Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5771-5780 van totaal aantal 5889:
Sekswerkers in privéclub zelfstandige ondernemers voor BTW

BV X exploiteerde een privéseksclub met sauna en bar en bijbehorende recreatieve voorzieningen. De exploitatie van de saunaclub was gebaseerd op het Duitse "Frei Körper Kultur-concept" (ontmoetingscentrum). Dit hield in dat BV X bezoekers tegen een entreeprijs de mogelijkheid bood zich binnen een gepaste entourage te ontspannen en desgewenst gebruik te maken van seksuele diensten […]

Afwaarderingsverlies op onzakelijk vormgegeven leningen niet aftrekbaar

A was enig aandeelhouder van BV X en voor 78% aandeelhouder van BV F. De vordering van BV X op BV F liep van 2000 tot 2004 op van € 143.767 naar € 266.907, doordat BV X diverse kosten van BV F had betaald. Van de geldverstrekkingen waren geen schriftelijke overeenkomsten opgesteld, er waren geen […]

Geen ANBI-status voor met hotel vergelijkbaar gastenhuis in kasteel bij abdij

Stichting X exploiteerde een gastenverblijf in een 17e eeuws kasteel in de buurt van een abdij van Benedictijnen. Het gastenverblijf was aanvankelijk bestemd geweest voor familie en kennissen van de monniken, maar uiteindelijk uitgegroeid tot een meer open en oecumenische ontmoetingsplaats. Rechtbank Arnhem vond dat X kon worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling […]

Opleiding Register BeleggingsAnalist maakte optieverlies niet aftrekbaar

X was registeraccountant en dreef een eenmanszaak. Hij volgde in 2001-2003 een postdoctorale opleiding tot Register BeleggingsAnalist (RBA). Tijdens deze opleiding ontwikkelde hij een beleggingsstrategie op basis van technische analyse. Eind 2002 en begin 2003 sprak X met twee zakenrelaties (E en F) af te gaan beleggen in opties en futures. Daartoe maakte hij in […]

Verkoopwinst bij erfpacht aan Stichting natuurbehoud was belast

X exploiteerde met zijn echtgenote een landbouwbedrijf. Tot het ondernemingsvermogen behoorde cultuurgrond in erfpacht. In augustus 2002 staakten de echtelieden de onderneming en verkochten zij het erfpachtrecht voor € 901.048 aan Stichting A. A hield zich bezig met het beschermen van de natuur en het landschap in Noord-Brabant en wilde de grond als natuurgebied gaan […]

Inspecteur kon aanwezigheid belanghebbende bij hoorgesprek niet eisen

De gemachtigde van mevrouw X maakte bezwaar tegen een aanslag IB 2004, nadat de inspecteur bij de aanslagregeling het standpunt had ingenomen dat tussen X, haar echtgenoot en hun BV geen maatschap tot stand was gekomen. De inspecteur nodigde de gemachtigde uit voor een hoorgesprek en vroeg of ook de echtelieden aanwezig konden zijn. De […]

Geen belastingvrijstelling voor short term VN-consultant

De in Nederland wonende X werkte in 2005 voor een gespecialiseerde organisatie (A) van de Verenigde Naties (VN). Hij deed dit de eerste drie maanden in vast dienstverband en daarna voor een of meerdere maanden via een contract als short term consultant in respectievelijk Kirgistan, Bratislava, Slowakije, Belarus en Afghanistan. De inspecteur was het ermee […]

Niet-aangeven van onzuivere pensioenregeling was geen kwade trouw

Mevrouw X was werkzaam bij BV A, waarvan haar echtgenoot (Y) alle aandelen bezat. Op 25 december 2002 sloten de echtelieden een voorovereenkomst waarbij mevrouw X 10% van het aandelenkapitaal van BV A kocht. De aandelen werden echter niet geleverd. Y droeg zijn aandelen BV A in maart 2003 over aan een stichting administratiekantoor tegen […]

Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd

X was DGA van BV A. In december 1993 was aan X een ouderdomspensioen toegezegd dat inging op 1 september 2006. In december 2002 werd het salaris van X met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 verhoogd van € 46.230 tot € 160.000 per jaar. In verband met de extra last in verband […]

Coöperatie van sekswerkers was ondernemer voor de BTW

X was een coöperatieve vereniging U.A. waarvan alleen prostituees lid konden worden. Het lidmaatschap kon worden aangemeld via een website van X. X sloot vervolgens overeenkomsten met haar leden waarin een arbeids- en lidmaatschapsverhouding tussen haar en de leden was vastgelegd. Hierin stond onder meer dat de leden werknemers waren van X en dat zij […]

meer resultaten:
578