Uitgesproken door de Hoge Raad 01-2021

Maand: 2021-01

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door FutD-nummer
19/00240 Accijnsnaheffing over sigaretten met Luxemburgse accijnszegels intact
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0144
19/00699 Sale-and-lease-back seniorencomplex belast met BTW
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0299*
19/01489 Geen zwembad- of sporttarief voor entree gaysauna met cruise-gelegenheid
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0226
19/02967 Cassatieberoep niet-ontvankelijk door niet-rechtsgeldige machtiging
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0225
19/02990 Besluit forfaitaire PKV geen bezwarend besluit: geen verdedigingsbeginsel
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0312
19/03309 EVRM en EU-handvest dwingen niet tot horen bij te laat ingediend bezwaar
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0223
19/04412 Vergoedingsregeling invorderingsrente niet in strijd met EU-recht
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0076
19/04448 Vergoedingsregeling invorderingsrente EU-proof
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0231
19/04782 Vooruitbetaalde eigenwoningrente na overlijden aftrekbaar
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0300*
19/05759 In beroep en hoger beroep recht op rente over vergoeding griffierecht
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0077
20/00200 Laten oplopen van rekening-courant was indirect informele kapitaalstorting
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0145
20/00201 Vordering op schuldenaar met voldoende vermogen niet af te waarderen
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0148
20/00202 Vordering op CV die zelf vordering prijsgaf niet af te waarderen
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0146
20/00248 Jarenlang verlieslatend uitgeven van eigen boek geen bron van inkomen
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0228
20/00339 Gemeente niet informatieplichtig over hoger tarief precariobelasting
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0070
20/00411 Pas op zitting gedaan verzoek om aanhouding van zaak terecht afgewezen
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0309
20/00486 Verdedigingsbeginsel verplichtte inspecteur niet tot mondeling gesprek
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0150
20/00672 Huurschulden bij ontstaan al oninbaar: informele kapitaalstorting
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0147
20/00753 Bouwleges voor pluimveestal van tafel door niet-verstrekken inlichtingen
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0151
20/00814 Duizenden euro’s aan boeten voor stelselmatig verzaken aangifteplicht
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0072
20/00863 Toerekenen box 3-vermogen minderjarig kind aan ouder geoorloofd
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0073
20/00921 Aftrekbare water- en energiekosten kroegbaas op bedrag dat Hof bepaalde
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0311
20/00922 Sluitende loonadministratie bij pizzeria essentieel
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0075
20/01103 Bestuurder die belastingschulden van BV niet betaalde, niet aansprakelijk
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0227
20/01200 Melding UBS-rekening ná groepsverzoek vrijwillige inkeer: lagere boeten
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0221
20/01248,
20/01249,
20/01250
A1-verklaring SVB bleef leidend: Rijnvarenden geen premievrijstelling
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0313
20/01392 Door zorgverlenende echtgenoot ontvangsten uit PGB bron van inkomen
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0074
20/01427 Drie hele dagen voor verblijfseis IACK betekende 3 x 24 uur
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0308
20/01474 Herzieningsverzoek na niet-ontvankelijkverklaring ook niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0078
20/01477 Herroeping parkeerbelasting niet onrechtmatig: geen PKV voor bezwaar
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0229
20/01522 Te laat pro forma bezwaar geen tijdig verzoek om ambtshalve vermindering
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0230
20/01569 Stelselmatig niet-reagerende adviseur verspeelde hoorrecht
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0232
20/01572 Leges voor vergunningen glasvezelkabelnetwerk na arrest EU-Hof intact
Hoge Raad, 08-01-2021
2021-0071
20/01594 Melding UBS-rekening ná groepsverzoek vrijwillige inkeer: lagere boeten
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0221
20/01596 Belastingadviseur bleef Zvw-plichtig na inkrimping praktijk en emigratie
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0224
20/01601 Melding UBS-rekening ná groepsverzoek vrijwillige inkeer: lagere boeten
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0221
20/01732 Dubbele bouwleges voor gewijzigde aanvraag woninguitbreiding overeind
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0152
20/02220 Precario-aanslag van EUR 1,9 mln van tafel omdat overgangsrecht niet gold
Hoge Raad, 22-01-2021
2021-0222
20/02446 Rechter kan grofbekte gemachtigde maar beperkt weigeren
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0301*
20/03487 Niet via webportaal ingediend cassatieberoep niet-ontvankelijk
Hoge Raad, 29-01-2021
2021-0310
20/04108 Wrakingsverzoeken wegens misbruik van recht buiten behandeling
Hoge Raad, 15-01-2021
2021-0143