Overzicht fiscaal nieuws

Blogartikelen 11-20 van totaal aantal 5764:
Uitdeling van € 1,8 mln voor DGA na overboeking door BV naar Zwitserland

X was directeur en enig aandeelhouder (DGA) van BV Y die een reisbureau exploiteerde. X werd in 2015 strafrechtelijk veroordeeld wegens belastingfraude omdat hij Luxemburgse bankrekeningen niet had aangegeven en verantwoordelijk werd gehouden voor het opnemen van valse vluchtfacturen in de administratie van BV Y. X en BV Y gingen in beroep tegen de (navorderings)aanslagen […]

Verzoek om indeplaatsstelling te laat; juridische fusie niet geruisloos

Op 23 december 2016 was BV X met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 juridisch gefuseerd met haar dochtervennootschap BV Y, waarbij het vermogen van BV Y (als verdwijnende vennootschap) onder algemene titel was overgegaan op BV X (als verkrijgende vennootschap). Op 26 april 2018 diende BV X haar aangifte Vpb 2016 over 1 januari […]

Rente op derdenrekening beperkte aftrek voorbelasting notariskantoor

Notariskantoor BV X beschikte over een derdengeldenrekening waarop regelmatig zeer grote bedragen stonden omdat zij een grote commerciële vastgoedpraktijk had. Zij ontving op de derdengeldenrekening een rentevergoeding van € 114.130 in 2011, € 113.184 in 2012 en € 119.215 in 2013. BV X bracht alle voorbelasting op haar algemene kosten in aftrek, maar de inspecteur hief […]

Maaltijdbezorgers Deliveroo volgens A-G De Bock werknemers

Deliveroo verzorgde via een digitaal platform een online maaltijdbestel- en betaalsysteem met bezorgdienst. De maaltijdbezorgers werkten vanaf februari 2018 niet meer op basis van een arbeidsovereenkomst maar op basis van een (partner)overeenkomst van opdracht. Op grond daarvan moest de bezorger zich als ondernemer inschrijven bij de KvK en over een BTW-nummer beschikken. Betaling vond plaats […]

Uitspraak massaal bezwaar box 3 ná uitspraak Hof: cassatie tevergeefs

X deed aangifte IB over 2017. De box 3-grondslag bedroeg € 428.430, waarvan X € 220.400 had toegerekend aan zichzelf en de rest aan zijn echtgenote. Op de spaartegoeden was in 2017 in totaal € 1.426 rente ontvangen. De inspecteur berekende de box 3-heffing op € 2.652. X ging in beroep en stelde dat de box […]

Winstuitdeling van ruim € 15 mln nagevorderd bij initiatiefnemer Staatsloterijverlies

In 2008 startte X een initiatief ter verkrijging van schadevergoeding omdat de Staatsloterij winnende loten niet uitsluitend trok uit verkochte loten, maar ook uit niet-verkochte loten. X was bestuurder en middellijk aandeelhouder van BV Y, die was opgericht om juridische bijstand te verlenen aan gedupeerden van kansspelen. BV Y sloot met gedupeerden van de staatsloterij een […]

Op herziene aangiften volgens deformaliseringsbeleid verleende aftrekposten niet navorderbaar

Politie-aspiranten X, Y en Z werden in 2014 gekort op hun brutoloon vanwege hun opleiding aan de politieacademie. Nadat hun aanslagen IB over 2014 definitief waren vastgesteld, claimden zij aftrek van de gekorte bedragen in een herziene aangifte. De inspecteur behandelde de herziene aangifte als bezwaar en verklaarde dit niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding, maar ambtshalve kwam […]

Standpuntwijziging over onzakelijk handelen in strijd met procesorde

X woonde in Duitsland en verrichtte in een eenmanszaak fiscaal advieswerk. Hij beschikte in verband daarmee over een vaste inrichting in Nederland. In 2011 ontving hij uit Nederland een Anw-uitkering en een weduwnaarspensioen. Zijn winst uit onderneming in 2011 was € 16.960. In een herziene aangifte IB 2011 claimde hij aftrek van een buitengewone last […]

Belgische BVBA en NV door constructie met “feeder” geen inhoudingsvrijstelling

De in België gevestigde X BVBA had een belang van 38,71% in de in Nederland gevestigde BV A, een “feeder vennootschap” voor participanten in fonds F van een Nederlands private equity huis. De aandeelhouders van X BVBA waren drie leden van de in België wonende familie H. Ook de naar Belgisch recht opgerichte en in […]

4% rekenrente bij pensioen ondanks lagere marktrente

BV X was een lichaam als bedoeld in artikel 19a, lid 1, letter d, Wet LB. Zij bouwde tijdens het dienstverband van haar enig aandeelhouder Y pensioenaanspraken op voor Y bij een verzekeraar. In 2015 vroeg BV X de verzekeraar om de waarde van de pensioenpolis naar haar over te dragen. De verzekeraar maakte in […]

meer resultaten:
2