verzekeringsplicht dga
Bekijk artikel

Gemiddelde premie ZW en WGA iets hoger in 2022
Bekijk artikel

Subsidies
Scholingssubsidie SLIM is sinds 1 september weer aan te vragen
Bekijk artikel

Subsidie voor verduurzaming in het mkb
Bekijk artikel

Balans kort
AP staat banken toe om gegevens van fraudeurs te delen
Bekijk artikel

Vaccinatie-eis voor werknemers die op kantoor willen werken
Bekijk artikel

Gerichte vrijstelling en eigen bijdrage arbovoorziening
Bekijk artikel

Veelal ondernemingen met één persoon failliet verklaard
Bekijk artikel

Op tijd BTW uit andere EU-landen terugvragen!
Bekijk artikel

Werkgever mag laadpaal onbelast vergoeden
Bekijk artikel