Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5741-5750 van totaal aantal 5889:
Voorbelasting op kosten bij verkoop onroerend goed pro rata aftrekbaar

BV X verleende arbodiensten aan overheidsinstellingen en het bedrijfsleven en verrichtte in dat kader zowel vrijgestelde als belaste prestaties. Op de gemengde kosten paste BV X de pro-rataregeling toe. In 2005 startte BV X met een project om haar huisvestingskosten te reduceren en verkocht in dat kader onroerend goed. In 2006 zette BV X het […]

Navordering van niet-aangegeven omgezette saldolijfrente terecht

X was bestuurder van BV A waarvan de aandelen in handen waren van zijn drie kinderen. In 1998 was de vordering van X op BV A van € 317.646 omgezet in een saldolijfrente van € 22.048. Per 1 januari 2003 werd de saldolijfrente omgezet van een levenslange naar een tijdelijke lijfrente. In ruil daarvoor ontving […]

Privéhuis was BTW verschuldigd over omzet sekswerkers

Mevrouw X exploiteerde een privéhuis en beschikte daarvoor over een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting. Een klant werd ontvangen door mevrouw X of haar beheerder en moest voor het gebruik van de kamer met mevrouw X of die beheerder afrekenen. De klant moest de vergoeding voor de seksuele dienst vooraf afrekenen met de […]

Inspecteur verspeelde recht op persoonlijk optreden Rabo Lux’er

De voorzieningrechter van Rechtbank Arnhem besliste op 22 maart 2011 dat de Belastingdienst alle relevante stukken openbaar moest maken over de tipgever die in 2009 honderden zwartspaarders in de zogenoemde Derde Categorie ("Rabo Lux") bij de Belastingdienst had aangegeven en aan wie hiervoor een opbrengstafhankelijke beloning in het vooruitzicht was gesteld. De vordering tot het […]

Participaties in buitenlandse beleggingsfondsen in box III belast

Het vermogen van X bestond per 1 januari 2006 en per 31 december 2006 onder meer uit participaties in beleggingsfondsen die gevestigd waren in Luxemburg, Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten. X gaf in zijn aangifte IB 2006 € 271.121 aan als voordeel uit sparen en beleggen. X ging in beroep tegen de overeenkomstig […]

Aansprakelijkgestelde kon ook bezwaren tegen de WOZ-waarde inbrengen

In november 2005 stelde de gemeente Utrecht één van de maten van een maatschap (de heer X) aansprakelijk voor drie openstaande aanslagen OZB-gebruikersheffing van de maatschap. Hof Amsterdam besliste in navolging van Rechtbank Utrecht dat de maatschap in gebreke was gebleven met de betaling van de aanslagen, zodat X terecht aansprakelijk was gesteld. Het Hof […]

Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012

Wij ontlenen aan het wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2012 het volgende: Een vermogensbestanddeel dat ter beschikking wordt gesteld aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een a.b. heeft, kan geruisloos worden doorgeschoven als na een scheiding één van beide echtgenoten de terbeschikkingstelling voortzet. Duurzaam verpachte woningen mogen in box III […]

Belastingplan 2012

Benieuwd naar alle zaken die staatssecretaris Weekers op Prinsjesdag 2011 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden? We hebben een 14 pagina’s tellende special samengesteld die u gratis kunt downloaden. [knop  tekst=”Download de Prinsjesdag Special 2011″ link=”http://www.futd.nl/product/prinsjesdag-special-2011/” kleur=”oranje” doel=”zelfde” ] In het Belastingplan 2012 is het volgende voorgesteld: Het totaal aantal belastingen wordt teruggebracht van 22 […]

NOvA biedt petitie aan tegen invoering kostendekkend griffierecht

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft op 14 september 2011 de petitie "Recht voor iedereen" tegen een voorstel tot invoering van kostendekkende griffierechten aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. De petitie wordt gesteund door de NOB, de Consumentenbond, FNV, CNV, VNG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis, de Raad voor Rechtsbijstand, het […]

Terbeschikkingstelling multifunctionele zalen met BTW belaste dienst

De gemeente X liet een multifunctioneel centrum bouwen dat zij in vier onderdelen (horeca, sportzaal, multifunctionele ruimten en studio) verhuurde aan twee BV’s. De studioruimte werd vrijgesteld van BTW verhuurd en onderverhuurd aan een lokale radio- en TV-omroep. De overige delen werden belast met BTW verhuurd. X claimde aftrek van de voorbelasting met betrekking tot […]

meer resultaten:
575