Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5051-5060 van totaal aantal 5153:
Boete wegens te lage bijtelling privégebruik ingevoerde auto vernietigd

BV A deed in maart 2007 aangifte BPM in verband met de registratie van een gebruikte Volvo uit het buitenland. De oorspronkelijke consumentenprijs inclusief BTW en BPM bedroeg € 55.115 en de herrekende bruto BPM € 10.448. In juni 2007 werd de Volvo op naam van BV X gezet en ter beschikking gesteld aan de […]

Meegekochte onderhoudskosten rijksmonument niet aftrekbaar

X sloot in augustus 2000 een koop/aannemingsovereenkomst voor een appartementsrecht in een rijksmonument in Amsterdam. De koopsom bestond uit een koopsom van € 101.257 en een aanneemsom van € 125.541. De verbouwing werd uitgevoerd voor risico van de verkoper en de meer- en minderkosten kwamen voor zijn rekening. Ook bleef het gebouw gedurende de af/verbouw […]

Kapitaalsbelasting onterecht omdat geen sprake was van informeel kapitaal

De aandelen van BV X werden voor 72% rechtstreeks en voor de overige 28% indirect gehouden door de naar Zweeds recht opgerichte Y AB. Op 1 december 2005 kwam BV X met Y AB vijf "limited partnership agreements" overeen. Daarbij werden vijf Kommandit Bolagets (KB) opgericht, die in Zweden waren gevestigd. Op 2 december 2005 […]

Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Koppejan (beiden CDA) hebben aan de staatssecretaris gevraagd of het juist is dat de Belastingdienst niet in staat is ondernemersverliezen over 2010 te verrekenen met winsten uit het verleden door automatiseringsproblemen bij de definitieve vaststelling van aanslagen Vpb over 2010. De Tweede Kamerleden vinden deze situatie in het huidige tijdsgewricht […]

Bedrijfsopstallen bij staking niet voor woondoeleinden in gebruik: geen waardedruk

X staakte op 31 december 2005 zijn agrarische onderneming en bracht zijn bedrijfsopstallen over naar privé. Het betrof het achterhuis van de boerderij, een jongveestal en een paardenstal. Het achterhuis was deels in gebruik als stalling voor privézaken en de jongveestal was sinds 2004 in gebruik als opslagplaats voor door X hobbymatig gehouden antieke werktuigen. […]

Herinvesteringsreserve viel vrij door verstrijken herinvesteringstermijn

X vormde in 1999 terzake van de boekwinst van zijn zakelijke pand, dat hij verhuurde, een vervangingsreserve binnen zijn eenmanszaak. Vervolgens richtte X op 31 december 2001 BV A op, die op haar beurt BV B oprichtte. Deze BV’s vormden een f.e. voor de Vpb. BV B nam van BV C een handelsonderneming over. BV […]

30% regeling gold niet voor ontslagvergoeding

X was vanaf 1 december 2005 algemeen directeur en statutair bestuurder van A. Hem was de 30%-regeling toegekend voor de periode van 1 november 2005 tot en met 31 maart 2010. In maart 2008 werd het dienstverband van X beëindigd en kreeg hij op grond van de arbeidsovereenkomst een bruto-vergoeding van € 325.000. X stelde […]

Navordering Duits banksaldo niet voortvarend afgehandeld

Een Duitse bank meldde op 29 oktober 2002 aan het Staatsanwaltschaft een verdachte transactie waarbij A in Australië en het echtpaar X in Nederland waren betrokken. Op 5 december 2002 faxte het Staatsanwaltschaft de melding door naar de Nederlandse officier van justitie voor de Wet melding ongebruikelijke transacties (het BLOM). In een faxbericht van 8 […]

Opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar

Duitser X verdiende zijn inkomen van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2005 nagenoeg geheel in Nederland als hoofd van een academisch ziekenhuis. Hij bezat in Duitsland een woning en zijn inkomsten waren aan Nederland toegewezen. In de jaren 2003 tot en met 2005 opteerde hij voor binnenlandse belastingplicht als bedoeld in artikel […]

Verlies op lening aan werkgever was niet aftrekbaar

X sloot in 2004 een hypothecaire lening van € 100.000 bij de bank. Vervolgens leende X ditzelfde bedrag door aan zijn werkgever BV Y. In 2005 ging BV Y failliet. X ontving € 44.459 als aflossing op het aan BV Y uitgeleende bedrag. In zijn aangifte IB 2005 nam X een verlies op van € […]

meer resultaten:
506