Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 11-20 van totaal aantal 4456:
“Voet aan de grond” in filmbranche bewees voordeelsverwachting niet

Naast zijn volledige dienstbetrekking hield X zich sinds 1 januari 2012 bezig met de productie van tv-programma’s en films. In zijn IB-aangifte over 2014 nam X een loon uit dienstbetrekking op van € 108.714 en een verlies uit onderneming van € 48.427. De inspecteur weigerde de aftrek van het verlies uit onderneming. X ging in […]

A-G adviseert pro rata verlaging boete door gedeeltelijk pleitbaar standpunt

Naar aanleiding van een door advieskantoor BV X ingediend correctiebericht legde de inspecteur in juli 2014 over maart 2013 een naheffingsaanslag loonheffingen op van € 166.523 in verband met een pseudo-eindheffing hoog loon met een verzuimboete van € 4.920 (5%) wegens het niet (tijdig) betalen van het bedrag aan crisisheffing. BV X ging in beroep. […]

A-G: Ook niet-aangifteplichtige strafbaar voor doen van onjuiste aangiften

X deed de administratie van de winkel van zijn echtgenote en verzorgde ook de aangiften IB en BTW. Hij werd strafrechtelijk vervolgd voor het opzettelijk doen van onjuiste aangiften IB en BTW, nadat uit onderzoek was gebleken dat de administratie van de winkel niet op orde was. De strafkamer van Hof Amsterdam sprak X vrij […]

Eerste uitgave nieuwsbrief Loonheffingen 2020

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de nieuwsbrief Loonheffingen 2020 uitgebracht. In de nieuwsbrief is informatie opgenomen over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen, onder meer over de Wet arbeidsmarkt in balans, de wijzigingen in het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV en de fiets van de […]

Boeten van 30% en 60% na wijziging inkeerregeling gehandhaafd

X meldde op 11 november 2015 aan de inspecteur dat hij een bankrekening had aangehouden bij de Zwitserse Basler Kantonalbank. Hij sloot vervolgens een vaststellingsovereenkomst met de inspecteur en ontving navorderingsaanslagen IB met vergrijp-boeten van 30% voor de jaren 2003 tot en met 2007 en 60% voor de jaren 2008 tot en met 2012. X […]

Afvloeiingsregeling bij vrijwillige ontslagronde belaste vut-regeling

BV X maakte onderdeel uit van een wereldwijd opererend Amerikaans concern dat verpakkingsglas produceerde voor de voedings- en drankenindustrie. In 2014 besloot BV X het personeelsbestand in Nederland in te krimpen. Met werknemers die vervroegd wilden uittreden (de vrijwillige ontslagronde) kwam BV X een afvloeiingsregeling overeen waarbij onder andere werd afgesproken dat de werknemer gedurende […]

Aan bestuurders van Guernsey Ltd’s opgelegde deelnemersboeten vernietigd: € 20.000 aan proceskostenvergoeding voor ieder

Op 1 september 2005 waren aan de cliënten van NV C, A en B, destijds CEO en CFO bij een multinational een Profit Sharing Loan Agreement (PSL) aangegaan met de holding van de groep. A had daarbij € 500.000 geleend aan de groep en B € 200.000. Met het oog op de invoering van de […]

Medeplegersboete van € 1 mln van tafel: adviseur heeft recht op PKV van € 20.000

Op 1 september 2005 waren de cliënten van NV X, A en B, destijds CFO en CEO bij een multinational, een Profit Sharing Loan Agreement (PSL) aangegaan met de holding van de Z-groep. B had daarbij € 500.000 geleend aan de groep en A € 200.000. Met het oog op de invoering van de lucratiefbelangregeling […]

Appartementen in B&B waren woonhuizen dus geen willekeurige afschrijving

X en zijn echtgenote Y exploiteerden in 2012 en 2013 in de vorm van een CV drie appartementen als Bed & Breakfast (B&B). Elk appartement bestond uit een woon- en eetkamer, een separate keuken, een slaapkamer en een badkamer. De inspecteur weigerde in de door mevrouw Y haar aangiften IB 2012 en 2013 opgevoerde zelfstandigenaftrek. […]

Bewijs tipgever Rabo Lux bruikbaar in fiscale zaken

Eind 2009 verstrekte een tipgever in ruil voor een opbrengstafhankelijke beloning informatie over bankrekeningen die Nederlandse ingezetenen zouden hebben aangehouden bij de Rabobank in Luxemburg. Hof Den Bosch vernietigde in 2018 na verwijzing in 2015 door de Hoge Raad de navorderingsaanslagen die waren opgelegd aan een vermeende, inmiddels overleden rekeninghouder naar aanleiding van de van […]

meer resultaten:
2