Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 21-30 van totaal aantal 5289:
Kwijtschelding vordering door BV voor helft belast bij DGA

X was enig aandeelhouder van BV A en had daarnaast een eenmanszaak. BV A verstrekte in 1992 een lening aan de eenmanszaak van omgerekend € 120.000 en leende vervolgens in 1993 € 90.000 en € 150.000 in 1994. Hoewel de aflossingen niet prompt en tijdig plaatsvonden, eiste BV A de leningen niet op en verlangde […]

Netto aan ex-partner doorbetaald pensioen niet aftrekbaar

X woonde in het buitenland en ontving uit Nederland een ouderdomspensioen van Nationale Nederlanden. Een deel van het nettobedrag (na inhouding van loonheffing) werd niet aan X, maar aan zijn ex-partner betaald. X ging in beroep tegen zijn aanslag IB 2017 en stelde dat niet het volledige bedrag aan pensioenuitkering bij hem in de heffing […]

Uitvraag bij derden door inspecteur volgens A-G niet evenredig, maar verkregen informatie wel bruikbaar bewijs

Advocaat-Generaal (A-G) Niessen heeft conclusie genomen in vijf samenhangende zaken over de vraag of (a) het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel van toegekende bonusaandelen binnen een concern gebruikelijk is onder de werkkostenregeling (WKR) en (b) een inspecteur kan voldoen aan de op hem rustende bewijslast met betrekking tot de ongebruikelijkheid van die aanwijzing met informatie verkregen bij […]

Hoge Raad akkoord met renteaftrek triple-dip-structuur internationaal concern

De aandelen van het wereldwijd opererende X-concern waren genoteerd aan de effectenbeurs in New York. BV X was de Nederlandse moeder van een f.e. voor de Vpb en behoorde tot het X-concern. BV X was naar Amerikaanse fiscale maatstaven fiscaal transparant. BV X leende een bedrag dat zij zelf had opgenomen binnen de groep, door aan […]

Belastingrente door intern beleid bijna € 6 mln lager

BV X ontving na een aantal eerdere voorlopige aanslagen en herziene aangiften uiteindelijk op 15 juli 2017 een voorlopige aanslag Vpb 2014 naar een te betalen bedrag van € 107.326.474. Daarnaast werd € 9.221.974 aan belastingrente in rekening gebracht over de periode van 1 juli 2015 tot en met 26 augustus 2017. BV X verzocht op grond […]

Nederbelgische DGA 100% hypotheekrenteaftrek bij 70% eigendom woning

Mevrouw X was op huwelijkse voorwaarden getrouwd met Y. Het echtpaar woonde in België. De woning in België was gezamenlijke eigendom: 70% van de eigendom berustte bij mevrouw X en 30% bij Y. Mevrouw X was enig aandeelhouder van BV A, waarbij zij een hypothecaire lening was aangegaan voor de financiering van de woning. De […]

Tweede Kamer pleit voor betere bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). In de eerste motie wordt geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregeling kent van Europa, dat dit tot een onevenredig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen en wordt het kabinet verzocht te onderzoeken hoe de BOF kan worden verbeterd […]

Goedkeuringen 2%-tarief en startervrijstelling ODB

De staatssecretaris heeft een besluit uitgebracht met het beleid over het overdrachtsbelastingtarief (ODB) van 2% voor de verkrijging van woningen en de startersvrijstelling van artikel 15, lid 1, onderdeel p, WBR, zoals die gelden met ingang van 1 januari 2021. Wij ontlenen hieraan het volgende: Eén van de voorwaarden voor de toepassing van het 2%-tarief […]

Bewijslast XTC-verdachte niet omgekeerd: 100%-vergrijpboete van tafel

X woonde in 2017 bij zijn ouders en stond bij de KvK ingeschreven met een eenmanszaak. In juli 2017 werd X aangehouden in een woning waar een werkend XTC-laboratorium was aangetroffen. De politie maakte in het kader van het strafrechtelijk onderzoek een proces-verbaal op van het wederrechtelijk verkregen voordeel en berekende daarbij de maximale opbrengst […]

Sepot voor hennepkweek geen beletsel voor navordering voor hennepkweek met boete

Op 19 oktober 2016 trof de politie Oost-Brabant in de woning van X een hennepkwekerij aan. In het hierop volgende strafrechtelijk onderzoek werd het wederrechtelijk verkregen voordeel uit de hennepkwekerij berekend op € 1.233.814. De inspecteur legde vervolgens op grond hiervan over 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 (navorderings-)aanslagen op met 50% boeten. De OvJ […]

meer resultaten:
3