Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5881-5889 van totaal aantal 5889:
Wetsvoorstel tussenregeling valutaresultaten deelnemingen ingediend

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Vpb ingediend in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. De ministerraad ging op 8 april 2011 akkoord met dit wetsvoorstel, waarmee per de datum van het persbericht – 8 april 2011 om 17.00 uur – een […]

Fout bij automatische postselectie niet voor risico belastingplichtige

X ging in verzet, omdat hij het er niet mee eens was dat Rechtbank Leeuwarden zijn beroep kennelijk niet-ontvankelijk had verklaard, omdat het beroepschrift niet tijdig zou zijn ingediend. Op de envelop waarin zijn beroepschrift zat en die hij binnen de beroepstermijn op de bus had gedaan, had hij het postbusnummer van Rechtbank Leeuwarden zodanig […]

Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst: correctie los van IB en LB

De ministerraad is op 17 juni 2011 akkoord gegaan met een voorstel tot aanpassing van de wet- en regelgeving om te voorkomen dat door een uitspraak van de Rechtbank Haarlem geen BTW kan worden geheven over het privégebruik van een auto van de zaak. Het risico dat de BTW-correctie voor het privégebruik van een ter […]

Valutaverlies verminderde teller van voorkomingsbreuk niet

De in Nederland gevestigde BV X functioneerde binnen een concern als groepsfinancieringsmaatschappij van het telefonieconcern X. In 2003 verstrekte zij omvangrijke dollarleningen aan een gelieerde vennootschap (C SA) in Brazilië. In dat jaar ontving zij ruim € 68 mln als bruto-interest uit Brazilië. De kosten die daarop betrekking hadden bedroegen ruim € 19 mln en […]

Fiscale verzamelwet 2011 naar Tweede Kamer

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2011 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2012 in werking, maar in sommige gevallen is inwerkingtreding met terugwerkende kracht voorgesteld. Naast technische en redactionele wijzigingen, is in het wetsvoorstel onder meer het volgende opgenomen: De uitsluiting van persoonsgebonden aftrekposten van het schuldenbegrip van […]

Verhuurde bovenverdieping van winkelpand was ondernemingsvermogen

X exploiteerde op de begane grond van twee naast elkaar gelegen panden een winkel in kantoorbenodigdheden. Hij had de panden vanaf de aankoop in 1975 en 1976 volledig tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. De panden hadden een zelfstandige ingang en een eigen huisnummer, maar waren juridisch niet gesplitst. Beide bovenverdiepingen waren niet in gebruik voor de […]

Nederland moet volgens EC voorwaarden f.e. voor de Vpb aanpassen

De Europese Commissie (EC) heeft Nederland officieel verzocht zijn regime voor de f.e. voor de Vpb te wijzigen. Volgens de huidige Nederlandse belastingwetgeving kunnen twee Nederlandse zusterbedrijven van eenzelfde buitenlandse moedermaatschappij samen geen f.e. vormen. Op grond van artikel 15, lid, onderdeel c, Wet Vpb moeten alle leden van de f.e. in Nederland gevestigd zijn. […]

Hoger beroep tegen uitspraak over BTW-correctie milieuonvriendelijke auto

In een besluit van 9 februari 2009 is goedgekeurd dat voor de BTW-correctie wegens privégebruik wordt aangesloten bij het forfait in de LB en IB. Het forfait bedraagt in beginsel 25%, maar is voor bepaalde milieuvriendelijke auto’s verlaagd tot respectievelijk 20% en 14%, wat een lagere BTW-correctie voor het privégebruik meebrengt. Rechtbank Haarlem besliste op […]

Gereserveerde maar niet-toegewezen opties kwamen CEO niet ten goede

De in België wonende X was CEO van NV A en was medebestuurder van Stichting B, die prioriteitsaandelen in NV A hield. De overige aandelen van NV A waren aan de beurs genoteerd. X was met NV A overeengekomen dat hij als onderdeel van zijn beloning recht had op 200.000 opties per jaar. Bij de […]

meer resultaten:
589