Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5041-5050 van totaal aantal 5153:
Geen belastingvrijstelling voor short term VN-consultant

De in Nederland wonende X werkte in 2005 voor een gespecialiseerde organisatie (A) van de Verenigde Naties (VN). Hij deed dit de eerste drie maanden in vast dienstverband en daarna voor een of meerdere maanden via een contract als short term consultant in respectievelijk Kirgistan, Bratislava, Slowakije, Belarus en Afghanistan. De inspecteur was het ermee […]

Niet-aangeven van onzuivere pensioenregeling was geen kwade trouw

Mevrouw X was werkzaam bij BV A, waarvan haar echtgenoot (Y) alle aandelen bezat. Op 25 december 2002 sloten de echtelieden een voorovereenkomst waarbij mevrouw X 10% van het aandelenkapitaal van BV A kocht. De aandelen werden echter niet geleverd. Y droeg zijn aandelen BV A in maart 2003 over aan een stichting administratiekantoor tegen […]

Revisierente onzuivere pensioenregeling vernietigd

X was DGA van BV A. In december 1993 was aan X een ouderdomspensioen toegezegd dat inging op 1 september 2006. In december 2002 werd het salaris van X met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 verhoogd van € 46.230 tot € 160.000 per jaar. In verband met de extra last in verband […]

Coöperatie van sekswerkers was ondernemer voor de BTW

X was een coöperatieve vereniging U.A. waarvan alleen prostituees lid konden worden. Het lidmaatschap kon worden aangemeld via een website van X. X sloot vervolgens overeenkomsten met haar leden waarin een arbeids- en lidmaatschapsverhouding tussen haar en de leden was vastgelegd. Hierin stond onder meer dat de leden werknemers waren van X en dat zij […]

Sekswerkers in verzekeringsplichtige dienstbetrekking van coöperatie

X was een coöperatieve vereniging U.A. waarvan alleen prostituees lid konden worden. X sloot overeenkomsten met haar leden waarin onder meer stond dat de leden werknemers waren van X en dat zij omzet moesten realiseren ten behoeve van X. X zorgde op haar beurt voor klantenwerving en kon aanwijzingen geven over de wijze waarop met […]

Hoofdtrainer van voetbalclub was niet schaars genoeg voor 30%-regeling

X trad in november 2008 bij voetbalclub Y in dienst als hoofdtrainer en verzocht om toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur wees het verzoek af. X was weliswaar aan te merken als een ingekomen werknemer, beschikte over de opleiding voor de functie en had voldoende relevante werkervaring, maar volgens de inspecteur was niet voldaan aan […]

Op grond van verruimde uitstelregeling verleend uitstel was kenbaar verleend

BV X liet haar aangiften verzorgen door het bij de SRA aangesloten belastingadvieskantoor A. De Belastingdienst legde met dagtekening 13 oktober 2007 een aanslag Vpb 2003 op conform de op 14 maart 2005 door A ingediende aangifte. BV X ging in beroep en stelde dat de aanslag moest worden vernietigd, omdat deze buiten de driejaarstermijn […]

Heffing over doorgeschoven pachtersvoordelen niet verder uit te stellen

X trad in 1993 toe tot de door zijn vader en oom in firmaverband gedreven veehouderij. De door de vader en oom voorbehouden onroerende zaken werden daarna verpacht aan de v.o.f. Op een van de onroerende zaken rustte bij de vader en oom eerste pachtersvoordelen. In 2000 werd de v.o.f. ontbonden. De onroerende zaken werden […]

Staatssecretaris wil verduidelijking Hoge Raad over motivering KB Lux-boeten

X ging in beroep tegen navorderingsaanslagen IB over 1990-2000 en VB 1991-2000 met boeten van 100%, die aan hem waren opgelegd, omdat hij volgens de inspecteur een bankrekening bij de KB Lux in Luxemburg had aangehouden. X ontkende dat hij een rekening bij de KB Lux had gehad. Hof Den Haag handhaafde de navorderingsaanslagen. Het […]

Bezwaar en beroep na betaling op correctiebericht was mogelijk

BV X kreeg van de inspecteur op grond van artikel 28a, lid 2, Wet LB de verplichting opgelegd om gelijktijdig met de aangifte loonheffing door middel van een correctiebericht alsnog de juiste en volledige loongegevens te verstrekken over januari 2009 tot en met november 2009. Zij had het privégebruik auto van haar DGA tot een […]

meer resultaten:
505