Updates Memotax 2018

  • Op pagina 229 staat in de tabel bij de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW voor het jaar 2016 abusievelijk 5,70%. Het juiste percentage is 5,50.