Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 31-40 van totaal aantal 5764:
BV’s in f.e. aansprakelijk voor BTW-schuld, maar bestuurder niet

X was bestuurder en enig aandeelhouder van BV Y, die een fiscale eenheid (f.e.) voor de BTW vormde met haar dochter BV Z. De f.e. ontving eind 2011 een naheffingsaanslag BTW van € 2.049.810. De inspecteur had het nultarief voor intracommunautaire leveringen van auto’s naar Estland geweigerd, omdat de f.e. volgens hem wist of had […]

Afscheidsbonussen voor personeel ná verkoop deelnemingen niet aftrekbaar

BV X was enig aandeelhouder van BV A, B GmbH in Duitsland en C Inc en vormde daarmee een fiscale eenheid (f.e.) voor de Vpb. BV X verkocht op 9 april 2015 al haar aandelen in BV A, B GmbH en C Inc aan Y Corp voor € 30 mln. Na de verkoop werden ten […]

Afschaffing belastingregelingen bij negatieve evaluatie

Het kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afschaffen of versoberen. Dit is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Dit staat in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het belastingstelsel bevat een flink aantal fiscale regelingen. […]

Overgangsrecht BPM-tarief discriminatie; geen rechtsherstel

BV X deed aangifte BPM voor de registratie in het kentekenregister van 48 uit andere EU-lidstaten ingevoerde auto’s en voldeed € 211.633 aan BPM. Van de 48 auto’s waren 30 auto’s in januari of februari 2017 al in de lidstaten van herkomst tot de openbare weg toegelaten, maar deze auto’s waren pas tussen medio 2017 […]

Aanslag erftaks door executeur bedotte erfgename van tafel

  Mevrouw X was de enige erfgename van haar in 2017 overleden vader en had de nalatenschap beneficiair aanvaard. Toen zij geen aangifte erfbelasting deed, legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op naar een geschatte nalatenschap van € 0,5 mln met een te betalen bedrag van € 83.730. Na bezwaar verminderde de inspecteur de aanslag […]

Brandweermanarrest volgens Van Rij geen uitleg van Smeerkuilarrest, maar nieuwe jurisprudentie

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op de Kamervragen over het arrest van 25 maart 2022 waarin de Hoge Raad besliste dat een letselschadevergoeding betaald aan een brandweerman voor een ongeval tijdens bluswerkzaamheden in beginsel onbelast was. In een bericht in de dagbladpers werd geconcludeerd dat door onterechte heffing op letselschadevergoedingen een nieuwe hersteloperatie voor de […]

Ontvlechting bij ruziesplitsing vastgoed-BV zakelijk: ODB-vrij

Broer A en zus B bezaten ieder 50% van de aandelen BV F en waren beiden bestuurder van deze BV. BV F bezat alle aandelen BV G, die onder andere een pand in eigendom had. Zowel de aandelen in BV F als de aandelen in BV G waren fictieve onroerende zaken in de zin van […]

Gebruik strafrechtelijk verkregen informatie voor belastingheffing niet in strijd met AVG

De FIOD vorderde bij een strafrechtelijk onderzoek naar een fiscaal adviseur gegevens van cliënten, waaronder gegevens van X. De strafrechtelijke vervolging werd uiteindelijk gestaakt en Rechtbank Rotterdam droeg op verzoek van X de FIOD op om diens gegevens te wissen. Eerder in het strafrechtelijk onderzoek hadden drie medewerkers van de Belastingdienst toegang gekregen tot de […]

Brief met toezegging geen uitspraak op bezwaar: IMSV niet gematigd

De inspecteur kwam om proceseconomische redenen volledig tegemoet aan het bezwaar van mevrouw X tegen de aanslag IB 2015. Mevrouw X ging in beroep en claimde een immateriële schadevergoeding (IMSV). Anders dan Rechtbank Noord-Holland stelde Hof Amsterdam haar in het gelijk. Het Hof besliste op basis van het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 19 […]

Boete van € 25.000 voor structureel niet-indienen van aangifte

Mevrouw X ontving een ambtshalve aanslag IB 2015 met een vergrijpboete van 150% (€ 59.550), omdat zij volgens de inspecteur opzettelijk geen aangifte had ingediend. Zij was meerdere keren in de gelegenheid gesteld aangifte te doen, maar had de aangifte net als voorgaande jaren niet ingediend. Ook voor 2016 ontving mevrouw X een ambtshalve aanslag IB […]

meer resultaten:
4