Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 4761-4770 van totaal aantal 4802:
Opteren binnenlandse belastingplicht werkte door naar belastingverdrag

X woonde sinds 2001 in Duitsland en was buitenlands belastingplichtig in Nederland. X genoot in 2007 een uitkering van het UWV en een pensioenuitkering. Op grond van het belastingverdrag met Duitsland was de belastingheffing van dit pensioen aan Duitsland toegewezen. X koos er in zijn aangifte IB 2007 voor om als binnenlands belastingplichtige in de […]

Toezegging tot participatie was belaste aandelenoptieconstructie

In arbeidsovereenkomsten die BV X in 1999 met haar 28 werknemers sloot, werden de werknemer in de gelegenheid gesteld voor 0,5% te participeren in BV X tegen betaling van de nominale waarde van € 0,45 per aandeel. Daarbij was bepaald dat de werknemer de aandelen te allen tijde kon verkopen aan BV X. De verkoopprijs […]

Jarenlang afgetrokken betalingen aan ex van vader per direct stopgezet

De vader van mevrouw X had ruim 6 jaar ongehuwd samengewoond met mevrouw A. In zijn testament had hij opgenomen dat zijn kinderen na zijn overlijden maandelijks € 550 aan mevrouw A moesten betalen. Toen hij in 1997 overleed, openden de kinderen ten behoeve van de uitvoering van de testamentaire last een bankrekening waarop zij […]

Strafrechtelijke veroordeling voor als bonus aangeven ontslagvergoeding

In augustus 1998 sloot X een bonuspoolovereenkomst met zijn werkgever MeesPierson. Op grond hiervan ontving X in 1999 een bonus over 1998 van € 2,7 mln. In juni 1999 stelde MeesPierson een gewijzigde bonusregeling voor, maar X ging niet akkoord. X trad in juni 2000 uit dienst en ontving hij in totaal € 3,8 mln. […]

Bij vrijval garantievoorziening in 2007 bleek dat deze al jaren veel te hoog was

Bouwbedrijf BV X beschikte over een garantievoorziening die ultimo 2005 en 2006 een saldo had van respectievelijk € 1.050.267 en € 1.133.624. In 2007 verlaagde BV X de dotaties en liet zij € 812.836 vrijvallen, waarna de voorziening ultimo 2007 een saldo had van € 335.000. Naar aanleiding van een controle stelde de inspecteur dat […]

Staatssecretaris berust in zelfstandigheid van sekswerkers

X exploiteerde in een privĂ©-huis een seksinrichting. In het huis werden kamers verhuurd aan prostituees. De Belastingdienst stelde dat de prostituees bij X in dienstbetrekking waren. X ging in beroep tegen de aan hem opgelegde naheffingsaanslag LB over 2005. Hij stelde dat het gelijkheidsbeginsel was geschonden, omdat de groep exploitanten die voor de jaren na […]

Vrijgesteld EOB-salaris telde mee voor buitengewone-uitgavendrempel

X was in 2005 werkzaam bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) en genoot in dat jaar een vrijgesteld salaris. X nam in zijn aangifte IB 2005 buitengewone uitgaven in aanmerking. De inspecteur stelde dat bij de drempel voor de buitengewone uitgaven het vrijgestelde salaris van X van het EOB in aanmerking moest worden genomen. Verder […]

Bijdrageplicht andere aansprakelijken verlaagde aftrek regresvordering

X was bestuurder en enig aandeelhouder van BV A. BV A bezat 70% van de aandelen BV B. De overige aandelen BV B waren in handen van BV C, waarvan alle aandelen werden gehouden door D, die tevens haar bestuurder was. Op 28 september 2001 verstrekte de Rabobank een krediet in rekening-courant ten name van […]

Hongaarse doorschuivingsregeling voor BTW-overschot volgens AG Bot in orde

Hongarije kent in haar BTW-wetgeving een regeling op grond waarvan belastingplichtigen aan het eind van een belastingtijdvak slechts recht hebben op teruggaaf van het verschil tussen de verschuldigde en de afgetrokken BTW als dat overschot groter is dan de BTW over de handelingen die zij nog niet daadwerkelijk hebben betaald. Het deel van de BTW […]

Ingenieursbureau kon kosten hoteluitjes voor gemeenteambtenaren aftrekken

V.o.f. X exploiteerde een ingenieursbureau. Bij een controle bleek dat X kosten in aftrek had gebracht die betrekking hadden op afscheid, jubileum en promotie en bij afronding van projecten aan gemeenteambtenaren met wie X zakelijke relaties onderhield. De contactambtenaar van de Belastingdienst meldde dit bij de burgemeester en de inspecteur legde over 2006 en 2007 […]

meer resultaten:
477