Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5751-5760 van totaal aantal 5836:
Heffingsrente over periode dat bate niet was genoten, was geoorloofd

Hof Arnhem besliste in 2010 dat de heffingsrente terzake van een op verzoek van de belastingplichtige opgelegde VA moest worden verlaagd als de inkomsten waarop de VA zag pas laat in het jaar waren genoten. Het ging in deze zaak om een VA in verband met een op 30 november 2006 door X verkocht a.b. […]

Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld

Nadat BV A op 4 juni 2007 tot betaling van naheffingsaanslagen was aangemaand, bracht zij de ontvanger op 19 juni 2007 schriftelijk op de hoogte van haar betalingsonmacht. De ontvanger stelde haar bestuurder X vervolgens aansprakelijk voor de door BV A onbetaald gelaten belastingen. X ging in beroep en stelde dat vóór de ontvangst van […]

Inspecteur kon op zitting niet meer terugkomen op eerder standpunt

De broer van mevrouw X overleed in april 2008. Mevrouw X en haar vier zussen waren erfgenaam, ieder voor 1/5e deel. In de aangifte successierecht was een schuld van € 759.048 op de nalatenschap in mindering gebracht. Volgens een toelichting betrof het een schuld van de broer aan zijn zussen op basis van een bekrachtigingsovereenkomst […]

Door aandeelhouders aan eigen BV verstrekte lening was informeel kapitaal

X en zijn vrouw Y waren ieder voor 50% aandeelhouder van BV A. In 2004 nam de omzet van BV A flink af, werd verlies gemaakt, was het eigen vermogen negatief en kon een debiteur niet meer worden betaald. Er werden plannen gemaakt ter optimalisering van de bedrijfsvoering, wat ertoe leidde dat vier (van de […]

Zakelijk gebruik van 10% maakte van woning geen ondernemingsvermogen

X werkte in dienstbetrekking bij een universiteit. Daarnaast verrichtte hij consultancywerkzaamheden die kwalificeerden als winst uit onderneming. Deze werkzaamheden verrichtte hij eerst vanuit een aparte werkkamer op de begane grond van zijn woning en vanaf 2007 ook vanuit de zolder van die woning. X stelde dat de hele woning vanaf 1 januari 2007 tot zijn […]

Ombudsman wil meer duidelijkheid Belastingdienst bij verrekening teruggaaf

De Nationale Ombudsman stelde in mei 2010 een onderzoek in naar signalen die hij had ontvangen dat de Belastingdienst belastingplichtigen niet altijd op de hoogte bracht over de wijze van verwerking van een teruggaaf, waardoor onduidelijk was welke bedragen waren uitbetaald of verrekend met te betalen bedragen. De Ombudsman stelde vast dat de toepasselijke wet- […]

Navordering zelfstandigenaftrek wegens ambtelijk verzuim vernietigd

Mevrouw X exploiteerde naast haar dienstbetrekking sinds 1996 in een firma met haar echtgenoot een administratiekantoor. In haar aangiften IB 2003 en 2004 hield zij rekening met de zelfstandigenaftrek. De aanslagen werden overeenkomstig de aangiften opgelegd. In juli 2009 ontving mevrouw X navorderingsaanslagen over 2003 en 2004, omdat de inspecteur uit onderzoek had geconcludeerd dat […]

Heffingsrente terecht bij afwachten na onterecht verrekende loonheffing

Na een controle bleek dat mevrouw X inkomsten uit overige werkzaamheden had genoten door de verkoop via internet van accu’s en opladers, die zij niet had aangegeven. Verder was op de koopsompolisuitkering die zij in 2005 had genoten door de uitkerende instantie geen loonheffing ingehouden, terwijl deze in de aanslag wel was verrekend. De inspecteur […]

Middellijk aandeelhouder na faillissement niet meer in dienstbetrekking

X was enig aandeelhouder en bestuurder van BV A, die op haar beurt enig aandeelhouder en statutair bestuurder was van BV B. X was sinds 2004 op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor BV B als directeur. In april 2008 werd BV B op eigen aangifte failliet verklaard. X vorderde daarna bij de curator doorbetaling […]

Inkomsten uit geestelijke genezing namens God winst uit onderneming

X hield zich sinds 2004 bezig met het helpen genezen van mensen op een geestelijke, spirituele manier. Hij zag hetgeen hij deed als een taak die God hem had opgedragen en vond dat de mensen niet door hem werden genezen, maar dat God dit deed door hem. X ontving de mensen die zich met hun […]

meer resultaten:
576