Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5711-5720 van totaal aantal 5889:
KB-Lux navorderingsaanslagen van tafel door niet-betrouwbare identificatie

De inspecteur legde aan X (navorderings)aanslagen IB/VB op over 1991-2000 in het kader van het rekeningenproject. X ging in beroep en stelde dat de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat hij de persoon was die vermeld was op de fotokopie├źn van de microfiches. Het Hof besliste dat uit het identificatie-onderzoek volgde dat er drie personen […]

Eerste en tweede nota van wijziging bij Belastingplan 2012

De staatssecretaris heeft bij het Belastingplan 2012 een eerste en een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. In de eerste nota van wijziging is een nieuwe fiscale faciliteit opgenomen: de Research & Development Aftrek. In de tweede nota van wijziging is een uitwerking opgenomen van de overgangsregeling voor de afschaffing van de […]

Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking

De Belastingdienst had het vermoeden dat A en familieleden van A over niet-opgegeven buitenlandse beleggingsportefeuilles beschikten. Aan A werden (navorderings)aanslagen IB opgelegd over 2001-2005. A maakte bezwaar en liet zich bijstaan door belastingadviseur X van Van Doorne NV. Nadat X geen overeenstemming met de Belastingdienst kon bereiken, eindigde de bijstand van X. De Belastingdienst verzocht […]

Omzet van BV was uitgangspunt voor hoogte gebruikelijk loon

X had een a.b. in BV A en was directeur en de enige werknemer van de BV. De omzet van BV A bedroeg in 2006 € 42.619 en de winst ongeveer € 14.000. De inspecteur legde na X te hebben aangemaand tot het doen van aangifte IB 2006 een ambtshalve aanslag op. De inspecteur stelde […]

Goedkeurend besluit Successiewet over waardering serviceflats in aantocht

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Van Bochove (beiden CDA) stelden vragen over de gevolgen van het feit dat verhuurde panden met ingang van 1 januari 2010 in box III en de Successiewet moeten worden gewaardeerd aan de hand van de WOZ-waarde. Dit heeft volgens hen voor veel particuliere verhuurders van woningen tot een extreme belastingverhoging […]

Herzieningsregeling voor afgetrokken BTW over deels leegstaand pand

Vastgoedondernemer X liet op haar toebehorende grond een pand bouwen met vier etages kantoorruimte, een parkeerkelder, en faciliteiten op de begane grond, waaronder een restaurant. Het pand werd in 2001 aan X opgeleverd. De eerste, tweede en derde etage werden per 1 november 2001 vrijgesteld van BTW verhuurd. De (onder)huurders van de onderscheiden kantoorruimten maakten […]

Vergoeding voor afzien van uitoefening optierechten was belaste a.b.-winst

X was werknemer van de tot het C-concern behorende NV Y. De houdstermaatschappij van het concern was BV B. Bij overeenkomsten van 29 januari 1998 en 10 juni 1998 verkreeg X in totaal 10.000 koopoptierechten op certificaten van aandelen B in BV B. Deze optierechten konden worden uitgeoefend tot respectievelijk 29 januari 2003 en 10 […]

Geen fraus legis bij fondsenwerver die aan ANBI gedane uitkeringen terugleende

BV X vormde met acht (klein)dochtermaatschappijen een f.e. Alle maatschappijen waren werkzaam in de thuiszorg en op het gebied van produceren en verstrekken van hulpmiddelen in de thuiszorg. Alle certificaten van de aandelen in BV X waren in handen van de als ANBI aangemerkte stichting F. De activiteiten van F bestond uit het houden van […]

Wijkcentrum was ANBI

Stichting X beheerde een wijkcentrum en had onder meer tot doel de belangen van de wijkbewoners te behartigen en hun welzijn te bevorderen. Volgens de inspecteur kon X niet als ANBI worden aangemerkt, maar Hof Den Bosch was het in navolging van Rechtbank Breda met X eens dat haar statutair en feitelijk nagestreefde doel een […]

Spaarloon komt vrij: alles opneembaar vanaf 1 januari

Telegraaf, door Sameer van Alfen AMSTERDAM, donderdag 6 oktober 2011 Werknemers die meedoen aan de spaarloonregeling krijgen een mooie opsteker na de altijd dure decembermaand. Vanaf 1 januari 2012 kunnen zij hun hele tegoed in een keer opnemen. Dat heeft het ministerie van Financi├źn gisteren bevestigd. Binnen het spaarloon kunnen werknemers nu nog maximaal 613 […]

meer resultaten:
572