Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5171-5180 van totaal aantal 5193:
Nieuw beleid over privégebruik auto en BUA gepubliceerd

In een besluit van 9 februari 2009 werd goedgekeurd dat voor de BTW-correctie wegens privégebruik wordt aangesloten bij het forfait in de LB en IB. Naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 kondigde de staatssecretaris bij persbericht een wetswijziging per 1 juli 2011 aan. In verband hiermee heeft de staatssecretaris […]

Heffingsrente niet verminderd omdat gegevens niet al eerder waren verstrekt

Naar aanleiding van de aangifte IB 2003 stelde de inspecteur op 31 mei 2006 vragen aan X. Op 13 oktober 2006 stelde de inspecteur nogmaals dezelfde vragen, waarvoor X uitstel voor de beantwoording vroeg tot 28 november 2006. Op 15 december 2006 legde de inspecteur de definitieve aanslag 2003 ter behoud van rechten op. X […]

Bezwaren niet-ontvankelijk omdat aanslagen wel ter post waren bezorgd

De inspecteur legde met dagtekening 5 december 2007 de aanslag inkomstenbelasting (IB) 2004 van X op en met dagtekening 12 december 2007 de aanslag IB 2005. De aanslagen werden gestuurd naar de a-straat waar X volgens de gemeentelijke basisadministratie stond ingeschreven. Bij brief van 31 december 2007 verzocht X de Belastingdienst om alle post voortaan […]

Op 1 juli 2011 nieuwe werkwijze met BPM-aangiften bij importauto’s

Op 1 juli 2011 treedt de nieuwe werkwijze BPM bij aangiften van geïmporteerde auto’s uit het buitenland in werking. Met de nieuwe procedure krijgt men vóór de controle of er een naheffingsaanslag BPM moet worden opgelegd het "fiscaal akkoord" op grond waarvan de RDW voor het voertuig een kentekenbewijs afgeeft. Als de aangifte voor nadere […]

Conclusie over uitzenden van niet in loondienst werkzame chauffeurs

ADV Allround hield zich bezig met het beschikbaar stellen van zelfstandige vrachtwagenchauffeurs aan vervoersondernemingen. Zij had met chauffeurs agentuurovereenkomsten afgesloten op grond waarvan de chauffeurs hun werk verrichtten in vrachtwagens die door de vervoersondernemingen ter beschikking waren gesteld en de chauffeurs hun uren in rekening brachten aan ADV Allround. ADV Allround factureerde op haar beurt […]

Erotische chatsessies voor BTW geen elektronische diensten

BV X bood op internet op eigen naam en voor eigen rekening erotische chatsessies aan. Bezoekers konden tegen betaling met diverse modellen erotische live-gesprekken met beeld voeren. De websites stonden op naam van BV X en ook het copyright berustte bij haar. BV X zorgde voor de werving van bezoekers en sloot daarvoor contracten met […]

Boete van € 15.000 voor afdrachtvermindering zeescheepvaart bij zeilschip

Stichting X exploiteerde een gaffel-schoener met drie masten. X zette het schip in voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven. In dat kader organiseerde zij jaarlijks jongerenprojecten, bedrijfstochten en zeilreizen. Verder werd deelgenomen aan evenementen als wereldhavendagen en Tall Ship Races. De inspecteur was het niet eens met de door X […]

Bij beoordeling van inkomensbron mogen feiten andere jaren meewegen

De arbeidsongeschikte X startte in 2005 met het verzorgen van muzikale optredens. In 2005 verzorgde hij drie optredens en behaalde daarmee een omzet van 724. De kosten over 2005 bedroegen 1.646. Hof Arnhem was het met de inspecteur eens dat de muzikale activiteiten van X geen bron van inkomen vormden, omdat de kosten die verband […]

Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU-recht

De activiteiten van BV X bestonden uit het deelnemen in, het voeren van beheer en het financieren van andere ondernemingen. BV X had vier meerderheidsdeelnemingen in Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje. In 2005 maakte zij een verlies van € 17.017. De inspecteur stelde dat de verliesverrekeningsbeperking van artikel 20, lid 4, Wet Vpb van toepassing […]

Aangaan maatschap met vader was geen schenking aan zoon

X en zijn vader gingen met ingang van 1 januari 1995 een maatschap aan. Zijn vader bracht het tot dan toe in de vorm van een eenmanszaak geëxploiteerde agrarische bedrijf in en X zijn spaartegoeden. Op 31 december 2003 trad de vader uit de maatschap en zette X het agrarisch bedrijf alleen voort. In de […]

meer resultaten:
518