Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 4971-4980 van totaal aantal 5153:
In één keer betalen geen reden voor hogere vergoeding van invorderingsrente

X ontving met dagtekening 31 januari 2005 een voorlopige aanslag (VA) IB 2005, die in elf gelijke termijnen mocht worden betaald. De eerste termijn verviel op 28 februari 2005. De tweede en volgende termijnen vervielen telkens een maand later. De laatste termijn verviel op 31 december 2005. X betaalde het bedrag van de aanslag, verminderd […]

Wetsvoorstel koppeling AOW aan levensverwachting naar Tweede Kamer

De minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën hebben bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW ingediend. In het wetsvoorstel wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2020 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar. In lijn met de koppeling van het recht op […]

Bewust onjuist coderen van facturen bij BV was kwade trouw

De inspecteur stelde een onderzoek in nadat bij de FIOD signalen waren binnengekomen dat X reparatiekosten van zijn jacht ten laste van de winst van zijn BV had laten komen. X verklaarde dat hij zelf de facturen voor de reparaties had geadministreerd en had gecodeerd als onderhanden werk van de BV, omdat hij financieel wat […]

Gevangenisstraf van 27 maanden voor deelname aan BTW-carrousel

X hield zich vanuit zijn woning in Nederland via ondernemingen in Nederland, Duitsland en Spanje bezig met handel in CPU’s en mobiele telefoons. In het kader van een internationale controle-actiedag van de FIOD en de Engelse Douane op 21 juni 2004 werden in de administratie van bedrijf A vijf CMR-documenten aangetroffen terzake van transacties van […]

KB-Lux navorderingsaanslagen van tafel door niet-betrouwbare identificatie

De inspecteur legde aan X (navorderings)aanslagen IB/VB op over 1991-2000 in het kader van het rekeningenproject. X ging in beroep en stelde dat de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat hij de persoon was die vermeld was op de fotokopieën van de microfiches. Het Hof besliste dat uit het identificatie-onderzoek volgde dat er drie personen […]

Eerste en tweede nota van wijziging bij Belastingplan 2012

De staatssecretaris heeft bij het Belastingplan 2012 een eerste en een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. In de eerste nota van wijziging is een nieuwe fiscale faciliteit opgenomen: de Research & Development Aftrek. In de tweede nota van wijziging is een uitwerking opgenomen van de overgangsregeling voor de afschaffing van de […]

Adviseur via kort geding verplicht tot informatieverstrekking

De Belastingdienst had het vermoeden dat A en familieleden van A over niet-opgegeven buitenlandse beleggingsportefeuilles beschikten. Aan A werden (navorderings)aanslagen IB opgelegd over 2001-2005. A maakte bezwaar en liet zich bijstaan door belastingadviseur X van Van Doorne NV. Nadat X geen overeenstemming met de Belastingdienst kon bereiken, eindigde de bijstand van X. De Belastingdienst verzocht […]

Omzet van BV was uitgangspunt voor hoogte gebruikelijk loon

X had een a.b. in BV A en was directeur en de enige werknemer van de BV. De omzet van BV A bedroeg in 2006 € 42.619 en de winst ongeveer € 14.000. De inspecteur legde na X te hebben aangemaand tot het doen van aangifte IB 2006 een ambtshalve aanslag op. De inspecteur stelde […]

Goedkeurend besluit Successiewet over waardering serviceflats in aantocht

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Van Bochove (beiden CDA) stelden vragen over de gevolgen van het feit dat verhuurde panden met ingang van 1 januari 2010 in box III en de Successiewet moeten worden gewaardeerd aan de hand van de WOZ-waarde. Dit heeft volgens hen voor veel particuliere verhuurders van woningen tot een extreme belastingverhoging […]

Herzieningsregeling voor afgetrokken BTW over deels leegstaand pand

Vastgoedondernemer X liet op haar toebehorende grond een pand bouwen met vier etages kantoorruimte, een parkeerkelder, en faciliteiten op de begane grond, waaronder een restaurant. Het pand werd in 2001 aan X opgeleverd. De eerste, tweede en derde etage werden per 1 november 2001 vrijgesteld van BTW verhuurd. De (onder)huurders van de onderscheiden kantoorruimten maakten […]

meer resultaten:
498