Uitgesproken door de Hoge Raad 09-2018

Maand: 2018-09

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving FutD-nummer
16/05706 Verlies van EURá94 mln na liquidatie tussenholding aftrekbaar
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2538*
17/00987 Verkoop machines door telersvereniging geen algemeenheid
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2540*
17/01298 Alleen ontvanger bevoegd om rentevergoeding bij beschikking vast te stellen
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2546
17/01724 Fiscus moet actief informeren over recht op rentevergoeding
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2539*
17/01853,
17/01854,
17/02175
UTB voor verkeerd ingedeeld weipermeaat intact
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2434
17/02407 Cassatieberoep niet-ontvankelijk door ontbreken volmacht erfgenamen
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2498
17/02520 Proceskostenvergoeding voor niet in bezwaarfase verstrekte grondstaffel
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2428
17/02947 Nieuw in Duitsland gekochte auto bij NL-registratie “gebruikt”
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2484*
17/03146 Voormalig EU-ambtenaar niet in Nederland verzekerd voor AWBZ
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2548
17/03997 Geen verplichte noch vrijwillige overstap van kas- naar factuurstelsel
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2424
17/04002 Ook voor belastingadviseur geen BTW-aftrek zonder facturen
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2425
17/04088 Wel verpakkingenbelasting voor afgevulde waxinelichtjes, niet voor geperste
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2549
17/04189 Regels wrakingsprocedure in strafzaken verduidelijkt
Hoge Raad, 25-09-2018
2018-2545
17/04318 Staff member Eurojust niet verzekerd voor AOW
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2547
17/04379 Informatiebeschikking overeind ondanks eerdere vrijspraak in strafzaak
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2494
17/04440 Forse managementfee en laten oplopen r/c-schuld onbehoorlijk bestuur
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2501
17/04506 BPM op ingevoerde Porsche intact door niet-betalen griffierecht bij cassatie
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2503
17/04883 Netbeheerder Muiden belastingplichtig voor precariobelasting
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2493
17/05316 Franse bronbelasting van 30% in Nederland maar tot 15% verrekenbaar
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2553
17/05350 Hof berekende pensioenbuffer bij fictieve vervreemding a.b. veel te hoog
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2491
17/05689 Navordering a.b.-winst van EUR 5 mln intact door niet-motiveren cassatieberoep
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2496
17/05787 Civiel getuigenverhoor medewerkers fiscus en FIOD bij parallelle strafzaak?
Hoge Raad, 07-09-2018
2018-2550
17/06022 Ltd in VK inhoudingsplichtig voor via CV werkzame settlors
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2427
18/00001 Instandhoudingslast NSW-landgoed drukte niet geheel op woning
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2555
18/00291 MRB geschorste auto op eigen parking overeind door te laat cassatieberoep
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2497
18/00422 Duitse “Gebrauchtwagen” met 303 km op teller voor BPM nieuwe auto
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2433
18/00441 Parkeren bij Diergaarde blijft belast met 21% BTW
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2551
18/00486 Hof vergat veroordeling tot vergoeden van tweemaal geheven griffierecht
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2423
18/00487 WOZ-waarde woning verhoogd wegens lopende renovatiewerkzaamheden
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2436
18/00615 Voor parkeren bij attractiepark geen verlaagd BTW-tarief
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2552
18/00693,
18/00825
Informatiebeschikking voor jaren nß opheffing KB Lux-rekening terecht
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2431
18/00941 Cassatie tegen WOZ-waarden van gehuurde golfbaan en clubhuis tevergeefs
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2437
18/00954 Aftrek dieetkosten beperkt tot forfait voor eiwitvrij dieet
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2429
18/01008 Rechtbank de mist in met dubbele registratie WOZ-beroep: verzet gegrond
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2492
18/01029 Twee jaar later ingediend beroep tegen niet-tijdige beslissing was veel te laat
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2430
18/01031 Door adviseur van cliÙnt ontvangen schenking van EUR 20.000 was winst
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2504
18/01032 Onterecht afgetrokken zorgkosten niet te beboeten bij eega van adviseur
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2505
18/01100 Belastingadviseur bewees betalingsonmacht griffierecht niet
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2502
18/01169 Geen PKV voor echtelieden die elkaar over en weer rechtsbijstand verleende
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2495
18/01388 PKV voor 5 erfgenamen gekort met vergoeding voor procederende executeur
Hoge Raad, 28-09-2018
2018-2554
18/01390 Voor maatschap verrichte secretariÙle werkzaamheden geen onderneming
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2426
18/01441 Cassatie tegen weigeren diverse aftrekposten versneld niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2500
18/01765 Niet op zitting verschenen 81-jarige KB Lux’er tevergeefs in cassatie
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2432
18/02203 Cassatie tegen WOZ-waarde melkveebedrijf naar waardepeildatum vergeefs
Hoge Raad, 14-09-2018
2018-2435
18/02675 Regels wrakingsprocedure in strafzaken verduidelijkt
Hoge Raad, 25-09-2018
2018-2545
18/02943 Geen cassatie bij Hoge Raad mogelijk tegen uitspraak van CRvB
Hoge Raad, 21-09-2018
2018-2499