Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5821-5830 van totaal aantal 5889:
Eerste pijpfitter had geen recht op 30%-regeling

BV X hield zich bezig met het aanleggen van pijpleidingen en het uitoefenen van een steamtracing en smallborebedrijf. Zij voerde omvangrijke projecten uit voor met name grote bedrijven op de Maasvlakte. De Duitse heer A trad in augustus 2007 in dienst bij BV X als eerste pijpfitter. Rechtbank Den Haag besliste dat A recht had […]

Werknemer was gebonden aan VSO tussen werkgever en Belastingdienst

X nam in 2000 deel aan een spaar- en beleggingsplan van zijn werkgever en stortte daarvoor € 1.000 in een aandelenfonds. In het inschrijvingsformulier verklaarde X zich ermee akkoord dat belastingheffing zou plaatsvinden op het moment van uitkering uit het fonds. In 2005 verzocht X om uitbetaling, waarop het fonds € 4.067 uitkeerde. De werkgever […]

Enkel uit coulance verminderen van aanslagen belette proceskostenvergoeding niet

Na een boekenonderzoek legde de inspecteur over 2002 tot en met 2005 navorderingsaanslagen IB en naheffingsaanslagen BTW op aan ondernemer X. X ging daartegen in beroep. Nadat Rechtbank Den Haag het beroep van X ongegrond had verklaard, traden X en de inspecteur nog eens in overleg en sloten zij een compromis. De inspecteur maakte de […]

Fictieve stakingswinst door overlijden telde mee voor bijdrage-inkomen ZVW

Ondernemer X overleed op 19 januari 2008, waarna zijn mede-firmant het bedrijf voortzette. In de aangifte IB 2008 vermeldden de erven X een belastbare winst uit onderneming van € 74.538, die grotendeels bestond uit stakingswinst. De inspecteur stelde naar aanleiding daarvan het bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW vast op het maximumbedrag van € 31.231. […]

SWIFT-diensten voor internationaal betalingsverkeer niet vrijgesteld van BTW

Nordea was een Finse dochteronderneming van Nordea Bank. Nordea nam diensten af van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). SWIFT was een internationale coöperatieve organisatie voor het verzenden van financieel berichtenverkeer waarbij meer dan 9.000 financiële instellingen uit circa 200 landen waren aangesloten. Middels het SWIFT-adres konden gestandaardiseerde financiële berichten worden uitgewisseld waardoor […]

Beperking verliesverrekening door lening aan moedermaatschappij

BV X en BV Y hielden zich bezig met houdster- en financieringsactiviteiten. In juni 2004 verkochten BV X en BV Y hun aandelen in een Spaanse deelneming en leenden zij het verkoopbedrag grotendeels uit aan NV A, hun gezamenlijke moedermaatschappij op de Antillen. Het resultaat van BV X en BV Y bestond in 2004 en […]

Door werkgever op werkplek verstrekte lunches vormden loon

Bij een controle constateerde de inspecteur dat BV X haar werknemers tussen 2002 tot 2006 lunches verstrekte die gezamenlijk werden gebruikt, waarvan zij van de eerste 80 lunches per werknemer niets tot het loon had gerekend. Rechtbank Haarlem was het met de inspecteur eens dat uit artikel 15b, lid 1 onderdeel c, Wet LB en […]

Overdrachtsbelasting bij uitbreiding economische eigendom erfpachtrecht

BV X was commanditaire vennoot van CV Y. In december 2002 traden NV A voor 21,73%, BV B voor 17,74% en BV C voor 10,53% tot CV Y toe waardoor het belang van BV X in CV Y daalde van 100% naar 50%. Op 1 juli 2008 verkreeg BV X 526 commanditaire deelnemingen in CV […]

Tbs-regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder

Mevrouw X en haar echtgenoot Y brachten in december 2000 de door hen geëxploiteerde camping in in BV A. Het campingterrein ging over naar privé en werd vervolgens verhuurd aan BV A. In december 2001 verkocht het echtpaar de aandelen BV A voor de intrinsieke waarde van € 4.600 aan de schoonmoeder van X. Die […]

Periode van 19 dagen acceptabel als verwerkingstijd aanvullende aangifte

Nadat zij een aanmaning had ontvangen, diende BV X haar aangifte Vpb 2007 op 22 oktober 2008 in naar een belastbaar bedrag van nihil. Haar jaarstukken waren namelijk nog niet gereed. Toen de cijfers op 20 januari 2009 bekend waren, diende BV X een aanvullende aangifte in naar een belastbaar bedrag van € 44.751. Met […]

meer resultaten:
583