Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5791-5800 van totaal aantal 5889:
Bedrijfsopstallen bij staking niet voor woondoeleinden in gebruik: geen waardedruk

X staakte op 31 december 2005 zijn agrarische onderneming en bracht zijn bedrijfsopstallen over naar privé. Het betrof het achterhuis van de boerderij, een jongveestal en een paardenstal. Het achterhuis was deels in gebruik als stalling voor privézaken en de jongveestal was sinds 2004 in gebruik als opslagplaats voor door X hobbymatig gehouden antieke werktuigen. […]

Herinvesteringsreserve viel vrij door verstrijken herinvesteringstermijn

X vormde in 1999 terzake van de boekwinst van zijn zakelijke pand, dat hij verhuurde, een vervangingsreserve binnen zijn eenmanszaak. Vervolgens richtte X op 31 december 2001 BV A op, die op haar beurt BV B oprichtte. Deze BV’s vormden een f.e. voor de Vpb. BV B nam van BV C een handelsonderneming over. BV […]

30% regeling gold niet voor ontslagvergoeding

X was vanaf 1 december 2005 algemeen directeur en statutair bestuurder van A. Hem was de 30%-regeling toegekend voor de periode van 1 november 2005 tot en met 31 maart 2010. In maart 2008 werd het dienstverband van X beëindigd en kreeg hij op grond van de arbeidsovereenkomst een bruto-vergoeding van € 325.000. X stelde […]

Navordering Duits banksaldo niet voortvarend afgehandeld

Een Duitse bank meldde op 29 oktober 2002 aan het Staatsanwaltschaft een verdachte transactie waarbij A in Australië en het echtpaar X in Nederland waren betrokken. Op 5 december 2002 faxte het Staatsanwaltschaft de melding door naar de Nederlandse officier van justitie voor de Wet melding ongebruikelijke transacties (het BLOM). In een faxbericht van 8 […]

Opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar

Duitser X verdiende zijn inkomen van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2005 nagenoeg geheel in Nederland als hoofd van een academisch ziekenhuis. Hij bezat in Duitsland een woning en zijn inkomsten waren aan Nederland toegewezen. In de jaren 2003 tot en met 2005 opteerde hij voor binnenlandse belastingplicht als bedoeld in artikel […]

Verlies op lening aan werkgever was niet aftrekbaar

X sloot in 2004 een hypothecaire lening van € 100.000 bij de bank. Vervolgens leende X ditzelfde bedrag door aan zijn werkgever BV Y. In 2005 ging BV Y failliet. X ontving € 44.459 als aflossing op het aan BV Y uitgeleende bedrag. In zijn aangifte IB 2005 nam X een verlies op van € […]

Betalingen na aanwending politieke invloed in privé genoten

X was actief als lid en fractievoorzitter in een gemeenteraad. In 2002 was hij lid van de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en vanaf mei 2002 voorzitter. Daarnaast was X directeur en enig aandeelhouder van BV Y, die zich bezighield met advieswerk en aan- en verkoop van bedrijven. In 2004 verschenen er berichten in de pers waarbij […]

Inspecteur kon boeten bij navordering KB Lux-rekening niet bewijzen

X ging in beroep tegen navorderingsaanslagen IB over 1990 tot en met 1993 met boeten van 100%, die met dagtekening 31 december 2002 en 31 mei 2003 waren opgelegd omdat hij volgens de inspecteur een bankrekening bij de KB Lux had aangehouden. X had de vragenbrief daarover van de inspecteur van 8 januari 2002 niet […]

Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I

Het echtpaar X dreef in maatschapsverband een tandartsenpraktijk. Zij beschikten over diverse bankrekeningen, waaronder een Bonusspaarrekening die zij in 2003 hadden aangegeven in box III. In de loop van 2004 stelde X gelden ter beschikking aan ene A. Ultimo 2004 had X in totaal € 190.0000 aan gelden uitstaan bij A. Het geld was afkomstig […]

Kwijtschelding verschuldigde rente en aflossing op lening was geen loon

A was sinds 1 april 2000 in loondienst bij BV X. Hij was gehuwd met een zus van mevrouw B, de echtgenote van de directeur en aandeelhouder van BV X. B had haar zwager A en haar zus zowel in 1998 als in 1999 een lening verstrekt om hen door een moeilijke financiële periode te […]

meer resultaten:
580