Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 5001-5010 van totaal aantal 5153:
Kwijtscheldingwinstvrijstelling voor vrijval schuld na verkoop panden

BV X participeerde in twee vastgoedmaatschappen waarin een amusementsboulevard werd geëxploiteerd. De stichtingskosten bedroegen € 26 mln, waarvan € 7 mln in de vorm van leningen was verstrekt door de participanten en de rest door BV F in de vorm van een hypothecaire lening. De opbrengsten van de amusementsboulevard vielen erg tegen en in december […]

Na verval betalinguitstel nieuwe aanmaning vóór dwangbevel

BV X maakte bezwaar tegen twee naheffingsaanslagen LB. De ontvanger verleende uitstel van betaling. Bij brief van 7 juli 2008 deelde de ontvanger mee dat het uitstel van betaling was vervallen en dat de belasting en openstaande kosten binnen tien dagen moesten worden betaald. Toen BV X op 19 november 2008 niet had betaald, vaardigde […]

Spoedwet voor heffing voor aanvraag ID-kaart

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 21 september 2011 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarin een wettelijke grondslag wordt geregeld voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). De Hoge Raad besliste op 9 september 2011 namelijk dat geen leges konden worden geheven voor de aanvraag van een ID-kaart. De […]

F.e. met Nederlandse kleindochter van buitenlandse tussenholding

Rechtbank Haarlem besliste op 9 juni 2011 dat uit het Papillon-arrest van het EU-Hof van Justitie kon worden afgeleid dat een Nederlandse kleindochtervennootschap in een f.e. voor de Vpb met een Nederlandse moedervennootschap opgenomen kon worden, ook al was de in Duitsland gevestigde tussenholding niet opgenomen in de f.e. en had die geen v.i. in […]

Voorbelasting op kosten bij verkoop onroerend goed pro rata aftrekbaar

BV X verleende arbodiensten aan overheidsinstellingen en het bedrijfsleven en verrichtte in dat kader zowel vrijgestelde als belaste prestaties. Op de gemengde kosten paste BV X de pro-rataregeling toe. In 2005 startte BV X met een project om haar huisvestingskosten te reduceren en verkocht in dat kader onroerend goed. In 2006 zette BV X het […]

Navordering van niet-aangegeven omgezette saldolijfrente terecht

X was bestuurder van BV A waarvan de aandelen in handen waren van zijn drie kinderen. In 1998 was de vordering van X op BV A van € 317.646 omgezet in een saldolijfrente van € 22.048. Per 1 januari 2003 werd de saldolijfrente omgezet van een levenslange naar een tijdelijke lijfrente. In ruil daarvoor ontving […]

Privéhuis was BTW verschuldigd over omzet sekswerkers

Mevrouw X exploiteerde een privéhuis en beschikte daarvoor over een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting. Een klant werd ontvangen door mevrouw X of haar beheerder en moest voor het gebruik van de kamer met mevrouw X of die beheerder afrekenen. De klant moest de vergoeding voor de seksuele dienst vooraf afrekenen met de […]

Inspecteur verspeelde recht op persoonlijk optreden Rabo Lux’er

De voorzieningrechter van Rechtbank Arnhem besliste op 22 maart 2011 dat de Belastingdienst alle relevante stukken openbaar moest maken over de tipgever die in 2009 honderden zwartspaarders in de zogenoemde Derde Categorie ("Rabo Lux") bij de Belastingdienst had aangegeven en aan wie hiervoor een opbrengstafhankelijke beloning in het vooruitzicht was gesteld. De vordering tot het […]

Participaties in buitenlandse beleggingsfondsen in box III belast

Het vermogen van X bestond per 1 januari 2006 en per 31 december 2006 onder meer uit participaties in beleggingsfondsen die gevestigd waren in Luxemburg, Frankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten. X gaf in zijn aangifte IB 2006 € 271.121 aan als voordeel uit sparen en beleggen. X ging in beroep tegen de overeenkomstig […]

Aansprakelijkgestelde kon ook bezwaren tegen de WOZ-waarde inbrengen

In november 2005 stelde de gemeente Utrecht één van de maten van een maatschap (de heer X) aansprakelijk voor drie openstaande aanslagen OZB-gebruikersheffing van de maatschap. Hof Amsterdam besliste in navolging van Rechtbank Utrecht dat de maatschap in gebreke was gebleven met de betaling van de aanslagen, zodat X terecht aansprakelijk was gesteld. Het Hof […]

meer resultaten:
501