Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 11-20 van totaal aantal 5289:
BTW-aftrek op woonruimte buitenlandse uitzendkrachten

Uitzendbureau BV X stelde buitenlandse uitzendkrachten ter beschikking aan haar opdrachtgevers. De uitzendkrachten waren gedurende een bepaalde periode werkzaam op een specifieke werkplaats. Zij woonden in de EU maar de plaats van tewerkstelling lag doorgaans ver verwijderd (vaak meer dan 500 km) van hun woonplaats. BV X zorgde voor tijdelijk verblijf (de onderkomens) van deze […]

Registratie in FSV was niet de reden van controle: abbb niet geschonden

Mevrouw X bracht in haar aangifte IB 2017 en 2018 respectievelijk € 4.370 en € 5.350 aan specifieke zorgkosten in aftrek. Het ging onder meer om genees- en heelkundige hulp en afschrijving op de aanpassing van haar woning. De inspecteur corrigeerde de aangiften. Door de toepassing van de drempel waren in 2017 geen specifiek zorgkosten meer […]

Bemiddeling door sportmakelaar zonder Nederlandse BTW

Vof X verrichtte activiteiten op het gebied van sportmanagement. In het kader daarvan sloot X overeenkomsten tussen Nederlandse volleybalspeelsters en buitenlandse volleybalclubs op grond waarvan X 10% van het nettosalaris van de speelsters aan de clubs factureerde onder de naam “management fee”. Over 2009 realiseerde X een omzet van € 14.705. Hieraan lagen vier facturen aan […]

Tijdigheid bezwaar en beroep door volgende instantie niet meer ambtshalve getoetst

Mevrouw X maakte bezwaar tegen een aanslag erfbelasting, maar de inspecteur verklaarde dit niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Rechtbank Gelderland verklaarde het bezwaar ontvankelijk, maar was het met de inspecteur eens dat de partnervrijstelling niet kon worden toegepast. Mevrouw X ging in hoger beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste ambtshalve dat mevrouw X niet aannemelijk had gemaakt dat het […]

Passende betalingsregeling mogelijk bij terugbetalen TVL

Ondernemers die hun verwachte omzetverlies bij de aanvraag van de TVL-regeling te hoog hebben ingeschat moeten misschien (een deel van) de TVL terugbetalen. Hiervoor bestaan ruime terugbetalingsmogelijkheden. Ook maatwerk in de vorm van een persoonlijke betalingsregeling is een optie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op haar internetsite de mogelijkheden voor terugbetaling van TVL […]

Wegingsfactor 0,25 omdat verwijzing naar uitstel betaling voor bezwaar toereikend was

X ging in beroep tegen twee navorderingsaanslagen IB en vroeg de inspecteur om uitstel van betaling. Kort daarna ontving X een aanmaning voor de aanslagen met € 32 aanmaningskosten. Hij maakte bezwaar, waarop de ontvanger de aanmaningskosten verminderde tot nihil maar niet reageerde op het verzoek van X om een proceskostenvergoeding (PKV) toe te kennen. X […]

Belastingadviseur beschikte over map met privégegevens: geen boete over niet-opgegeven lening aan kinderen

X verstrekte in 2007 een lening van € 100.000 aan zijn zoon en in 2011 een lening voor hetzelfde bedrag aan zijn dochter. De leningsovereenkomst met de zoon was opgesteld door belastingadviseur A. De leningsovereenkomst met de dochter had X zelf opgesteld aan de hand van de door A opgestelde overeenkomst. Toen bleek dat X […]

Navordering uitdeling van € 2 mln door beoordelingsfout fiscus van de baan

X en zijn echtgenote keerden op 1 oktober 2012 uit het buitenland terug naar Nederland. Op 31 oktober 2012 verkocht X een privépand voor € 2.545.000 aan zijn vastgoed BV Y. Op 13 december 2012 werd het pand geleverd. Bij een controle stelde de inspecteur dat de waarde in het economisch verkeer van het pand […]

Actie Leguaan: 9 maanden cel na € 1,4 mln fraude met kinderopvangtoeslag

Mevrouw X werd in het kader van het onderzoek “Leguaan” strafrechtelijk vervolgd omdat zij voor zichzelf en voor anderen had gefraudeerd met aanvragen voor kinderopvangtoeslag (KOT). De officier van justitie (OvJ) eiste een gevangenisstraf van 3 maanden gebaseerd op het door mevrouw X genoten voordeel. De strafkamer van Rechtbank Oost-Brabant besliste echter dat voor de […]

Belastingrente verminderd door latere vaststelling aanslag echtgenoot

Mevrouw X en haar echtgenoot Y deden in december 2016 gezamenlijk aangifte IB voor 2015. De definitieve aanslag IB 2015 van mevrouw X werd in oktober 2019 vastgesteld naar een verlies uit werk en woning van € 42.564. Naar aanleiding daarvan werden carry-backverliesverrekeningsbeschikkingen vastgesteld voor 2012, 2013 en 2014, waarin rekening werd gehouden met uit te […]

meer resultaten:
2