Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 21-30 van totaal aantal 4872:
BV’s voldeden niet aan consolidatie-eis: holding OZL, geen vrijstelling ODB

Y was enig aandeelhouder van Beheer-BV A, die op haar beurt alle aandelen bezat in werk-BV B. BV A verhuurde al haar onroerend goed aan BV B. In 1995 verkocht BV A de aandelen in BV B aan de BV waarvan de zonen van Y de aandelen bezaten, en in 2003 verkocht deze BV al […]

Niet-onderzoeken F-biljet partner geen ambtelijk verzuim: navordering fictief a.b. intact

Mevrouw X en haar echtgenoot Y waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Y overleed in 2010. Op dat moment was mevrouw X enig aandeelhouder van BV C. Het vermogen van BV C bestond op dat moment geheel uit beleggingen. Op 5 december 2011 kwam de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst binnen. Op 15 december 2011 […]

Bezwaren box III splitsen in individueel en collectief deel; rechtsonzekerheid troef

X beschikte op 1 januari 2017 over een spaarsaldo van € 207.304. De daarover verschuldigde IB 2017 bedroeg € 2.126. X maakte bezwaar tegen de box III-heffing. De inspecteur splitste het bezwaar in twee delen. Voor het eerste deel dat zag op de box III-heffing op stelselniveau gold volgens de inspecteur de aanwijzing massaal bezwaar […]

DGA veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor geschatte BTW-aangiften BV’s

X was directeur en enig aandeelhouder van BV A en via deze vennootschap ook enig aandeelhouder van BV B. De BV’s vormden een fiscale eenheid (f.e.) voor de BTW. De Belastingdienst constateerde in 2011 dat de f.e. te weinig BTW had aangegeven en stelde vervolgens een boekenonderzoek in. X verklaarde toen dat zijn administratieve werkzaamheden […]

Coronasituatie geen overmacht voor niet-doen uitspraak op bezwaar

X maakte op 2 december 2019 bezwaar tegen zijn aanslagen IB en ZVW 2016. De inspecteur verlengde op 11 december 2019 de beslistermijn met zes weken. Toen de inspecteur op 3 april 2020 nog geen uitspraak op bezwaar had gedaan, stelde X de inspecteur op 15 april 2020 in gebreke. De inspecteur stelde dat de […]

Informatiebeschikkingen voor stiefdochters met trusts intact

In 1997 bracht vader A een deel van zijn vermogen onder in de naar het recht van de Britse Maagdeneilanden opgerichte X Investments Ltd en Y Investments Ltd. De aandelen in deze Ltd’s waren in handen van X Trust en Y Trust. Trustee hiervan was Mossack Fonseca & Co. Na het overlijden van A in […]

Na terugverkrijging economische eigendom geen vermindering overdrachtsbelasting

BV X verkreeg op 31 mei 2000 een onroerende zaak voor € 13.673.778 (excl. BTW) in volle eigendom. De BTW die bij de levering in rekening werd gebracht (€ 2.392.911), bracht zij in aftrek en voor de overdrachtsbelasting (ODB) deed zij een beroep op de samenloopvrijstelling (art. 15, lid 1, onderdeel a, WBR). Op 15 […]

Groeidocumenten bewezen zwarte winst uit Spaanse seksfilms en sekssites

Mevrouw Y was enig aandeelhouder en bestuurder van zowel BV A als de naar Spaans recht opgerichte vennootschap B. B was betrokken bij de productie van erotische films en exploitatie van websites (waarop de films na betaling konden worden bekeken). De betalingen van de exploitatie van websites werden verricht via BV A. Het geld dat […]

Winst Oostenrijkse v.i. niet met verlengde navorderingstermijn navorderbaar

BV X was onderdeel van een internationaal opererende groep die zich bezighield met de verkoop van sportschoeisel. In haar aangifte Vpb 2011 claimde BV X een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor winst behaald met een v.i. in Oostenrijk. De aanslag werd overeenkomstig de ingediende aangifte opgelegd. In december 2018 liet de gemachtigde aan […]

Positief valutaresultaat op schulden niet belast

BV X hield belangen in twee in ArgentiniĆ« gevestigde vennootschappen, waarin zij in 2014 kapitaalstortingen deed. BV X bleef deze kapitaalstortingen renteloos schuldig. De kapitaalstortingen en de daarmee verband houdende schulden luidden in Argentijnse Peso. Op de uitstaande schulden realiseerde BV X in 2015 een positief valutaresultaat van € 1.789.512. Zij bracht de in 2015 […]

meer resultaten:
3