Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5031-5040 van totaal aantal 5153:
Foutparkeerder rijker van boete

Uit de Telegraaf, 3 augustus 2011 door SAMEER VAN ALFEN AMSTERDAM – Nederlanders kunnen grof geld verdienen als zij een parkeerboete aan de broek krijgen. Door erop te gokken dat gemeenten hun bezwaar te traag behandelen, vangen zij een vergoeding van soms honderden euro’s. Dat kan al door het stellen van een aantal pietluttige vragen. […]

Waardedrukkende factoren voor de Woz

De nieuwe WOZ-beschikking die u in 2011 hebt of gaat ontvangen, gaat uit van de waarde van uw woning per 1 januari 2010. Deze WOZ-waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en is niet alleen van belang voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB), maar ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de afschrijvingsbasis van bedrijfsonroerend-goed in […]

Woz-waarde serviceflats te hoog

Uit de Telegraaf, 13 juli 2011 door SAMEER VAN ALFEN AMSTERDAM – Gemeenten plakken veel te hoge woz-waarden op serviceflats en -appartementen. Hierdoor zijn ouderen onterecht tientallen euro’s per maand meer kwijt aan belastingen. Vereniging Eigen Huis (VEH) en fiscalisten luiden de noodklok na gerechtelijke uitspraken. VEH heeft gisteren een brief gestuurd aan de Tweede […]

Voorziening voor voorwaardelijke pensioentoezeggingen

Door de invoering per 1 januari 2006 van de Wet aanpassing fiscale VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling besloot NV X haar werknemers te compenseren voor het pensioentechnische nadeel. Voor de groep geboren voor 1950 werd de oude regeling gecontinueerd, maar voor de groep werknemers die was geboren na 1949 werd de fiscale ruimte over dienstjaren tot […]

Sekswerkers in privéclub zelfstandige ondernemers voor BTW

BV X exploiteerde een privéseksclub met sauna en bar en bijbehorende recreatieve voorzieningen. De exploitatie van de saunaclub was gebaseerd op het Duitse "Frei Körper Kultur-concept" (ontmoetingscentrum). Dit hield in dat BV X bezoekers tegen een entreeprijs de mogelijkheid bood zich binnen een gepaste entourage te ontspannen en desgewenst gebruik te maken van seksuele diensten […]

Afwaarderingsverlies op onzakelijk vormgegeven leningen niet aftrekbaar

A was enig aandeelhouder van BV X en voor 78% aandeelhouder van BV F. De vordering van BV X op BV F liep van 2000 tot 2004 op van € 143.767 naar € 266.907, doordat BV X diverse kosten van BV F had betaald. Van de geldverstrekkingen waren geen schriftelijke overeenkomsten opgesteld, er waren geen […]

Geen ANBI-status voor met hotel vergelijkbaar gastenhuis in kasteel bij abdij

Stichting X exploiteerde een gastenverblijf in een 17e eeuws kasteel in de buurt van een abdij van Benedictijnen. Het gastenverblijf was aanvankelijk bestemd geweest voor familie en kennissen van de monniken, maar uiteindelijk uitgegroeid tot een meer open en oecumenische ontmoetingsplaats. Rechtbank Arnhem vond dat X kon worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling […]

Opleiding Register BeleggingsAnalist maakte optieverlies niet aftrekbaar

X was registeraccountant en dreef een eenmanszaak. Hij volgde in 2001-2003 een postdoctorale opleiding tot Register BeleggingsAnalist (RBA). Tijdens deze opleiding ontwikkelde hij een beleggingsstrategie op basis van technische analyse. Eind 2002 en begin 2003 sprak X met twee zakenrelaties (E en F) af te gaan beleggen in opties en futures. Daartoe maakte hij in […]

Verkoopwinst bij erfpacht aan Stichting natuurbehoud was belast

X exploiteerde met zijn echtgenote een landbouwbedrijf. Tot het ondernemingsvermogen behoorde cultuurgrond in erfpacht. In augustus 2002 staakten de echtelieden de onderneming en verkochten zij het erfpachtrecht voor € 901.048 aan Stichting A. A hield zich bezig met het beschermen van de natuur en het landschap in Noord-Brabant en wilde de grond als natuurgebied gaan […]

Inspecteur kon aanwezigheid belanghebbende bij hoorgesprek niet eisen

De gemachtigde van mevrouw X maakte bezwaar tegen een aanslag IB 2004, nadat de inspecteur bij de aanslagregeling het standpunt had ingenomen dat tussen X, haar echtgenoot en hun BV geen maatschap tot stand was gekomen. De inspecteur nodigde de gemachtigde uit voor een hoorgesprek en vroeg of ook de echtelieden aanwezig konden zijn. De […]

meer resultaten:
504