Uitgesproken door de Hoge Raad 12-2020

Maand: 2020-12

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
16/03955 Prejudiciële vragen Brits open-end-fonds door intrekking onbeantwoord
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3602
17/01695 Inmiddels geschorste preferentiŲle tariefmaatregel niet meer van toepassing
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3774
17/01725bis (Seks)lustopwekkende middelen belast met 21% BTW
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3766*
18/03680 Vermogensbeheerder vergelijkbaar met icbe: fee BTW-vrij
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3599*
18/05512 Verhuurconstructie met luxe jachten en helikopter gestrand
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3763*
19/00014 Aftrekuitsluiting criminele kosten geen “straf”
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3764*
19/00703 Door Rechtbank en Hof vastgestelde PKV en IMSV in BPM-zaak niet te laag
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3608
19/01553 Effectenkantoor geen BTW verschuldigd over beheerfee beleggingsdiensten
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3603
19/03086 Intrekking van BTW-nummer geen onrechtmatige overheidsdaad
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3868
19/03169 Ook zonder aangifte Vpb rekening houden met afschrijvingen
Hoge Raad, 11-12-2020
2020-3681*
19/03341 Laatste prejudiciŲle vragen dividendbelasting beantwoord
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3767*
19/03405 Feitenrechter moet Antilliaans fooienforfait alsnog onderzoeken
Hoge Raad, 11-12-2020
2020-3686
19/03945,
19/03949
KSB over resultaten met internetpokerspelen EU-proof
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3607
19/03950 KSB voor internetpokerspelen van Pokerstars.eu en Fulltilt.eu intact
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3606
19/05003 Proces over restant persoonsgebonden aftrek door proces van ex verwezen
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3771
19/05004,
19/05006
Verwijzing Hof naar niet-bestaande geldlening onbegrijpelijk
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3765*
19/05531 Bij teruggaafregeling BPM export schade-auto’s geen strijd met EU-recht
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3609
19/05532 Rente over griffierecht, maar niet op basis van Unierecht
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3610
20/00144 Beheerdiensten aan Bulgaarse start-ups niet vrijgesteld van BTW
Hoge Raad, 11-12-2020
2020-3688
20/00199 Ondanks passieve BV’s toch ODB-vrijstelling bij splitsing
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3762*
20/00520 Wraking wegens procedurele of inhoudelijke beslissingen tevergeefs
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3772
20/00760 Weduwnaar bewees onjuistheid van op EUR 40 mln geschatte erfenis niet
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3780
20/00794 EUR 4,3 mln inkomensbijtelling met 50% boete voor handel in vlees overeind
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3605
20/01135 Twee weken als reactietermijn op informatiebeschikking niet onredelijk
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3781
20/01211 Verzoek om herziening arrest afgewezen door te laat betalen van griffierecht
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3775
20/01275 Ontvangsten van BV bij niet-bewezen einde dienstverband belast loon
Hoge Raad, 11-12-2020
2020-3690
20/01356 Afschrift uitspraak Rechtbank juist bekendgemaakt: hoger beroep te laat
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3779
20/01515,
20/01523,
20/01524,
20/01525
Informatiebeschikking voor UBS-rekening van partners gehandhaafd
Hoge Raad, 11-12-2020
2020-3689
20/01529 Wettelijke rente over dwangsom vanaf laatste dag betalingstermijn
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3770
20/01566 Bij pleitbaar standpunt niet voldaan aan kenbaarheidseis voor navordering
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3769
20/01571 Cassatie tegen informatiebeschikking bankafschriften niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3777
20/01590 Niet-gemotiveerd cassatieberoep tegen uitdeling en boete niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 04-12-2020
2020-3604
20/01605 Parkeernaheffing intact voor met twee wielen op stoep weggezette auto
Hoge Raad, 11-12-2020
2020-3691
20/01617 DGA te laat in cassatie tegen heffing over aflossen r/c-schuld na VSO
Hoge Raad, 11-12-2020
2020-3687
20/01818,
20/01824
Rijnvarenden in Nederland premieplichtig; geen aftrek buitenlandse premie
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3773
20/01856 Cassatieberoep niet-ontvankelijk door dag te laat ingediende motivering
Hoge Raad, 18-12-2020
2020-3776
20/03532 Hoge Raad: strafzitting met maximaal één rechter in quarantaine toelaatbaar
Hoge Raad, 15-12-2020
2020-3778