Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5701-5710 van totaal aantal 5889:
Overgangsregeling voor erfbelasting vruchtgebruik woningen aangekondigd

De staatssecretaris heeft op vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Ormel geantwoord dat hij in een binnenkort te publiceren beleidsbesluit een overgangsregeling zal treffen voor de heffing van erfbelasting op vruchtgebruik van woningen voor situaties waarbij ouders een woning hebben overgedragen aan hun kinderen, maar daar zelf tot hun overlijden in blijven wonen. Het […]

Zelfbewoond woon/praktijk-pand tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in BV

X startte in 2004 met een accountantspraktijk. Hij werkte vanuit zijn woning die voor de onderneming was verbouwd en uitgebreid. X merkte de woning vanaf de start van de onderneming aan als ondernemingsvermogen en activeerde het pand naar de vrije verkoopwaarde per 1 januari 2004 van € 600.000. In 2006 bracht X zijn onderneming in […]

Ontvanger mag niet-bekendgemaakte aanslag niet invorderen

X emigreerde medio 2002 met zijn echtgenote naar Zwitserland. Op 13 oktober 2008 werd aan het woonadres in Zwitserland een dwangbevel betekend in verband met de betalingsachterstand van een aanslag IB 2005. Naar aanleiding van het dwangbevel maakte X bezwaar. De inspecteur verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk omdat het niet binnen zes weken na de dagtekening […]

Voorbelasting van parkeer- en verhuiskosten en incentiveprogramma aftrekbaar

NV X was een telecomdienstverlener en was ondernemer voor de BTW. NV X verzocht om teruggaaf van de door haar voldane BTW terzake van kosten van kinderopvang, parkeerkosten, verhuiskosten, kosten van een incentiveprogramma voor de commerciële afdelingen en voor privégebruik leaseauto’s. Volgens haar was het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) OB niet van toepassing. Hof Den […]

Te hoge aanslag ondanks niet volledige aangifte aan inspecteur te wijten

X gaf in zijn aangifte IB voor het jaar 2007 bezittingen in box III aan, maar liet de vraag over de berekening van het voordeel uit sparen en beleggingen en het heffingvrije vermogen open. De inspecteur legde de aanslag op zonder met het heffingvrije vermogen rekening te houden. X maakte bezwaar omdat zijn heffingvrije vermogen […]

Flat om nabij ziekenhuis te wonen, was ondernemingsvermogen van chirurg

Chirurg X dreef in twee ziekenhuizen een chirurgenpraktijk. In verband met bereikbaarheidsdiensten moest X binnen een bepaalde afstand van de ziekenhuizen wonen. Aangezien X buiten deze zogenoemde normafstand woonde, kocht hij in 1995 een appartement dat aan de normafstand voldeed. Hij etiketteerde het appartement als ondernemingsvermogen. Toen hij in 2006 zijn chirurgenpraktijk staakte en het […]

In één keer betalen geen reden voor hogere vergoeding van invorderingsrente

X ontving met dagtekening 31 januari 2005 een voorlopige aanslag (VA) IB 2005, die in elf gelijke termijnen mocht worden betaald. De eerste termijn verviel op 28 februari 2005. De tweede en volgende termijnen vervielen telkens een maand later. De laatste termijn verviel op 31 december 2005. X betaalde het bedrag van de aanslag, verminderd […]

Wetsvoorstel koppeling AOW aan levensverwachting naar Tweede Kamer

De minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën hebben bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW ingediend. In het wetsvoorstel wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2020 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar. In lijn met de koppeling van het recht op […]

Bewust onjuist coderen van facturen bij BV was kwade trouw

De inspecteur stelde een onderzoek in nadat bij de FIOD signalen waren binnengekomen dat X reparatiekosten van zijn jacht ten laste van de winst van zijn BV had laten komen. X verklaarde dat hij zelf de facturen voor de reparaties had geadministreerd en had gecodeerd als onderhanden werk van de BV, omdat hij financieel wat […]

Gevangenisstraf van 27 maanden voor deelname aan BTW-carrousel

X hield zich vanuit zijn woning in Nederland via ondernemingen in Nederland, Duitsland en Spanje bezig met handel in CPU’s en mobiele telefoons. In het kader van een internationale controle-actiedag van de FIOD en de Engelse Douane op 21 juni 2004 werden in de administratie van bedrijf A vijf CMR-documenten aangetroffen terzake van transacties van […]

meer resultaten:
571