Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5691-5700 van totaal aantal 5889:
De Telegraaf: Maffiamiljoenen ontglippen fiscus

De Italiaanse topcrimineel Giovanni Strangio is volgens de rechter niet belastingplichtig omdat hij nooit in ons land stond ingeschreven. AMSTERDAM, woensdag 26 oktober 2011 De Belastingdienst grijpt naast de miljoenen van de Italiaanse maffiakiller Giovanni Strangio. De topman van het Calabrese maffiabolwerk ’Ndrangheta – onlangs in Italië veroordeeld tot levenslang wegens een zesvoudige moord – […]

Forfaitaire ruimte werkkostenregeling in 2013 naar 1,6%

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de tussenevaluatie van de werkkostenregeling. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat bij de voorziene invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013 de forfaitaire ruimte in de werkkostenregeling zal worden vastgesteld op 1,6% van de loonsom. De voor 2013 aangekondigde evaluatie van de werkkostenregeling zal […]

Wijzigingen en nota’s naar aanleiding van verslag bij belastingpakket voor 2012

De staatssecretaris heeft nota’s naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2012, Overige fiscale maatregelen 2012, het wetvoorstel Uitwerking autobrief, het wetsvoorstel Geefwet en het wetsvoorstel Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij het Belastingplan 2012, Overige fiscale maatregelen 2012 en het wetvoorstel Uitwerking autobrief werden ook nota’s van wijziging ingediend: […]

Vergoeding van € 28.351 voor rauwelijks opgelegde aanslagen

Ondernemer X handelde sinds november 2001 in (gebruikte) personenauto’s. Nadat X en de inspecteur een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten ten aanzien van de aan X opgelegde (navorderings)aanslagen IB een naheffingsaanslag BTW ging X in beroep omdat hij en de inspecteur geen overeenstemming hadden bereikt over de hoogte van de kostenvergoeding. X bepleitte een vergoeding van de […]

Voortvluchtige maffiakiller woonde niet op Nederlands onderduikadres

Op 12 maart 2009 vond in een huurflat in Diemen een inval plaats. Daar werd de Italiaanse X aangehouden. De Duitse autoriteiten hadden om uitlevering van X verzocht, omdat X werd verdacht van het plegen van een zesvoudige moord in Duisburg. Bij de inval vond huiszoeking plaats en werden vuurwapens, vervalste identiteitsbewijzen, contanten tot een […]

BTW op pand alleen via herzieningsregeling te corrigeren

X GmbH kocht in december 2002 in Nederland een kantoorgebouw in aanbouw. De daarbij in rekening gebrachte BTW bracht zij volledig in aftrek. Na oplevering op 1 juni 2005 werd 57,48% belast met BTW verhuurd. Vanaf 1 mei 2006 ging X GmbH 1.628 m² van het gebouw vrijgesteld van BTW verhuren. De inspecteur stelde dat […]

Geen aftrek elders belast voor participaties in Braziliaans teakhout

Mevrouw X bezat zes participaties terzake van plantages met teakbomen in Brazilië. In haar aangifte IB 2004 rekende zij de participaties tot haar inkomen in box III en claimde zij op grond van artikel 6 van het belastingverdrag met Brazilië een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot de participaties. De inspecteur weigerde […]

Pensioenaanspraak via navordering te belasten door ontbreken afkoopverbod

De inspecteur legde aan X een navorderingsaanslag IB over 2004 op, omdat hij er bij het regelen van de aangifte Vpb 2006 van BV C achter was gekomen dat de pensioenregeling van X met ingang van 1 juni 2004 niet voldeed aan de voorwaarden van de Wet LB. X ging in beroep en stelde dat […]

Economische verwevenheid van 25,3% was onvoldoende voor BTW-f.e.

BV X vormde samen met BV Y en BV Z een f.e. voor de BTW. BV X exploiteerde het energiesysteem van een winkelcentrum. De f.e. was met ca 22% de grootste afnemer van BV X. Voor het overige deel van 78% waren de afnemers zowel ondernemers als niet-ondernemers (particulieren) in de zin van de Wet […]

Ontvanger handelde onrechtmatig door openbare verkoop ondanks verzet

De ontvanger vaardigde op 3 juni 2009, 14 augustus 2009 en 11 november 2009 dwangbevelen uit terzake van openstaande naheffingsaanslagen LB en BTW van BV X. Op 14 augustus 2009 en 26 november 2009 legde de ontvanger executoriaal beslag op roerende zaken van BV X en kondigde de openbare verkoop aan op 27 januari 2010. […]

meer resultaten:
570