Recent nieuws uit Viditax (2)

Viditax, 14 juni 2011

Voor bestelbus van timmerman kon bijtelling achterwege blijven

Timmerbedrijf X stelde aan haar enige werknemer een Nissan-bestelbus ter beschikking. De bestelbus had een laadruimte en naast de bestuurdersplaats was ruimte voor een medepassagier. De werknemer mocht de bestelbus ook voor privédoeleinden gebruiken, en hij had hem daar feitelijk ook voor gebruikt. De werknemer had voor de bestelbus geen kilometeradministratie bijgehouden.

De inspecteur stelde dat X loonbelasting was verschuldigd terzake van het privégebruik van de bestelbus. Op het beroep van X besliste Rechtbank Den Haag dat in dit geval sprake was van een situatie als welke aan de orde was in een arrest van 18 september 2009 waarin de Hoge Raad had beslist dat onder omstandigheden sprake kon zijn van een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt was voor het vervoer van goederen, ook indien in de bestelauto in de bestuurderscabine meer dan één stoel aanwezig was en in die cabine geen voorzieningen waren aangebracht die waren ingericht op het vervoer van goederen.

Volgens de Rechtbank had X onweersproken gesteld dat de bestelbus door het gebruik in het timmerbedrijf zo vies en stoffig was dat hij in wezen niet geschikt was voor privégebruik, en dat hij ook maar een enkele keer voor privéritten was gebruikt. De Rechtbank vernietigde de aan X opgelegde naheffingsaanslag LB/PVV over 2006 tot en met 2008. (Deze uitspraak ontvingen wij van De Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs te Ridderkerk, -red.).

Afkomstig uit Viditax, meer weten?