Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 4991-5000 van totaal aantal 5153:
Voorwaardelijk opzet zonder bewustheid geen navorderbare kwade trouw

Y ontving in 2002 een persoonsgebonden budget (PGB) voor de financiering van de verzorging van zijn vrouw. Toen de inspecteur er achter kwam dat mevrouw X het PGB niet had aangegeven, legde hij een navorderingsaanslag op. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat haar toenmalige belastingadviseur A haar had gezegd dat dat niet hoefde. […]

Fiscus moest onevenredig rentenadeel bij VA’s compenseren

X diende op 2 april 2007 elektronisch zijn aangifte IB 2006 in. Toen bleek dat de aangifte door een fout in de software tot een onjuist resultaat had geleid, diende hij de aangifte opnieuw elektronisch in. Dat leidde tot een vernietiging van de in januari 2006 opgelegde VA IB 2006 waarbij € 145 invorderingsrente werd […]

Onterecht toegekende heffingskorting was niet meer na te vorderen

Mevrouw X en haar partner maakten beiden bezwaar tegen de aan hen opgelegde aanslagen IB 2007, omdat zij het niet eens waren met correcties op hun inkomsten. Beide bezwaren werden gegrond verklaard, maar het bezwaar van mevrouw X werd eerder afgedaan dan dat van haar partner. Daardoor kreeg mevrouw X de verhoogde heffingskorting toegekend. Toen […]

Zelfstandig werkzame tegelzetter kreeg VAR-winst uit onderneming

X verrichte tot 2002 werkzaamheden als tegelzetter in loondienst bij BV A. In 2002 schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig tegelzetter. Hij beschikte over eigen gereedschap, een eigen auto en een opslagloods. In 2008 en 2009 behaalde hij een omzet van respectievelijk € 115.559 en € 87.281. Een deel daarvan […]

Wegingsfactor ziet op gewicht van zaak en niet op gewicht van bezwaar

De gemeente had de WOZ-waarde van de woning van X verminderd en bij de kostenvergoeding voor bezwaarfase een wegingsfactor van 0,5 toegepast omdat het bezwaar een eenvoudig waardebezwaar betrof. Rechtbank Den Bosch was het met X eens dat wegingsfactor 1 moest worden toegepast. Volgens de Rechtbank ging het bij de wegingsfactor niet om het gewicht […]

Aftrekbeperking rente geen belemmering vrijheid kapitaalverkeer

BV X bezat via haar eveneens in Nederland gevestigde dochtervennootschap BV Y een vijftiental deelnemingen in landen buiten de EU. In 2002 maakte BV X € 1,7 mln aan rentekosten en een valutaverlies van € 3,8 mln op een door haar Franse grootmoedervennootschap verstrekte lening. De kosten en het valutaverlies hielden indirect verband met de […]

Onderhandelingen over nieuwe verdrag met Duitsland in afrondende fase

De Hoge Raad besliste op 5 december 2008 dat een inwoner van Duitsland met een Nederlands ABP-pensioen belastingplichtig is in Nederland. De staatssecretaris heeft op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt geantwoord dat Nederland en Duitsland momenteel overleg voeren, omdat enkele Duitse inspecteurs van mening zijn dat dergelijke pensioenen in Duitsland mogen worden belast. Verder […]

Niet-opgemerkte gewijzigde toedeling a.b.-inkomen niet-navorderbaar

X en zijn vrouw Y waren ieder voor 50% aandeelhouder van een BV. In april 2008 dienden zij een verbeterde aangifte IB 2007 in waarbij zij vermeldden dat een inkomen uit a.b. van € 15.000 bij X moest worden belast. Aan Y werd een aanslag opgelegd waarbij een inkomen uit a.b. van € 15.000 in […]

Aan student geneeskunde opgelegde (navordering)aanslagen waren correct

Student X studeerde in 2000 geneeskunde en ontving studiefinanciering. In 2000 kocht en verkocht hij een woning met winst en kocht hij een Jaguar S-Type van ongeveer € 60.000. Verder had hij deposito’s waarvan het saldo op 31 december 2000 € 234.252 bedroeg. Daarnaast had hij nog een aantal effectenrekeningen met een saldo van ongeveer […]

Fiscus ook schadeplichtig voor kosten van klachtprocedure

X diende bij de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland een klacht in en vroeg daarbij om een kostenvergoeding. De Belastingdienst erkende schadeplichtig te zijn, maar vond dat de kosten van besteding van eigen tijd en de kosten van ingediende klachten niet konden worden vergoed. Aan de gevraagde immateriĆ«le schadevergoeding ging de Belastingdienst geheel voorbij. X wendde zich […]

meer resultaten:
500