Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5721-5730 van totaal aantal 5836:
Opleiding Register BeleggingsAnalist maakte optieverlies niet aftrekbaar

X was registeraccountant en dreef een eenmanszaak. Hij volgde in 2001-2003 een postdoctorale opleiding tot Register BeleggingsAnalist (RBA). Tijdens deze opleiding ontwikkelde hij een beleggingsstrategie op basis van technische analyse. Eind 2002 en begin 2003 sprak X met twee zakenrelaties (E en F) af te gaan beleggen in opties en futures. Daartoe maakte hij in […]

Verkoopwinst bij erfpacht aan Stichting natuurbehoud was belast

X exploiteerde met zijn echtgenote een landbouwbedrijf. Tot het ondernemingsvermogen behoorde cultuurgrond in erfpacht. In augustus 2002 staakten de echtelieden de onderneming en verkochten zij het erfpachtrecht voor € 901.048 aan Stichting A. A hield zich bezig met het beschermen van de natuur en het landschap in Noord-Brabant en wilde de grond als natuurgebied gaan […]

Inspecteur kon aanwezigheid belanghebbende bij hoorgesprek niet eisen

De gemachtigde van mevrouw X maakte bezwaar tegen een aanslag IB 2004, nadat de inspecteur bij de aanslagregeling het standpunt had ingenomen dat tussen X, haar echtgenoot en hun BV geen maatschap tot stand was gekomen. De inspecteur nodigde de gemachtigde uit voor een hoorgesprek en vroeg of ook de echtelieden aanwezig konden zijn. De […]

Geen belastingvrijstelling voor short term VN-consultant

De in Nederland wonende X werkte in 2005 voor een gespecialiseerde organisatie (A) van de Verenigde Naties (VN). Hij deed dit de eerste drie maanden in vast dienstverband en daarna voor een of meerdere maanden via een contract als short term consultant in respectievelijk Kirgistan, Bratislava, Slowakije, Belarus en Afghanistan. De inspecteur was het ermee […]

Niet-aangeven van onzuivere pensioenregeling was geen kwade trouw

Mevrouw X was werkzaam bij BV A, waarvan haar echtgenoot (Y) alle aandelen bezat. Op 25 december 2002 sloten de echtelieden een voorovereenkomst waarbij mevrouw X 10% van het aandelenkapitaal van BV A kocht. De aandelen werden echter niet geleverd. Y droeg zijn aandelen BV A in maart 2003 over aan een stichting administratiekantoor tegen […]

Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd

X was DGA van BV A. In december 1993 was aan X een ouderdomspensioen toegezegd dat inging op 1 september 2006. In december 2002 werd het salaris van X met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 verhoogd van € 46.230 tot € 160.000 per jaar. In verband met de extra last in verband […]

Coöperatie van sekswerkers was ondernemer voor de BTW

X was een coöperatieve vereniging U.A. waarvan alleen prostituees lid konden worden. Het lidmaatschap kon worden aangemeld via een website van X. X sloot vervolgens overeenkomsten met haar leden waarin een arbeids- en lidmaatschapsverhouding tussen haar en de leden was vastgelegd. Hierin stond onder meer dat de leden werknemers waren van X en dat zij […]

Sekswerkers in verzekeringsplichtige dienstbetrekking van coöperatie

X was een coöperatieve vereniging U.A. waarvan alleen prostituees lid konden worden. X sloot overeenkomsten met haar leden waarin onder meer stond dat de leden werknemers waren van X en dat zij omzet moesten realiseren ten behoeve van X. X zorgde op haar beurt voor klantenwerving en kon aanwijzingen geven over de wijze waarop met […]

Hoofdtrainer van voetbalclub was niet schaars genoeg voor 30%-regeling

X trad in november 2008 bij voetbalclub Y in dienst als hoofdtrainer en verzocht om toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur wees het verzoek af. X was weliswaar aan te merken als een ingekomen werknemer, beschikte over de opleiding voor de functie en had voldoende relevante werkervaring, maar volgens de inspecteur was niet voldaan aan […]

Op grond van verruimde uitstelregeling verleend uitstel was kenbaar verleend

BV X liet haar aangiften verzorgen door het bij de SRA aangesloten belastingadvieskantoor A. De Belastingdienst legde met dagtekening 13 oktober 2007 een aanslag Vpb 2003 op conform de op 14 maart 2005 door A ingediende aangifte. BV X ging in beroep en stelde dat de aanslag moest worden vernietigd, omdat deze buiten de driejaarstermijn […]

meer resultaten:
573