Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5011-5020 van totaal aantal 5153:
Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012

Wij ontlenen aan het wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2012 het volgende: Een vermogensbestanddeel dat ter beschikking wordt gesteld aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een a.b. heeft, kan geruisloos worden doorgeschoven als na een scheiding één van beide echtgenoten de terbeschikkingstelling voortzet. Duurzaam verpachte woningen mogen in box III […]

Belastingplan 2012

Benieuwd naar alle zaken die staatssecretaris Weekers op Prinsjesdag 2011 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden? We hebben een 14 pagina’s tellende special samengesteld die u gratis kunt downloaden. [knop  tekst=”Download de Prinsjesdag Special 2011″ link=”http://www.futd.nl/product/prinsjesdag-special-2011/” kleur=”oranje” doel=”zelfde” ] In het Belastingplan 2012 is het volgende voorgesteld: Het totaal aantal belastingen wordt teruggebracht van 22 […]

NOvA biedt petitie aan tegen invoering kostendekkend griffierecht

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft op 14 september 2011 de petitie "Recht voor iedereen" tegen een voorstel tot invoering van kostendekkende griffierechten aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. De petitie wordt gesteund door de NOB, de Consumentenbond, FNV, CNV, VNG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis, de Raad voor Rechtsbijstand, het […]

Terbeschikkingstelling multifunctionele zalen met BTW belaste dienst

De gemeente X liet een multifunctioneel centrum bouwen dat zij in vier onderdelen (horeca, sportzaal, multifunctionele ruimten en studio) verhuurde aan twee BV’s. De studioruimte werd vrijgesteld van BTW verhuurd en onderverhuurd aan een lokale radio- en TV-omroep. De overige delen werden belast met BTW verhuurd. X claimde aftrek van de voorbelasting met betrekking tot […]

Leverancierskorting was geen vermindering van koopprijs voor de aandelen

BV X handelde in kasregisters en vormde een f.e. voor de Vpb met BV Y. In oktober 2000 verkocht de directeur en enig aandeelhouder (Z) van BV X 32% van de aandelen in BV X aan haar belangrijkste leverancier, G AG in Duitsland. Aangezien G AG eerder dat jaar al aandelen in BV X had […]

Bedrag aansprakelijkstelling boekhouder voor fraude was schuld in box III

X had zijn advies- en administratiekantoor per 1 januari 2006 ingebracht in BV A. X verrichtte tot 30 augustus 2006 werkzaamheden voor BV E. Daarna was de opdracht door BV E met onmiddellijke ingang opgezegd omdat gebleken was dat X betrokken was bij grootschalige fraude waardoor BV E was benadeeld. BV E eiste van X […]

Afwaardering van regresvordering op echtgenoot was aftrekbaar

Mevrouw X was op huwelijkse voorwaarden gehuwd met Y, die een onderneming exploiteerde. Op 30 juli 2003 sloot Y in het kader van een schuldvernieuwing een nieuwe lening af bij de bank en werd X als mede (hoofdelijk) schuldenaar verbonden. In april 2004 stopte Y met de onderneming en kwam in een schuldsaneringsregeling terecht. In […]

Forfaitaire proceskostenvergoeding ondanks onzorgvuldige inspecteur

Rechtbank Leeuwarden besliste op 19 november 2008 dat de inspecteur binnen vier weken op het bezwaar van BV X tegen een naheffingsaanslag BTW over 2002 moest beslissen. De inspecteur liet weten dat hij het bezwaar zou afwijzen, maar BV X ontving geen uitspraak. Op 19 februari 2010 ontving BV X twee aanmaningen, één voor de […]

Woningstichting aangemerkt als ANBI

Woningstichting X maakte deel uit van een organisatie die activiteiten verrichtte op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor met name ouderen en (andere) zorgbehoevenden. Haar woningenbestand bestond in 2008 uit ruim 800 woningen waarvan ongeveer 70% zogenoemd zorggerelateerd vastgoed was. Dit waren aangepaste woningen die aan ouderen en (andere) zorgbehoevenden werden verhuurd. Het […]

Prinsjesdag

Eerder dan in voorgaande jaren, worden de Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en Overige Fiscale Maatregelen 2012 en mogelijk andere fiscale wetsvoorstellen niet pas op Prinsjesdag zelf, maar al aanstaande vrijdag 16 september aan de Tweede Kamer aangeboden. De redactie van Fiscaal up to Date zet alles op alles om u vrijdag 16 september met […]

meer resultaten:
502