Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 11-20 van totaal aantal 4872:
Huurinkomsten uit tuinhuis bij eigen woning belast in box 1

Tot de eigen woning van mevrouw X en haar echtgenoot behoorde een in 2011 gebouwd tuinhuis dat zij in 2015 via Airbnb verhuurden aan toeristen. In 2015 werd het tuinhuis 21 dagen verhuurd en ontving het echtpaar € 3.564 aan huuropbrengsten. De inkomsten uit de tijdelijke verhuur van het tuinhuis behoorde volgens de inspecteur op […]

Verzekeringsuitkering MH17-slachtoffer ook volgens Advocaat-Generaal Niessen bij erfgename belast als loon

Mevrouw A overleed in 2014 bij de ramp met de MH17. Zij was op het moment van het MH17-ongeluk in dienstbetrekking bij een onderdeel van een concern met een moedermaatschappij in de Verenigde Staten voor wie zij vele (internationale vlieg)reizen moest maken naar alle delen van de wereld. Die moedermaatschappij had voor haar een reis- […]

Verliesverrekening gelieerde partijen ook niet via vertrouwensbeginsel mogelijk

A was enig aandeelhouder van BV Y, die op haar beurt alle aandelen BV X in handen had. A bezat daarnaast aandelen in BV B en BV C. De aanslag Vpb 2016 van BV X werd op 19 mei 2018 overeenkomstig de ingediende aangifte opgelegd. In juni 2018 maakte BV X bezwaar en verzocht om […]

BTW-herziening ineens bij eerste ingebruikneming EU-proof

Stichting Schoonzicht liet in 2013 op eigen grond zeven appartementen bouwen die waren bestemd voor verhuur. Zij bracht daarvoor € 113.802 aan voorbelasting in aftrek omdat een integratieheffing op grond van artikel 3, lid 3, onderdeel b, Wet OB was te verwachten. Het complex werd in juli 2014 opgeleverd en vier appartementen werden met ingang […]

Ruis in aangifteprogramma fiscus voor rekening DGA

Directeur-grootaandeelhouder (DGA) X was in 2017 in dienst bij BV A en werkte deels in Suriname en deels in Nederland. Hij gaf in zijn IB-aangifte 2017 een box 1-inkomen aan van € 65.477 en maakte vervolgens bezwaar tegen de aanslag omdat de inspecteur geen voorkoming van dubbele belasting had verleend. X verzocht daarbij om een […]

BTW-koepelvrijstelling voor leerkrachtenpool

Stichting X was een samenwerkingsverband van een aantal schoolbesturen in het basisonderwijs. In totaal waren 86 scholen met ruim 16.500 leerlingen bij X aangesloten. X beoogde geen winst en beheerde een pool van leerkrachten die ingezet konden worden bij één van de aangesloten scholen. Zij bemiddelde tussen de scholen met personeelsbehoefte en de leerkrachten uit […]

Wetsvoorstel aanpassing box 3

Per 2021 wordt in de IB het heffingvrij vermogen in box 3 verhoogd van momenteel € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen per 1 januari 2020 verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De schijfgrenzen worden opnieuw vastgesteld, waarbij de 2e schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en […]

Belastingplan 2021

In het Belastingplan 2021 staan maatregelen die tenzij anders aangegeven, op 1 januari 2021 ingaan. Aan het Belastingplan 2021 ontlenen wij het volgende: Het maximumbedrag van de ouderenkorting wordt verhoogd met € 55. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verlaagd met € 113, om vervolgens in 2022 weer te worden verhoogd met € 77. Vanaf 1 […]

Informatiebeschikking voor privé-agenda van belastingadviseur intact

X dreef een accountants- en belastingadviesbureau in de vorm van een eenmanszaak. Naar aanleiding van een boekenonderzoek vroeg de inspecteur X om zijn privé-agenda te verstrekken over 2012 tot en met 2018 omdat daarin ook afspraken stonden voor het invullen van IB-aangiften voor particulieren. Volgens de inspecteur kwam het door X opgegeven aantal aangiften niet […]

Datum in beschikking geruisloze inbreng herstelbare kenbare fout van inspecteur

X en zijn echtgenote Y exploiteerden een horecaonderneming in een vof. Op 3 januari 2017 sloten zij een voorovereenkomst voor de inbreng van de onderneming van de vof in een BV. Hun gemachtigde verzocht de inspecteur om terugwerkende kracht aan de voorovereenkomst te verlenen tot 3 oktober 2016. Hij vermeldde daarbij dat het een ruisende […]

meer resultaten:
2