Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5831-5840 van totaal aantal 5889:
Tijd beschikbaar voor onderneming telde niet mee voor urencriterium

Naar aanleiding van de aangiften IB 2003 en 2004 van assurantietussenpersoon X stelde de inspecteur vragen over de door X opgevoerde aftrekposten. X bezorgde de inspecteur vervolgens een drietal ordners met facturen en bankafschriften. Daarop verzocht de inspecteur X om een nadere specificatie van zijn aftrekposten. Toen deze niet verscheen, schrapte de inspecteur de aftrekposten […]

Vermelding in Gouden Gids onvoldoende voor ondernemerschap

X verrichtte in 2004 op basis van een distributieovereenkomst met BV B en een overeenkomst van opdracht voor depothouders met BV C activiteiten die bestonden uit het ‘s ochtends in ontvangst nemen van kranten die bezorgd moesten worden, ervoor zorg dragen dat de bezorgers de juiste aantallen meekregen en het nabezorgen van kranten. De kranten […]

Naheffingsaanslagen met boete wegens onjuiste tenaamstelling vernietigd

X dreef in de vorm van een eenmanszaak een automatiseringsbedrijf en hield zich onder meer bezig met de export van computeronderdelen. In januari 2005 richtte X BV Y op en zette zijn onderneming daarin voort. In januari 2006 werden X en BV Y met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 2005 aangemerkt als f.e. […]

Borgstelling in familieverband was deels ongebruikelijk

X stelde zich in juli 1995 voor € 612.603 borg voor leningen bij de bank ten behoeve van een aantal BV’s van zijn schoonzoon. De bank had dit in verband met de slechte financiĆ«le situatie van de BV’s als voorwaarde gesteld. In 2001 zegde de bank de lening wegens malafide handelen van de schoonzoon op. […]

Stakingsvoornemen niet bepalend bij voortzettingseis kwijtscheldingsregeling

X exploiteerde in maatschapsverband met zijn vader een boerenbedrijf. Per 1 mei 2000 nam X het maatschapsaandeel van zijn vader over. Zijn vader schonk hem een deel van de overdrachtsprijs. X werd voorwaardelijke kwijtschelding en uitstel van betaling verleend voor het hele bedrag van de schenkingsaanslag. In 2008 verzocht X om definitieve kwijtschelding, omdat hij […]

BV moest voor pensioen van DGA ongehuwden-AOW-franchise inbouwen

BV X had aan haar DGA een pensioenregeling toegezegd, die zij in eigen beheer uitvoerde. Terzake van de opbouw van het pensioen was als AOW-franchise opgenomen de enkelvoudige AOW-uitkering voor een gehuwde. De inspecteur stelde dat de in te bouwen AOW-uitkering bij een in eigen beheer gehouden pensioen op grond van artikel 10c, onderdeel c, […]

Naheffing BTW wegens schending recht van verdediging vernietigd

De Belastingdienst verrichtte onderzoek naar carrouselfraude met auto’s, waarin in november 2004 ook BV X werd betrokken. Lopende het onderzoek legde de inspecteur met dagtekening 28 april 2005 een eerste naheffingsaanslag BTW op aan BV X van € 650.000. De aanslag werd nog op dezelfde dag uitgereikt en terstond en tot het volle bedrag invorderbaar […]

Regresvordering volgens AG Niessen pas in box I op moment van aflossing

X was DGA van BV C en gehuwd met mevrouw Y. In 2004 stelde X zich tot € 500.000 borg voor de vorderingen van de bank op BV C. Op 1 december 2005 nam BV G, waarvan mevrouw Y de aandeelhoudster was, de klanten, de goodwill en de voorraden van BV C over. In maart […]

Leningconstructie taxpartners was ongewenste boxarbitrage

Belastingadviseur X was enig aandeelhouder van BV A, die op haar beurt de aandelen van werkmaatschappij BV B bezat en waarvan X directeur was. X was daarnaast als adviseur verbonden aan NV C, die als gevoegde dochtervennootschap deel uitmaakte van de f.e. met BV D als moedermaatschappij. Naast X hadden nog 250 partners via hun […]

Geen verlaagd BTW-tarief voor verhuur ligplaatsen voor pleziervaartuigen

BV X exploiteerde een jachthaven en verhuurde in dat kader ligplaatsen voor pleziervaartuigen. De huurprijs was afhankelijk van de grootte van de ligplaats. In het liggeld waren milieu- en servicekosten en kosten van gebruik van sanitair en water begrepen. Elektriciteit werd aan de hand van individuele meterstanden aan het einde van de periode apart afgerekend. […]

meer resultaten:
584