Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 4961-4970 van totaal aantal 5153:
Geen aftrek elders belast voor participaties in Braziliaans teakhout

Mevrouw X bezat zes participaties terzake van plantages met teakbomen in Brazilië. In haar aangifte IB 2004 rekende zij de participaties tot haar inkomen in box III en claimde zij op grond van artikel 6 van het belastingverdrag met Brazilië een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot de participaties. De inspecteur weigerde […]

Pensioenaanspraak via navordering te belasten door ontbreken afkoopverbod

De inspecteur legde aan X een navorderingsaanslag IB over 2004 op, omdat hij er bij het regelen van de aangifte Vpb 2006 van BV C achter was gekomen dat de pensioenregeling van X met ingang van 1 juni 2004 niet voldeed aan de voorwaarden van de Wet LB. X ging in beroep en stelde dat […]

Economische verwevenheid van 25,3% was onvoldoende voor BTW-f.e.

BV X vormde samen met BV Y en BV Z een f.e. voor de BTW. BV X exploiteerde het energiesysteem van een winkelcentrum. De f.e. was met ca 22% de grootste afnemer van BV X. Voor het overige deel van 78% waren de afnemers zowel ondernemers als niet-ondernemers (particulieren) in de zin van de Wet […]

Ontvanger handelde onrechtmatig door openbare verkoop ondanks verzet

De ontvanger vaardigde op 3 juni 2009, 14 augustus 2009 en 11 november 2009 dwangbevelen uit terzake van openstaande naheffingsaanslagen LB en BTW van BV X. Op 14 augustus 2009 en 26 november 2009 legde de ontvanger executoriaal beslag op roerende zaken van BV X en kondigde de openbare verkoop aan op 27 januari 2010. […]

Overgangsregeling voor erfbelasting vruchtgebruik woningen aangekondigd

De staatssecretaris heeft op vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Ormel geantwoord dat hij in een binnenkort te publiceren beleidsbesluit een overgangsregeling zal treffen voor de heffing van erfbelasting op vruchtgebruik van woningen voor situaties waarbij ouders een woning hebben overgedragen aan hun kinderen, maar daar zelf tot hun overlijden in blijven wonen. Het […]

Zelfbewoond woon/praktijk-pand tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in BV

X startte in 2004 met een accountantspraktijk. Hij werkte vanuit zijn woning die voor de onderneming was verbouwd en uitgebreid. X merkte de woning vanaf de start van de onderneming aan als ondernemingsvermogen en activeerde het pand naar de vrije verkoopwaarde per 1 januari 2004 van € 600.000. In 2006 bracht X zijn onderneming in […]

Ontvanger mag niet-bekendgemaakte aanslag niet invorderen

X emigreerde medio 2002 met zijn echtgenote naar Zwitserland. Op 13 oktober 2008 werd aan het woonadres in Zwitserland een dwangbevel betekend in verband met de betalingsachterstand van een aanslag IB 2005. Naar aanleiding van het dwangbevel maakte X bezwaar. De inspecteur verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk omdat het niet binnen zes weken na de dagtekening […]

Voorbelasting van parkeer- en verhuiskosten en incentiveprogramma aftrekbaar

NV X was een telecomdienstverlener en was ondernemer voor de BTW. NV X verzocht om teruggaaf van de door haar voldane BTW terzake van kosten van kinderopvang, parkeerkosten, verhuiskosten, kosten van een incentiveprogramma voor de commerciële afdelingen en voor privégebruik leaseauto’s. Volgens haar was het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) OB niet van toepassing. Hof Den […]

Te hoge aanslag ondanks niet volledige aangifte aan inspecteur te wijten

X gaf in zijn aangifte IB voor het jaar 2007 bezittingen in box III aan, maar liet de vraag over de berekening van het voordeel uit sparen en beleggingen en het heffingvrije vermogen open. De inspecteur legde de aanslag op zonder met het heffingvrije vermogen rekening te houden. X maakte bezwaar omdat zijn heffingvrije vermogen […]

Flat om nabij ziekenhuis te wonen, was ondernemingsvermogen van chirurg

Chirurg X dreef in twee ziekenhuizen een chirurgenpraktijk. In verband met bereikbaarheidsdiensten moest X binnen een bepaalde afstand van de ziekenhuizen wonen. Aangezien X buiten deze zogenoemde normafstand woonde, kocht hij in 1995 een appartement dat aan de normafstand voldeed. Hij etiketteerde het appartement als ondernemingsvermogen. Toen hij in 2006 zijn chirurgenpraktijk staakte en het […]

meer resultaten:
497