Uitgesproken door de Hoge Raad 02-2021

Maand: 2021-02

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
19/01068 Hoge Raad legt begrip betrokkenheid bij accijnsfraude ruim uit
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0392
19/01216 Autohandelaar tevergeefs in cassatie tegen BTW-naheffing van € 875.000
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0395
19/01293 Oostenrijkse privatstiftung geen opbrengstgerechtigde
Hoge Raad, 12-02-2021
2021-0465*
19/01324 Ontwikkelingsorganisatie met hulpprojecten geen BTW-ondernemer
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0599
19/01352 Informatiebeschikking autohandelaar deels overeind
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0678
19/01961,
19/01962
Waardedaling grond door subsidie niet aftrekbaar
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0580*
19/02227 Wifi-omzet apart van huuromzet vakantieverblijf belast met 21% BTW
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0673
19/03648 Vrouw beroepsgerechtigde bij toeslagbeschikking ex-man
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0384*
19/04003,
19/04004
Vermogen echtgenoten verdelen na overlijden niet mogelijk
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0581*
19/05087 Strafvervolging DGA naast aansprakelijkstelling voor boeten geen bis in idem
Hoge Raad, 16-02-2021
2021-0671
19/05499 Aanslag op basis van bewijsvermoedens zonder omkeringsregel mogelijk
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0593
19/05533 Unierechtelijk verdedigingsbeginsel gold niet voor MRB-naheffing en boete
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0677
20/00828 Beoordelingskader Hoge Raad voor strafvermindering wegens “undue delay”
Hoge Raad, 09-02-2021
2021-0591
20/00860 Door niet vaststaande arbeidsomvang geen laag sectorpremiepercentage
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0393
20/00925 Waardering op € 5.000 voor zelfontwikkelde tool na jaren procederen intact
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0674
20/00986 Bij compromis vastgestelde WOZ-waarde Brabants drinkwaterbedrijf intact
Hoge Raad, 12-02-2021
2021-0476
20/01023 Hof deed ten onrechte uitspraak op al vernietigde uitspraak Rechtbank
Hoge Raad, 12-02-2021
2021-0475
20/01081 Verzending uitspraak naar gemachtigde vereiste geen mededeling aan cliënt
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0594
20/01296 Kwade trouw intermediair toerekenbaar aan cliënt: navordering intact
Hoge Raad, 12-02-2021
2021-0474
20/01297 Door adviseur zonder bewijs opgevoerde zorgkosten navorderbaar bij cliënt
Hoge Raad, 12-02-2021
2021-0473
20/01353 PKV verhoogd voor als conclusie van repliek aangemerkt processtuk
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0394
20/01389 Verzet tegen niet-ontvankelijkheid door niet-betalen griffierecht ongegrond
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0680
20/01412 Geen afvalstoffenheffing voor afval van hotel en verhuurde appartementen
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0679
20/01419 Geen verdere boeteverlaging bij naheffing MRB
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0398
20/01435 Fiscus gebonden aan A1-verklaring: geen bovenforfaitaire kostenvergoeding
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0675
20/01545 WOZ-waarde van € 1,4 mln voor dubbel bestemd historisch pand overeind
Hoge Raad, 12-02-2021
2021-0477
20/01638 Gelijke behandeling spaarders en beleggers in box 3 niet in strijd met EVRM
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0596
20/01671 Echtpaar leefde duurzaam gescheiden: bijdragen van man aan vrouw belast
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0396
20/01817 Cypriotische SV-premies Rijnvarende niet in aftrek op PVV in Nederland
Hoge Raad, 05-02-2021
2021-0397
20/01868 Geen arbeidskorting voor ABP-pensioen oud-defensiemedewerker
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0676
20/01962 Cassatie tegen afgewezen AOW-uitkering niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 12-02-2021
2021-0602
20/02005 Beroep op inkeerregeling na groepsverzoek UBS Zwitserland te laat
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0597
20/02087 In procedures over 2013 en 2014 geen te verrekenen verlies uit 2010 meer
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0598
20/02201 Geen prejudicieel arrest over BTW-bewijs bij bitcoin-mining
Hoge Raad, 26-02-2021
2021-0667*
20/02445 Legesheffing voor behandelen digitale aanvraag bouwvergunning overeind
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0600
20/02459 Vooraankondiging en beschikking voldeden aan motiveringseis boete
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0592
20/02674 Te laat bezwaar ook niet alsnog binnen redelijke termijn ingediend
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0595
20/03432 Met Bulgaars gekentekende auto in NL: € 6.567 MRB en € 528 boete
Hoge Raad, 19-02-2021
2021-0601