Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5811-5820 van totaal aantal 5836:
Verdeling van verzekeringspolissen bij echtscheiding belast?

Mevrouw X was sinds 1988 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de heer Y. Bij de financiële afwikkeling van hun echtscheiding in 2003 ontstond een discussie over de verdeling van een drietal verzekeringspolissen. Het ging om polissen waarvan Y de premies had betaald en in aftrek had gebracht in zijn aangiften IB, en waarin […]

Overdrachtsbelasting van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 naar 2%

De ministerraad heeft op 1 juli 2011 ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel heroriëntatie van het woonbeleid. Eén van de daarbij te nemen maatregelen is het bevorderen van het eigenwoningbezit. Hiertoe is de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van […]

Afschrijving commerciële goodwill verminderde fictief loon bij afroommethode

Advocaat X bracht per 1 januari 1999 zijn aandeel in advocatenmaatschap Y geruisloos in een persoonlijke houdster-BV, die binnen de fiscale eenheid uitzakte naar BV Z. X was in dienstbetrekking van BV Z en verrichtte in deeltijd (90%) arbeid voor BV Z. Het winstaandeel voor BV Z bestond uit een aandeel in het totale resultaat […]

Nieuw beleid over privégebruik auto en BUA gepubliceerd

In een besluit van 9 februari 2009 werd goedgekeurd dat voor de BTW-correctie wegens privégebruik wordt aangesloten bij het forfait in de LB en IB. Naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 kondigde de staatssecretaris bij persbericht een wetswijziging per 1 juli 2011 aan. In verband hiermee heeft de staatssecretaris […]

Heffingsrente niet verminderd omdat gegevens niet al eerder waren verstrekt

Naar aanleiding van de aangifte IB 2003 stelde de inspecteur op 31 mei 2006 vragen aan X. Op 13 oktober 2006 stelde de inspecteur nogmaals dezelfde vragen, waarvoor X uitstel voor de beantwoording vroeg tot 28 november 2006. Op 15 december 2006 legde de inspecteur de definitieve aanslag 2003 ter behoud van rechten op. X […]

Bezwaren niet-ontvankelijk omdat aanslagen wel ter post waren bezorgd

De inspecteur legde met dagtekening 5 december 2007 de aanslag inkomstenbelasting (IB) 2004 van X op en met dagtekening 12 december 2007 de aanslag IB 2005. De aanslagen werden gestuurd naar de a-straat waar X volgens de gemeentelijke basisadministratie stond ingeschreven. Bij brief van 31 december 2007 verzocht X de Belastingdienst om alle post voortaan […]

Op 1 juli 2011 nieuwe werkwijze met BPM-aangiften bij importauto’s

Op 1 juli 2011 treedt de nieuwe werkwijze BPM bij aangiften van geïmporteerde auto’s uit het buitenland in werking. Met de nieuwe procedure krijgt men vóór de controle of er een naheffingsaanslag BPM moet worden opgelegd het "fiscaal akkoord" op grond waarvan de RDW voor het voertuig een kentekenbewijs afgeeft. Als de aangifte voor nadere […]

Conclusie over uitzenden van niet in loondienst werkzame chauffeurs

ADV Allround hield zich bezig met het beschikbaar stellen van zelfstandige vrachtwagenchauffeurs aan vervoersondernemingen. Zij had met chauffeurs agentuurovereenkomsten afgesloten op grond waarvan de chauffeurs hun werk verrichtten in vrachtwagens die door de vervoersondernemingen ter beschikking waren gesteld en de chauffeurs hun uren in rekening brachten aan ADV Allround. ADV Allround factureerde op haar beurt […]

Erotische chatsessies voor BTW geen elektronische diensten

BV X bood op internet op eigen naam en voor eigen rekening erotische chatsessies aan. Bezoekers konden tegen betaling met diverse modellen erotische live-gesprekken met beeld voeren. De websites stonden op naam van BV X en ook het copyright berustte bij haar. BV X zorgde voor de werving van bezoekers en sloot daarvoor contracten met […]

Boete van € 15.000 voor afdrachtvermindering zeescheepvaart bij zeilschip

Stichting X exploiteerde een gaffel-schoener met drie masten. X zette het schip in voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven. In dat kader organiseerde zij jaarlijks jongerenprojecten, bedrijfstochten en zeilreizen. Verder werd deelgenomen aan evenementen als wereldhavendagen en Tall Ship Races. De inspecteur was het niet eens met de door X […]

meer resultaten:
582