Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5761-5770 van totaal aantal 5889:
Autoracekosten voor zoon waren deels uitgaven voor onderneming vader

X dreef een onderneming op het gebied van de in- en verkoop van karts en onderdelen en toebehoren, en alles met betrekking tot de racesport op vier wielen. De zoon van X nam in 2006 en 2007 deel aan autoraces in de Formule 3 klasse. In verband met de autoraces van zijn zoon, ontving X […]

Regresvordering volgens A-G Niessen niet al bij aangaan borgtocht in box I

X en Y waren de directeuren en ieder voor 50% middellijk aandeelhouder van BV A. X en Y stelden zich in 2004 ieder tot € 500.000 borg voor een lening van BV A. Toen de financiële situatie van BV A begin 2006 slecht bleek, werd met de bank een regeling getroffen. Toen X en Y […]

Onderzoek naar de voorspellende waarde van adviezen van Advocaten-Generaal aan de belastingkamer van de Hoge Raad.

Download hier het onderzoek. Er is nog nooit onderzoek gedaan naar de mate waarin de Hoge Raad adviezen van Advocaten-Generaal opvolgt. In de fiscale vakliteratuur, maar vooral in de dagbladpers, wordt aan een in de openbaarheid gekomen conclusie van een Advocaat-Generaal vaak een grote voorspellende waarde toegekend over de uiteindelijke beslissing van de Hoge Raad. […]

Oud-Fiod-chef gestraft voor btw-fraude

Uit de Telegraaf, 4 mei 2011 door SAMEER VAN ALFEN AMSTERDAM – Een oud-medewerkster van de fiscale opsporingsdienst Fiod is veroordeeld voor btw-fraude. Ze sjoemelde in 2005 als onderneemster met facturen rond de handel van mobiele telefoons en computeronderdelen. De vrouw, die eerder nota bene hoofd EU-fraude bij de Fiod was, startte haar bedrijfje begin […]

Verscherping regels arbeidsmigratie per 1 juli 2011

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ermee ingestemd om vanaf 1 juli 2011 alleen nog in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning te verstrekken aan werknemers van buiten de Europese Unie en aan werknemers uit Bulgarije en Roemenië. De achterliggende gedachte van het kabinet is dat zij eerst mensen met een […]

Belastingvoordeel voor reeds vertrokken expat: 30%-regeling

Kenniswerkers van elders die ons land na enige tijd weer verlaten, kunnen nog jaren gebruikmaken van een gunstige regeling. AMSTERDAM, woensdag 1 juni 2011 door Sameer van Alfen Buitenlanders die in Nederland hebben gewerkt, inclusief duurbetaalde bestuurders, kunnen ook na hun vertrek nog gebruikmaken van belastingvoordeel. Geld dat zij ontvangen uit een optieregeling, bonus of […]

Foutparkeerder rijker van boete

Uit de Telegraaf, 3 augustus 2011 door SAMEER VAN ALFEN AMSTERDAM – Nederlanders kunnen grof geld verdienen als zij een parkeerboete aan de broek krijgen. Door erop te gokken dat gemeenten hun bezwaar te traag behandelen, vangen zij een vergoeding van soms honderden euro’s. Dat kan al door het stellen van een aantal pietluttige vragen. […]

Waardedrukkende factoren voor de Woz

De nieuwe WOZ-beschikking die u in 2011 hebt of gaat ontvangen, gaat uit van de waarde van uw woning per 1 januari 2010. Deze WOZ-waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en is niet alleen van belang voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB), maar ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de afschrijvingsbasis van bedrijfsonroerend-goed in […]

Woz-waarde serviceflats te hoog

Uit de Telegraaf, 13 juli 2011 door SAMEER VAN ALFEN AMSTERDAM – Gemeenten plakken veel te hoge woz-waarden op serviceflats en -appartementen. Hierdoor zijn ouderen onterecht tientallen euro’s per maand meer kwijt aan belastingen. Vereniging Eigen Huis (VEH) en fiscalisten luiden de noodklok na gerechtelijke uitspraken. VEH heeft gisteren een brief gestuurd aan de Tweede […]

Voorziening voor voorwaardelijke pensioentoezeggingen

Door de invoering per 1 januari 2006 van de Wet aanpassing fiscale VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling besloot NV X haar werknemers te compenseren voor het pensioentechnische nadeel. Voor de groep geboren voor 1950 werd de oude regeling gecontinueerd, maar voor de groep werknemers die was geboren na 1949 werd de fiscale ruimte over dienstjaren tot […]

meer resultaten:
577