Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5781-5790 van totaal aantal 5889:
Sekswerkers in verzekeringsplichtige dienstbetrekking van coöperatie

X was een coöperatieve vereniging U.A. waarvan alleen prostituees lid konden worden. X sloot overeenkomsten met haar leden waarin onder meer stond dat de leden werknemers waren van X en dat zij omzet moesten realiseren ten behoeve van X. X zorgde op haar beurt voor klantenwerving en kon aanwijzingen geven over de wijze waarop met […]

Hoofdtrainer van voetbalclub was niet schaars genoeg voor 30%-regeling

X trad in november 2008 bij voetbalclub Y in dienst als hoofdtrainer en verzocht om toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur wees het verzoek af. X was weliswaar aan te merken als een ingekomen werknemer, beschikte over de opleiding voor de functie en had voldoende relevante werkervaring, maar volgens de inspecteur was niet voldaan aan […]

Op grond van verruimde uitstelregeling verleend uitstel was kenbaar verleend

BV X liet haar aangiften verzorgen door het bij de SRA aangesloten belastingadvieskantoor A. De Belastingdienst legde met dagtekening 13 oktober 2007 een aanslag Vpb 2003 op conform de op 14 maart 2005 door A ingediende aangifte. BV X ging in beroep en stelde dat de aanslag moest worden vernietigd, omdat deze buiten de driejaarstermijn […]

Heffing over doorgeschoven pachtersvoordelen niet verder uit te stellen

X trad in 1993 toe tot de door zijn vader en oom in firmaverband gedreven veehouderij. De door de vader en oom voorbehouden onroerende zaken werden daarna verpacht aan de v.o.f. Op een van de onroerende zaken rustte bij de vader en oom eerste pachtersvoordelen. In 2000 werd de v.o.f. ontbonden. De onroerende zaken werden […]

Staatssecretaris wil verduidelijking Hoge Raad over motivering KB Lux-boeten

X ging in beroep tegen navorderingsaanslagen IB over 1990-2000 en VB 1991-2000 met boeten van 100%, die aan hem waren opgelegd, omdat hij volgens de inspecteur een bankrekening bij de KB Lux in Luxemburg had aangehouden. X ontkende dat hij een rekening bij de KB Lux had gehad. Hof Den Haag handhaafde de navorderingsaanslagen. Het […]

Bezwaar en beroep na betaling op correctiebericht was mogelijk

BV X kreeg van de inspecteur op grond van artikel 28a, lid 2, Wet LB de verplichting opgelegd om gelijktijdig met de aangifte loonheffing door middel van een correctiebericht alsnog de juiste en volledige loongegevens te verstrekken over januari 2009 tot en met november 2009. Zij had het privégebruik auto van haar DGA tot een […]

Boete wegens te lage bijtelling privégebruik ingevoerde auto vernietigd

BV A deed in maart 2007 aangifte BPM in verband met de registratie van een gebruikte Volvo uit het buitenland. De oorspronkelijke consumentenprijs inclusief BTW en BPM bedroeg € 55.115 en de herrekende bruto BPM € 10.448. In juni 2007 werd de Volvo op naam van BV X gezet en ter beschikking gesteld aan de […]

Meegekochte onderhoudskosten rijksmonument niet aftrekbaar

X sloot in augustus 2000 een koop/aannemingsovereenkomst voor een appartementsrecht in een rijksmonument in Amsterdam. De koopsom bestond uit een koopsom van € 101.257 en een aanneemsom van € 125.541. De verbouwing werd uitgevoerd voor risico van de verkoper en de meer- en minderkosten kwamen voor zijn rekening. Ook bleef het gebouw gedurende de af/verbouw […]

Kapitaalsbelasting onterecht omdat geen sprake was van informeel kapitaal

De aandelen van BV X werden voor 72% rechtstreeks en voor de overige 28% indirect gehouden door de naar Zweeds recht opgerichte Y AB. Op 1 december 2005 kwam BV X met Y AB vijf "limited partnership agreements" overeen. Daarbij werden vijf Kommandit Bolagets (KB) opgericht, die in Zweden waren gevestigd. Op 2 december 2005 […]

Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Koppejan (beiden CDA) hebben aan de staatssecretaris gevraagd of het juist is dat de Belastingdienst niet in staat is ondernemersverliezen over 2010 te verrekenen met winsten uit het verleden door automatiseringsproblemen bij de definitieve vaststelling van aanslagen Vpb over 2010. De Tweede Kamerleden vinden deze situatie in het huidige tijdsgewricht […]

meer resultaten:
579