Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5091-5100 van totaal aantal 5153:
Door werkgever op werkplek verstrekte lunches vormden loon

Bij een controle constateerde de inspecteur dat BV X haar werknemers tussen 2002 tot 2006 lunches verstrekte die gezamenlijk werden gebruikt, waarvan zij van de eerste 80 lunches per werknemer niets tot het loon had gerekend. Rechtbank Haarlem was het met de inspecteur eens dat uit artikel 15b, lid 1 onderdeel c, Wet LB en […]

Overdrachtsbelasting bij uitbreiding economische eigendom erfpachtrecht

BV X was commanditaire vennoot van CV Y. In december 2002 traden NV A voor 21,73%, BV B voor 17,74% en BV C voor 10,53% tot CV Y toe waardoor het belang van BV X in CV Y daalde van 100% naar 50%. Op 1 juli 2008 verkreeg BV X 526 commanditaire deelnemingen in CV […]

Tbs-regeling voor verhuur camping na verkoop aandelen aan schoonmoeder

Mevrouw X en haar echtgenoot Y brachten in december 2000 de door hen geëxploiteerde camping in in BV A. Het campingterrein ging over naar privé en werd vervolgens verhuurd aan BV A. In december 2001 verkocht het echtpaar de aandelen BV A voor de intrinsieke waarde van € 4.600 aan de schoonmoeder van X. Die […]

Periode van 19 dagen acceptabel als verwerkingstijd aanvullende aangifte

Nadat zij een aanmaning had ontvangen, diende BV X haar aangifte Vpb 2007 op 22 oktober 2008 in naar een belastbaar bedrag van nihil. Haar jaarstukken waren namelijk nog niet gereed. Toen de cijfers op 20 januari 2009 bekend waren, diende BV X een aanvullende aangifte in naar een belastbaar bedrag van € 44.751. Met […]

Tijd beschikbaar voor onderneming telde niet mee voor urencriterium

Naar aanleiding van de aangiften IB 2003 en 2004 van assurantietussenpersoon X stelde de inspecteur vragen over de door X opgevoerde aftrekposten. X bezorgde de inspecteur vervolgens een drietal ordners met facturen en bankafschriften. Daarop verzocht de inspecteur X om een nadere specificatie van zijn aftrekposten. Toen deze niet verscheen, schrapte de inspecteur de aftrekposten […]

Vermelding in Gouden Gids onvoldoende voor ondernemerschap

X verrichtte in 2004 op basis van een distributieovereenkomst met BV B en een overeenkomst van opdracht voor depothouders met BV C activiteiten die bestonden uit het ‘s ochtends in ontvangst nemen van kranten die bezorgd moesten worden, ervoor zorg dragen dat de bezorgers de juiste aantallen meekregen en het nabezorgen van kranten. De kranten […]

Naheffingsaanslagen met boete wegens onjuiste tenaamstelling vernietigd

X dreef in de vorm van een eenmanszaak een automatiseringsbedrijf en hield zich onder meer bezig met de export van computeronderdelen. In januari 2005 richtte X BV Y op en zette zijn onderneming daarin voort. In januari 2006 werden X en BV Y met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 2005 aangemerkt als f.e. […]

Borgstelling in familieverband was deels ongebruikelijk

X stelde zich in juli 1995 voor € 612.603 borg voor leningen bij de bank ten behoeve van een aantal BV’s van zijn schoonzoon. De bank had dit in verband met de slechte financiële situatie van de BV’s als voorwaarde gesteld. In 2001 zegde de bank de lening wegens malafide handelen van de schoonzoon op. […]

Stakingsvoornemen niet bepalend bij voortzettingseis kwijtscheldingsregeling

X exploiteerde in maatschapsverband met zijn vader een boerenbedrijf. Per 1 mei 2000 nam X het maatschapsaandeel van zijn vader over. Zijn vader schonk hem een deel van de overdrachtsprijs. X werd voorwaardelijke kwijtschelding en uitstel van betaling verleend voor het hele bedrag van de schenkingsaanslag. In 2008 verzocht X om definitieve kwijtschelding, omdat hij […]

BV moest voor pensioen van DGA ongehuwden-AOW-franchise inbouwen

BV X had aan haar DGA een pensioenregeling toegezegd, die zij in eigen beheer uitvoerde. Terzake van de opbouw van het pensioen was als AOW-franchise opgenomen de enkelvoudige AOW-uitkering voor een gehuwde. De inspecteur stelde dat de in te bouwen AOW-uitkering bij een in eigen beheer gehouden pensioen op grond van artikel 10c, onderdeel c, […]

meer resultaten:
510