Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5061-5070 van totaal aantal 5153:
Betalingen na aanwending politieke invloed in privé genoten

X was actief als lid en fractievoorzitter in een gemeenteraad. In 2002 was hij lid van de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en vanaf mei 2002 voorzitter. Daarnaast was X directeur en enig aandeelhouder van BV Y, die zich bezighield met advieswerk en aan- en verkoop van bedrijven. In 2004 verschenen er berichten in de pers waarbij […]

Inspecteur kon boeten bij navordering KB Lux-rekening niet bewijzen

X ging in beroep tegen navorderingsaanslagen IB over 1990 tot en met 1993 met boeten van 100%, die met dagtekening 31 december 2002 en 31 mei 2003 waren opgelegd omdat hij volgens de inspecteur een bankrekening bij de KB Lux had aangehouden. X had de vragenbrief daarover van de inspecteur van 8 januari 2002 niet […]

Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I

Het echtpaar X dreef in maatschapsverband een tandartsenpraktijk. Zij beschikten over diverse bankrekeningen, waaronder een Bonusspaarrekening die zij in 2003 hadden aangegeven in box III. In de loop van 2004 stelde X gelden ter beschikking aan ene A. Ultimo 2004 had X in totaal € 190.0000 aan gelden uitstaan bij A. Het geld was afkomstig […]

Kwijtschelding verschuldigde rente en aflossing op lening was geen loon

A was sinds 1 april 2000 in loondienst bij BV X. Hij was gehuwd met een zus van mevrouw B, de echtgenote van de directeur en aandeelhouder van BV X. B had haar zwager A en haar zus zowel in 1998 als in 1999 een lening verstrekt om hen door een moeilijke financiële periode te […]

Moeder kon niet afgedragen loonheffing BV zoon niet verrekenen

Mevrouw X – geboren in 1934 – was in dienstbetrekking bij BV A. Haar zoon was middellijk enig aandeelhouder van BV A en algemeen directeur. Vanaf 2001 verslechterde de financiële positie van BV A. BV A kwam in toenemende mate haar fiscale verplichtingen niet meer na en haar betalingsachterstand met betrekking tot de loonheffing en […]

Rente op in r/c schuldig gebleven dividenduitkeringen was niet aftrekbaar

De aandelen van BV X waren op 1 januari 2004 in handen van BV Y. Door overdracht van 40% van de aandelen BV X op 9 december 2005 waren er vanaf die datum vier medeaandeelhouders die ieder 10% van de aandelen hielden. BV X bleef dividenduitkeringen aan BV Y en de overige aandeelhouders schuldig en […]

Growkit voor paddo’s viel niet onder verlaagde BTW-tarief

X was ondernemer voor de BTW en leverde producten die gebruikt werden voor de kweek van paddenstoelen voor consumptie die een hallucinerende werking beoogden. X ging in beroep tegen de naheffingsaanslag BTW 2006 die was opgelegd omdat de inspecteur stelde dat op de zogenoemde growkits het algemene tarief in plaats van het verlaagde tarief van […]

Heffingsrente over periode dat bate niet was genoten, was geoorloofd

Hof Arnhem besliste in 2010 dat de heffingsrente terzake van een op verzoek van de belastingplichtige opgelegde VA moest worden verlaagd als de inkomsten waarop de VA zag pas laat in het jaar waren genoten. Het ging in deze zaak om een VA in verband met een op 30 november 2006 door X verkocht a.b. […]

Betalingsonmacht hoefde pas na aanmaning te worden gemeld

Nadat BV A op 4 juni 2007 tot betaling van naheffingsaanslagen was aangemaand, bracht zij de ontvanger op 19 juni 2007 schriftelijk op de hoogte van haar betalingsonmacht. De ontvanger stelde haar bestuurder X vervolgens aansprakelijk voor de door BV A onbetaald gelaten belastingen. X ging in beroep en stelde dat vóór de ontvangst van […]

Inspecteur kon op zitting niet meer terugkomen op eerder standpunt

De broer van mevrouw X overleed in april 2008. Mevrouw X en haar vier zussen waren erfgenaam, ieder voor 1/5e deel. In de aangifte successierecht was een schuld van € 759.048 op de nalatenschap in mindering gebracht. Volgens een toelichting betrof het een schuld van de broer aan zijn zussen op basis van een bekrachtigingsovereenkomst […]

meer resultaten:
507