Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 31-40 van totaal aantal 5289:
Makelaar in agrarisch vastgoed geen recht op toepassing ruilarresten

BV X handelde in agrarisch vastgoed: boerderijen, cultuurgrond, zoals akkergrond en weilanden, agrarische rechten, waaronder fosfaatrechten, en vee. Zij gaf een deel van de door haar gekochte cultuurgronden in kortdurende pacht en kocht ook cultuurgrond die kortdurend was verpacht, maar wel altijd met de bedoeling om deze op een geschikt moment weer door te leveren […]

Nederlandse pensioenen Nederbelgen vanaf 2016 in Nederland belast

Staatssecretaris Vijlbrief heeft Kamervragen beantwoord over brieven die de Belastingdienst heeft gestuurd aan in België wonende Nederlandse pensioengerechtigden die pensioen- en lijfrente-uitkeringen ontvangen uit Nederland. Volgens de staatssecretaris wordt de uitkering in 2018 belast door middel van een ambtshalve aanslag, een correctie op de aangifte of een navorderingsaanslag. Daarnaast wordt in de brief verzocht om […]

Interen op vermogen door IB-heffing indicatie voor buitensporige last

De aanslagen IB 2016 en IB 2017 van de in 1928 geboren mevrouw X waren overeenkomstig haar aangiften opgelegd naar belastbare inkomens uit werk en woning van respectievelijk € 14.444 en € 14.754, en belastbare inkomens uit sparen en beleggen van respectievelijk € 6.522 en € 6.081. Mevrouw X was het niet eens met de […]

Fiscus hoeft niet alle eigen informatie prijs te geven bij informatiebeschikking

Nadat de inspecteur in juli 2015 door de FIOD was geïnformeerd over het bestaan van een Belgische bankrekening van mevrouw X stuurde hij haar een informatieverzoek. Mevrouw X antwoordde in oktober 2015 dat zij twee bankrekeningen had in Duitsland en in de loop van 2014 een bankrekening had geopend in Macedonië, maar de Belgische bankrekening noemde […]

Beleidsbesluit langdurig betalingsuitstel erfbelasting in schrijnende situaties

Staatssecretaris Vijlbrief kondigde in antwoord op Kamervragen over de tragische situatie waarin een nog niet volwassen kind zijn ouders verliest, de woning erft en vanwege de fiscale verplichtingen die hieruit voortvloeien zou worden gedwongen om de geërfde ouderlijke woning te verkopen, een aanpassing in de erfbelasting voor schrijnende situaties aan. Vooruitlopend op wetgeving zou een […]

Jubelton niet meest doeltreffend, vergroot vermogensongelijkheid

Staatssecretaris Vijlbrief heeft het evaluatierapport van een onderzoek naar de sinds 2017 geldende verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt geconcludeerd dat de schenkingsvrijstelling minder doeltreffend en doelmatig is dan ander beleid om de hypotheekschuld te verlagen en onderwaterproblematiek te beperken. De onderzoekers constateren dat er al ander beleid gevoerd wordt […]

Versobering Coronasteun vanaf derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een heroverweging van het coronasteunpakket in het derde kwartaal van 2021. De coronasteunmaatregelen zullen in beginsel vanaf het vierde kwartaal 2021 worden beëindigd. Aanleiding voor de wijzigingen zijn de snelle afname van de maatschappelijke en economische impact van het coronavirus en het herstel van de economie. Uit […]

Voordeel uit garantstelling dochter-BV na tweede verwijzing door Hoge Raad volledig belast

BV X was de Europese hoofdvestiging van een Japans concern. Zij was de moeder van de f.e. waartoe ook dochter-BV A behoorde. BV A verkocht op grond van een distributieovereenkomst producten aan de in Spanje gevestigde distributeur B. In het boekjaar 2008/2009 nam BV X voor de vorderingen van BV A op B een voorziening […]

Niet naar gevangenis gestuurde navorderingen en boeten voor MDMA-maker van tafel

De strafkamer van Hof Den Bosch  veroordeelde X op 3 juni 2014 tot zeven jaar gevangenisstraf wegens deelname aan een organisatie die zich schuldig maakte aan voorbereidingshandelingen ten behoeve van de productie van synthetische drugs. Zijn werkzaamheden bestonden uit het maken van voorwerpen ten behoeve van het omzettingsprocedé van Apaan naar BMK (een precursor voor […]

Informatiebeschikking vernietigd door te algemene vragen over APV

De inspecteur ontving op 17 maart 2017 een renseignement van een collega waarbij e-mails zaten waarin X en Y mailden en beslisten over geldstromen van F AG en G AG in Liechtenstein. De inspecteur stelde hierop vragen aan X en Y, maar die ontkenden bestuurder of aandeelhouder te zijn van de AG’s. De Central Liaison […]

meer resultaten:
4