Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5081-5090 van totaal aantal 5098:
Erotische chatsessies voor BTW geen elektronische diensten

BV X bood op internet op eigen naam en voor eigen rekening erotische chatsessies aan. Bezoekers konden tegen betaling met diverse modellen erotische live-gesprekken met beeld voeren. De websites stonden op naam van BV X en ook het copyright berustte bij haar. BV X zorgde voor de werving van bezoekers en sloot daarvoor contracten met […]

Boete van € 15.000 voor afdrachtvermindering zeescheepvaart bij zeilschip

Stichting X exploiteerde een gaffel-schoener met drie masten. X zette het schip in voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven. In dat kader organiseerde zij jaarlijks jongerenprojecten, bedrijfstochten en zeilreizen. Verder werd deelgenomen aan evenementen als wereldhavendagen en Tall Ship Races. De inspecteur was het niet eens met de door X […]

Bij beoordeling van inkomensbron mogen feiten andere jaren meewegen

De arbeidsongeschikte X startte in 2005 met het verzorgen van muzikale optredens. In 2005 verzorgde hij drie optredens en behaalde daarmee een omzet van 724. De kosten over 2005 bedroegen 1.646. Hof Arnhem was het met de inspecteur eens dat de muzikale activiteiten van X geen bron van inkomen vormden, omdat de kosten die verband […]

Verliesverrekeningsbeperking niet in strijd met EU-recht

De activiteiten van BV X bestonden uit het deelnemen in, het voeren van beheer en het financieren van andere ondernemingen. BV X had vier meerderheidsdeelnemingen in Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje. In 2005 maakte zij een verlies van € 17.017. De inspecteur stelde dat de verliesverrekeningsbeperking van artikel 20, lid 4, Wet Vpb van toepassing […]

Aangaan maatschap met vader was geen schenking aan zoon

X en zijn vader gingen met ingang van 1 januari 1995 een maatschap aan. Zijn vader bracht het tot dan toe in de vorm van een eenmanszaak geëxploiteerde agrarische bedrijf in en X zijn spaartegoeden. Op 31 december 2003 trad de vader uit de maatschap en zette X het agrarisch bedrijf alleen voort. In de […]

Hoofdprijs Gouden-kooiwinnaar voor loonbelasting belast loon

X nam deel aan het televisieprogramma de Gouden Kooi van omroeporganisatie Talpa BV en ondertekende daartoe in mei 2007 een overeenkomst van opdracht. X nam met de andere deelnemers aan het televisieprogramma zijn intrek in een door de omroep aangewezen villa, waar zij permanent met televisiecamera’s werden gevolgd. De deelnemer die het langst in het […]

Verleggingregeling jacht ten onrechte toegepast: UTB van 4,2 miljoen euro gehandhaafd

B Ltd was op Guernsey gevestigd en was eigenaar van een motorjacht ter waarde van bijna € 24 mln. Haar enig aandeelhouder was de in Engeland wonende heer A. B Ltd verhuurde het jacht aan het op Aruba gevestigde lichaam E. E verhuurde het jacht weer aan BV X die het jacht op haar beurt […]

Kostenvergoeding bezwaarfase voor onjuiste verwerking aftrek elders belast

X deed aangifte IB 2009 met een geautomatiseerd aangifteprogramma van Elsevier. Onder de post "4110.00 Box 1 elders belast looninkomen en pensioen" vermeldde hij € 54.438 aan inkomsten uit Groot Brittannië met daarbij de landcode GBR en gaf aan dat € 18.417 aan buitenlandse bronbelasting was ingehouden. Toen X erachter kwam dat de inspecteur in […]

Proceskostenvergoeding niet beperkt tot premie rechtsbijstandverzekeraar

X verzocht bij de intrekking van zijn beroep om een proceskostenvergoeding, omdat de gemeente Heumen aan zijn bezwaren tegen de WOZ-waarde van zijn woning tegemoet was gekomen. De gemeente stelde dat slechts de door X betaalde jaarpremie van zijn rechtsbijstandsverzekering moest worden vergoed. X was namelijk op grond van de door hem gesloten rechtsbijstandverzekering vertegenwoordigd […]

Wetsvoorstel tussenregeling valutaresultaten deelnemingen ingediend

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Vpb ingediend in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. De ministerraad ging op 8 april 2011 akkoord met dit wetsvoorstel, waarmee per de datum van het persbericht – 8 april 2011 om 17.00 uur – een […]

meer resultaten:
509